עובדי הוראה נהנים מהטבות מיוחדות בלאומי!

עובדי הוראה נהנים מהטבות מיוחדות בלאומי!

פותחים חשבון חדש ומתחילים ליהנות משירותי הבנקאות הנוחים בישראל, וגם מהטבות ייחודיות:

  • הלוואה עד 200,000 ₪ בריבית החל מפריים (עד 144 תשלומים)
  • בחירה בין מענק כספי בשווי 1,200* ₪ או הלוואה בסך 30,000 ₪ ללא ריבית (30 תשלומים)*
  • פטור מעמלות עו"ש ל-5 שנים*!

*בכפוף לקריטריונים ולתנאי המבצע

ההטבה מיועדת ללקוחות פרטיים מצטרפים חדשים ללאומי אשר יעבירו לחשבונם בלאומי באינטגרציה משכורת חודשית ויבצעו חיוב חודשי מינימלי בכרטיס אשראי שהונפק על ידי לאומי, בסכומים ובתנאים שיקבעו על ידי הבנק, וזאת לראשונה בתוך 6 חודשים מפתיחת החשבון ולאורך תקופת המבצע. בנוסף, בהטבת פטור מעמלות עו"ש ל- 5 שנים ניתן, במקום העברת משכורת חודשית, להעביר פקדונות כספיים/ני"ע בסכומים כפי שיקבעו על ידי הבנק. קצבת נכות מביטוח לאומי או ממשרד הביטחון תחשב כמשכורת לבחינת הסכום הקובע. הלוואות: אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל > פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות למתן הלוואה > אישור כל הלוואה, סכומה, שיעור הריבית ותנאיה כפופים לשיקול דעת הבנק. הלוואה ללא ריבית: ההלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה, הלקוח יזוכה בסכום הריבית מידי חודש בכפוף לעמידת הלקוח בתנאי המבצע. פטור מעמלות עו"ש ל- 5 שנים: חשבון הלקוח יזוכה מדי חודש בסכום עמלות העו"ש בכפוף לעמידת הלקוח בתנאי המבצע. מענק 1,200 ₪: המענק ישולם ב- 36 תשלומים חודשיים בכפוף לעמידת הלקוח מדי חודש בתנאי המבצע כללי: ההצטרפות לכל אחת מההטבות מותנית בחתימה על מסמכים מתאימים ובאישור הבנק > המבצע בתוקף עד 31.12.24 > לאומי רשאי להפסיק או לשנות את תנאי המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת > תנאי המבצע המלאים והמחייבים מפורסמים בסניפים ובאתר הבנק.