ההרשמה לשירות "תשלום בנייד" מתבצעת באפליקציית לאומי באמצעות הטלפון הנייד