הבהרה ללקוחות עסקיים בנושא המרת מט"ח בשער מוסכם

איך ניתן לבצע המרה בשער מוסכם?

 

אם הינך לקוח עסקי המנוי על מערכת "הרשאות וחתימות", תוכל לבצע המרת מט"ח בשער מוסכם בתנאים הבאים:

 

1. חדר העסקאות פתוח.

 

2. הינך בעל הרשאה לפעולות בנושא מט"ח ללא הגבלת סכום בכל החשבונות.

 

3. הרכב המורשים בתאגיד לפעולות בין חשבונות בנושא מט"ח הינו חותם יחיד ללא הגבלת סכום בכל החשבונות.

 

4. בדיקת מפתח הזדהות אישי על גבי דיסק, דיסקט או התקן זיכרון נייד חלה רק על פעולות מסוג
"העברות לצד ג'".

 

לעדכון הסכם ההרשאות והחתימות של התאגיד (סעיפים 2, 3) אנא פנה לסניפך.