דוגמאות לחישוב דחיית תשלומי משכנתא

דוגמאות לחישוב דחיית תשלומי משכנתא

 

דוגמא לדחיית תשלומים ללא עלות ריבית נוספת לזכאים

 

סוג הדחייה סכום יתרת קרן ההלוואה מספר חודשים לסיום תקופת ההלוואה לפני הדחייה מספר חודשי הדחייה מספר חודשים לסיום תקופת ההלוואה לאחר סיום תקופת הדחייה תשלום חודשי טרום הדחייה תשלום חודשי בתקופת הדחייה תשלום חודשי במשך 12 חודשים שלאחר סיום תקופת הדחיה תשלום חודשי החל מהתשלום ה-13 מסיום תקופת הדחייה ועד התשלום ה-60 מסיום תקופת הדחיה** תשלום חודשי החל מתשלום 61 מסיום תקופת הדחייה  ועד לסיום ההלוואה
דחיית תשלומי קרן + ריבית (גרייס מלא ללא ריבית נוספת על סכום הדחיה) 500,000 ש"ח

180

5 175 3,954 ש"ח 0 ש"ח  3,954 ש"ח 4,366 ש"ח  3,954 ש"ח
דחיית תשלומי קרן + ריבית (גרייס מלא ללא ריבית נוספת על סכום הדחיה) 300,000 ש"ח 180 5 175 2,372 ש"ח 0 ש"ח  2,372 ש"ח 2,620 ש"ח 2,372 ש"ח
דחיית תשלומי קרן + ריבית (גרייס מלא ללא ריבית נוספת על סכום הדחיה) 500,000 ש"ח 180 3 177 3,954  ש"ח 0 ש"ח 3,954 ש"ח 4,201 ש"ח 3,954 ש"ח
דחיית תשלומי קרן + ריבית (גרייס מלא ללא ריבית נוספת על סכום הדחיה) 500,000 ש"ח 180 9 171 3,954 ש"ח 0 ש"ח 3,954  ש"ח 4,695 ש"ח 3,954 ש"ח

 

 

דוגמא נוספת לדחיית תשלומים ללא עלות ריבית נוספת לזכאים -

מקרה בו תאריך סיום ההלוואה לפני הדחייה קצר מ 5 שנים

 

סוג הדחייה סכום יתרת קרן ההלוואה מספר חודשים לסיום תקופת ההלוואה מספר חודשי הדחייה מספר חודשים לסיום תקופת ההלוואה לאחר סיום תקופת הדחייה תשלום חודשי טרום הדחייה תשלום חודשי בתקופת הדחייה תשלום חודשי במשך 12 חודשים שלאחר סיום תקופת הדחייה תשלום חודשי החל מהתשלום ה-13 מסיום תקופת הדחייה ועד לתשלום ה-33 מסיום תקופת הדחיה** תשלום חודשי החל מתשלום 34 מסיום תקופת הדחיה ועד לתשלום מספר 60 מסיום תקופת הדחייה
דחיית תשלומי קרן + ריבית (גרייס מלא ללא ריבית נוספת על סכום הדחיה) 100,000 ש"ח 36 3 60 2,997 ש"ח 0 ש"ח 2,997 ש"ח  3,184 ש"ח 187 ש"ח

 

*כל החישובים בוצעו לפי ריבית שנתית קבועה לא צמודה בשיעור שנתי של 5%

**לתשלום החודשי התווספו תשלומים בגין סכום התשלומים הנדחים בחלוקה ל-48 חודשים

 

 

דוגמאות לדחיית תשלומים ליתר הלקוחות

 

סוג הדחייה

סכום יתרת קרן ההלוואה

מספר חודשים לסיום תקופת ההלוואה לפני הדחיה

מספר חודשי דחייה

תשלום חודשי טרום הדחייה

תשלום חודשי בתקופת הדחייה

תשלום חודשי לאחר תום תקופת הדחייה ועד סיום תקופת ההלוואה במקרה ואין שינוי בתקופת ההלוואה

תשלום חודשי לאחר תום תקופת הדחייה ועד סיום תקופת ההלוואה במקרה של הארכת תקופת ההלוואה

סה"כ התשלום העודף במצטבר עד לסיום תקופת ההלוואה במקרה ואין שינוי בתקופת ההלוואה

סה"כ התשלום העודף במצטבר עד לסיום תקופת ההלוואה במקרה הארכת תקופת ההלוואה

דחיית תשלומי קרן (גרייס חלקי)

500,000 ש"ח

180 24 3,954 ש"ח 

2,083 ש"ח 

4,365 ש"ח 3,954 ש"ח 19,272 ש"ח 50,000 ש"ח 
דחיית תשלומי קרן (גרייס חלקי) 300,000 ש"ח 120 12 3,182 ש"ח  1,250 ש"ח 3,455 ש"ח  3,182 ש"ח 6,324 ש"ח 15,000 ש"ח
דחיית תשלומי קרן + ריבית (גרייס מלא) 500,000 ש"ח 180 6 3,954 ש"ח  0 ש"ח 4,146 ש"ח 4,052 ש"ח 9,677 ש"ח 17,626 ש"ח
דחיית תשלומי קרן + ריבית (גרייס מלא) 300,000 ש"ח 120 3 3,182 ש"ח 0 ש"ח 3,285 ש"ח 3,221 ש"ח 2,535 ש"ח  4,742 ש"ח 
דחיית תשלומי קרן + ריבית (גרייס מלא) 500,000 ש"ח 180 9 3,954 ש"ח  0 ש"ח 4,245 ש"ח  4,100 ש"ח 14,241 ש"ח  26,286 ש"ח 

 

*כל החישובים בוצעו לפי ריבית שנתית קבועה לא צמודה בשיעור שנתי של  5%