הקלות ללקוחות PEPPER בעקבות המצב הביטחוני

תמונה pepper
תמונה pepper

הקלות ללקוחות PEPPER בעקבות המצב הביטחוני

במסגרת הסיוע של PEPPER ללקוחותיו בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות ברזל", PEPPER מאמץ את הרחבת מתווה בנק ישראל שנכנס לתוקף ב- 1.4.2024, ומיישם הקלות ללקוחותיו:

דחייה של תשלומי הלוואות
   

 1. אפשרות לדחיית תשלומים ללקוחות פרטיים לתקופה של שלושה חודשים וזאת ביחס ליתרת הלוואות בסכום מצטבר עד 100,000 שקלים. דחיית תשלום הקרן והריבית הינה ללא עלויות ריבית בגין סכום הדחייה.

מי זכאי:

 • משרתי המילואים ומגויסי צו 8 וחיילי מילואים שאושפזו לתקופה של 7 ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה להם מהמלחמה.
 • אוכלוסייה המתגוררת או בעלת עסק במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה בהתאם  לרשימה המופיעה באתר בנק ישראל.
 • אוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי גורם רשמי נכון לתאריך 7.11.23, בהתאם לרשימה המופיעה באתר בנק ישראל .
 • בעלי קרבה ראשונה (בני או בנות זוג, הורים, ילדים ואחים) להרוגי המלחמה, לחטופים או לנעדרים**
 • נפגעי מסיבת "נובה" ברעים; נפגעי מסיבת פסיידאק; נפגעי מפגש ההיערכות לפסטיבל מידברן
 • חשבונות של חטופים או נעדרים 

 

     2. אפשרות לדחיית תשלומי הלוואות לשלושה חודשים נוספים לכלל הלקוחות. דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחייה* 


מי זכאי:

 • כל לקוחות  PEPPER 

* לבעלי משכנתא בלאומי- ניתן לקבל פרטים על הקלות באתר לאומי 

 

עמלות 

   3. פטור גורף מהעמלות המפורטות לתקופה של 3 חודשים (החל מה – 1.4.2024), מהחלקים הבאים המפורטים בתעריפון יחידים ועסקים קטנים: 


חלק 1- עמלות חשבון עובר ושב (כולו)
חלק 2 - עמלות מידע, הודעות והתראות (כולו)
חלק 3 - עמלות  אשראי
חלק 6 - עמלות כרטיסי חיוב, למעט: עמלות  בגין עסקאות במט"ח, משיכת מט"ח בחו"ל, רכישת מט"ח מחו"ל,
עמלת טיפול בירושות ועזבונות, עמלות משיכת מזומן ממכשיר מרוחק ו/או ע"י כרטיס נטען.
 *לא גורע מפטורים של עמלות שחלים ממילא על כל לקוחות  PEPPER  לפי התעריפון.

 

מי זכאי:
לקוחות שיצהירו מ 1.4.24-30.6.24 ועומדים באחד מהקריטריונים הבאים:

 1. לקוחות PEPPER  מגויסי מילואים בצו 8 (לקוחות שקיבלו מענק מילואים שהוזרם בינואר 2024 – הדיווח הינו אוטומטי)
 2. חיילי מילואים שאושפזו לתקופה של 7 ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה להם מהמלחמה
 3. תושבי העוטף ואוכלוסייה המתגוררת במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה
 4. אוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי גורם מדינתי רשמי ואשר מתגוררת או בעלת עסק הנמצא ביישובים המופיעים ברשימות המפורסמות .4    באתר בנק ישראל/ ישובים שהתקבלה החלטת ממשלה לפנות אותם אבל הם לא פונו עדין בפועל
 5. בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים,אחים וילדים) להרוגי המלחמה, לחטופים או לנעדרים
 6. משתתפי המסיבות – משתתפי מסיבת "נובה" ברעים, משתתפי מסיבת "פסיידאק" , משתתפי מפגש ההיערכות לפסטיבל "מידברן".
 7. אוכלוסיות 1, 2, 5  ו 6- בהתאם להצהרת לקוח או הצגת אסמכתה מתאימה
   

הטבות בריבית

0% ריבית על יתרת חובה (אוברדרפט) לתקופה של 3 חודשים עד סכום של 10,000 שקלים. 


מי זכאי:

 • משרתי המילואים ומגוייסי צו 8
 • חיילי המילואים שאושפזו לתקופה של 7 ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה להם מהמלחמה 
 • תושבי העוטף ואוכלוסייה המתגוררת במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה
 • אוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי גורם מדינתי רשמי, ושאר מתגוררת בישובים המופעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל. 
 • בעלי קרבה ראשונה (בני או בנות זוג, הורים, ילדים ואחים) להרוגי המלחמה, לחטופים או לנעדרים***
 • משתתפי מסיבת "נובה" ברעים; נפגעי מסיבת פסיידאק, נפגעי מפגש ההיערכות לפסטיבל מידברן. 

ההטבה תחול רק ללקוחות הנ"ל שחשבון העו"ש שלהם, נכון למועד פרסום המתווה , ביתרת חובה במסגרת אשראי מאושרת. 


הבהרות:

 • מועד הכניסה לתוקף של מתווה בנק ישראל הוא בתאריך 1.4.2024 , ולמשך התקופה המצוינת במתווה החל ממועד כניסה לתוקף בפועל.
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי; העמדת ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת  PEPPER. 
 • דחיית התשלומים בכפוף לקריטריונים הנהוגים ב PEPPER.
 • מתן הפטור לא חל על לקוחות בפיגור תשלומים. אישור הפטור ותנאיו וכן אישור ההקפאה ותנאיה -בכפוף לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעת הבנק.
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל;במשך תקופת ההקפאה ניתן לפנות לבנק ולבקש את ביטול ההקפאה.
 • האמור לא חל ביחס ללווה שנמצא בהליך משפטי. לגבי לווה שהיה בפיגור תשלומים במועד פרסום המתווה תתאפשר דחית  תשלומים עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת הפיגור.
   

*טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב לבחון את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיו"ב), לצורך קבלת החלטה מושכלת.