נגישות
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

Factoring

בלאומי תוכלו לקבל את הכסף שלכם מיד, בלי לחכות לשוטף + 30 60 או 90

הכל באופן פשוט, מהיר ויעיל מכל מקום ובכל זמן באמצעות פורטל Digital Factoring

 

מהי עסקת Factoring?

• עסקת ניכיון חייבים (FACTORING) מאפשרת לעסק שלכם לצמוח ולהתפתח, להנות מנזילות מיידית ומשליטה טובה יותר בתזרים המזומנים.

• מהות העסקה היא מכירת חובות של לקוחותיכם בארץ ובחו"ל ולקבל תמורתם מזומן ובכך להקדים את התשלום הדחוי.
• הקדמת התשלום בלאומי בשיעור של עד  100% מסכום החשבונית (כולל מע"מ).
• החוב הינו עבור סחורה/שירות שכבר ניתנה ושהוצאה בגינה חשבונית.
• לאומי רוכש את החוב ללא זכות חזרה אליכם (הספק) במקרה של כשל פיננסי של החייב.


איך מתבצעת עסקה?

• אתם מוכרים ללאומי את הזכויות לקבלת הכספים מהחייבים שלכם.
• במועד ביצוע העסקה יזוכה חשבונכם בסכום החוב שמכרתם בניכוי ריבית מראש ותשלום עמלה.
• תודיעו לחייב שהחוב הוסב ללאומי, אלא אם לאומי הסכים אחרת.
• במועד פירעון החוב ישלם החייב ישירות לחשבון בלאומי.
• לעיתים הבנק ידרוש קיומו של ביטוח אשראי לצורך העסקה. אין לכם פוליסת ביטוח אשראי ? נוכל להציע לכם פתרונות מתקדמים.

 

 

למה Factoring כדאי?

• נזילות מיידית.

• פתרון מימוני נוסף ומשלים לאשראי הבנקאי.

• כלי לניהול מאזן החברה.

• הקטנת החשיפה לחייבים.

• גמישות בתנאי האשראי לחייבים.

 

למי פונים?

• למנהל הלקוחות בסניף.

 

 

 

* אישור כל עסקה ותנאיה כפופים לשיקול דעת הבנק ולשעות הפעילות של הבנק.

 

*האמור אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי.