נגישות
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

הלוואות לחגים

	
		stripNoImg("40118", false);
	
שם ההלוואה
סכום ההלוואה
מאפיינים נוספים
מידע נוסף
שם ההלוואה

הלוואת דיגיטל

סכום ההלוואה

הלוואה של עד 400,000 ש"ח 

מאפיינים נוספים
  • הטבה מיוחדת של 0.2% בריבית
  • הלוואה של עד 72 תשלומים 
  • ריבית משתנה על בסיס הפריים 
  • אפשרות לדחיית תשלום הקרן
  • פטור מעמלת ערכית מסמכים
  • פטור מעמלת פירעון מוקדם
מידע נוסף

אפליקציית לאומי אפליקציית לאומי

עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל

טלפון לאומי Call טל.5522*

סניף סניפי לאומי 

שם ההלוואה

הלוואה בהחזר קבוע

סכום ההלוואה

הלוואה של עד 100,000 ש"ח

מאפיינים נוספים
  • הלוואה של עד 84 חודשים עם החזר קבוע מ- 99 ש"ח
  • ריבית קבועה
  • פטור מעמלת טיפול באשראי ובטחונות
מידע נוסף

טלפון לאומי Call טל. 5522*
סניף סניפי לאומי 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

הבהרות >>

לאומי דיגיטל