• אין הפרסום מהווה ייעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.
  • חלק מהפקדונות והחסכונות לא ניתנים להפקדה באינטרנט ובעמדות לאומי דיגיטל.
  • הבנק רשאי לשנות או לבטל את התנאים בכל עת, וללא הודעה מוקדמת.
  • פקדונות: ההטבה בריבית, הניתנת בגין הפקדה בערוצים הישירים בכל סוגי הפקדונות (למעט בפידיום), תקפה עד לתאריך הפירעון של הפיקדון. 
  • אין כפל הטבות.