DCSIMG נגישות
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

הלוואות לחגים

שם ההלוואה
סכום ההלוואה
מאפיינים נוספים
מידע נוסף
שם ההלוואה

הלוואת דיגיטל

סכום ההלוואה

הלוואה של עד 400,000 ש"ח 

מאפיינים נוספים
  • הטבה מיוחדת של 0.2% בריבית
  • הלוואה של עד 72 תשלומים 
  • ריבית משתנה על בסיס הפריים 
  • אפשרות לדחיית תשלום הקרן
  • פטור מעמלת ערכית מסמכים
  • פטור מעמלת פירעון מוקדם
מידע נוסף

אפליקציית לאומי אפליקציית לאומי

עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל

טלפון לאומי Call טל.5522*

סניף סניפי לאומי 

שם ההלוואה

הלוואה בהחזר קבוע

סכום ההלוואה

הלוואה של עד 100,000 ש"ח

מאפיינים נוספים
  • הלוואה של עד 84 חודשים עם החזר קבוע מ- 99 ש"ח
  • ריבית קבועה
  • פטור מעמלת טיפול באשראי ובטחונות
מידע נוסף

טלפון לאומי Call טל. 5522*
סניף סניפי לאומי 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

הבהרות >>