בעקבות המצב הביטחוני: אפשרות להקפאת תשלומי המשכנתא

לוגו לאומי
לוגו לאומי

בעקבות המצב הביטחוני: אפשרות להקפאת תשלומי המשכנתא

במסגרת הסיוע של בנק לאומי ללקוחותיו בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות ברזל", בנק לאומי מאמץ את הרחבת מתווה בנק ישראל, אשר נכנס לתוקף החל מ-01.04.2024 ומיישם הקלות ללקוחותיו:

הקפאת תשלומי משכנתא למשך עד 3 חודשים

 

 • הקפאת תשלומי משכנתא למשך עד 3 חודשים נוספים (דחיית תשלום הקרן והריבית הינה ללא עלויות ריבית בגין סכום הדחיה)
 • לקוחות שביצעו בפועל הקפאה של עד 6 חודשים, יהיו זכאים להקפאה של עד 3 חודשים נוספים בכפוף להגשת בקשה, כך שסך כל חודשי ההקפאה המקסימליים יהיו 9 חודשים במצטבר
 • לקוחות שלא ביצעו הקפאה מכוח המתווה או לקוחות שקיבלו פטור מ-3 תשלומי משכנתא, יהיו זכאים להקפאה של עד 3 חודשים, בכפוף להגשת בקשה
 • הגשת הבקשה להקפאת תשלומי המשכנתא מכוח המתווה תתאפשר בין התאריכים 1.4.24-30.6.24

 

מי זכאי:

 

לקוחות בעלי משכנתא פעילה בלאומי החל מתאריך 01.04.2024 בהתייחס למשכנתא עבור דירה ראשונה/ משפרי דיור בלבד (לא דירה להשקעה) העונים על אחד או יותר מהפרמטרים הבאים:

 • לקוחות לאומי בקו העימות בדרום - המתגוררים ביישובים החל מקו אשדוד ועד גבול הרצועה או שהנכס ששיעבדו לטובת הבנק להבטחת ההלוואה נמצא באחד מאותם יישובים
 • לקוחות לאומי בקו העימות בצפון - המתגוררים ביישובים החל מקו הקריות עד גבול הלבנון או שהנכס ששיעבדו לטובת הבנק להבטחת ההלוואה נמצא באחד מאותם יישובים
 • לקוחות לאומי מגויסי מילואים בצו 8
 • מי שהוגדר "כנעדר"/"חטוף"
 • לקוחות לאומי בעלי קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, אחים וילדים) להרוגי המלחמה, לחטופים או לנעדרים
 • שוטרי משטרת ישראל
 • חיילי מילואים שאושפזו לתקופה של 7 ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה להם מהמלחמה. 
 • משתתפי המסיבות – משתתפי מסיבת "נובה" ברעים, משתתפי מסיבת "פסיידאק" , משתתפי מפגש ההיערכות לפסטיבל מידברן. 

 

 

הקפאת תשלומי משכנתא למשך עד 24 חודשים:

 

קיימת אפשרות להקפאת תשלומי המשכנתא לתקופה של עד 6 חודשים או להקפאת חלק מהתשלום לתקופה של עד  24 חודשים במצטבר (מאוקטובר 23), בהתאם לצרכי הלקוח (ההקפאה כרוכה בריבית על תקופת ההקפאה).

 • לקוחות שביצעו בפועל הקפאה של עד 6 חודשים, יהיו זכאים להקפאה של עד 3 חודשים נוספים בכפוף להגשת בקשה כך שסך כל חודשי ההקפאה המקסימליים יהיו 9 חודשים במצטבר 
 •  לקוחות שלא ביצעו הקפאה מכוח המתווה יהיו זכאים להקפאה של עד 6 חודשים, בכפוף להגשת בקשה
   

מי זכאי:

 • כלל לקוחות בעלי משכנתא פעילה בלאומי נכון לתאריך 01.04.2024

 

לבקשת הקפאת משכנתא 

 

 

 

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי. אישור הפטור ותנאיו וכן אישור ההקפאה ותנאיה -בכפוף לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעת הבנק. במשך תקופת ההקפאה ניתן לפנות לבנק ולבקש מהבנקאי את ביטול ההקפאה