הריבית נמוכה... זה בדיוק הזמן לתכנן מסלול מחדש.
לאומי מציע מגוון פיקדונות במסלולים שונים לבחירתך

שם המוצר
יתרונות המוצר
מאפיינים
אפשרויות הפקדה
שם המוצר


חלב ודבש

לשנתיים וחצי

יתרונות המוצר

גם ריבית קבועה ומובטחת וגם נקודת יציאה

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל.5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

כפתור ופרח

לשנתיים

יתרונות המוצר

גם ליהנות מאפשרות עליית ריבית הפריים
וגם נקודות יציאה

מאפיינים
 • תקופת החיסכון: שנתיים
 • נקודות יציאה: כל 6 חודשים
 • ריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח קבוע
 • עלון שיעורי ריבית
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל.5522*
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

צמוד מדד

ל- 6 שנים

יתרונות המוצר

גם ליהנות מאפשרות עליית המדד (בתוספת ריבית קבועה ומובטחת)
וגם נקודות יציאה כל שנתיים

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל.5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

שוקו וניל

לשנתיים

יתרונות המוצר

גם ריבית שקלית קבועה ומובטחת בשנה הראשונה
וגם אפשרות ליהנות מעליית ריבית הפריים בשנה השנייה

מאפיינים
 • תקופת החיסכון:
  שנתיים
 • שנה ראשונה:
  ריבית שקלית קבועה
 • שנה שנייה:
  ריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח קבוע
 • עלון שיעורי ריבית
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל.5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

משולב שקל מדד 
ל- 3 שנים

יתרונות המוצר

גם קרן מובטחת
וגם שילוב בין שני מגזרי הצמדה

מאפיינים
 • תקופת החיסכון:
  3 שנים
 • שנתיים ראשונות:
  ריבית קבועה 
 • שנה שלישית:
  ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן
 • עלון שיעורי ריבית
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל.5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

משולב שקל מדד 
ל- 4 שנים

יתרונות המוצר

גם קרן מובטחת
וגם שילוב בין שני מגזרי הצמדה

מאפיינים
 • תקופת החיסכון:
  4 שנים
 • שנתיים ראשונות:
  ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן
 • שנתיים הבאות:
  ריבית קבועה
 • עלון שיעורי ריבית
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל.5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*