הבהרות כלליות:

  • פרסום זה אינו מהווה הצעה למתן האשראי/ההלוואה.
  • האמור בפרסום זה אינו מחייב את הבנק להעמיד את האשראי/ההלוואה. 
  • תוקף המבצעים עד 31.05.18