הכי נוח לקבל הלוואה בערבות המדינה בלאומי

הכי נוח לקבל הלוואה בערבות המדינה בלאומי

בעלי עסקים? באפשרותכם להגיש בקשה להלוואה מקרן חדשה בערבות המדינה בתהליך קצר, פשוט ונוח - ואנחנו נחזיר לכם תשובה תוך 7 ימי עסקים בלבד!*

תנאי ההלוואה:

  • בלאומי תוכלו לקבל הלוואה בסכום של עד 500 אלף ₪ ללא בטחונות** 
  • פריסת תשלומים לתקופה שבין שנתיים ל-12 שנים (בהתאם למסלול ההלוואה ולאישור שיינתן)
  • אפשרות לדחות את תשלום קרן ההלוואה לתקופה של עד 6 חודשים ממועד העמדת ההלוואה

 

בנוסף, בלאומי אפשר לקבל הלוואה נוספת להלוואה של הקרן בערבות המדינה, בסכום של עד 100,000 ש"ח ותוך 48 שעות.***

 

מי זכאי לקבל את ההלוואה?
בעלי עסקים עם מחזור הכנסה שנתי של עד 100 מיליון ₪ (גם לקוחות בעלי הלוואה קיימת בקרנות קודמות של ערבות המדינה)

 

איזה מסלולים קיימים?

קיימים 6 מסלולים שונים לקבלת ההלוואה בהתאם למאפיינים של כל עסק. לפירוט המסלולים >>

למידע נוסף והרשמה באתר משרד האוצר >>

שאלות ותשובות

מזה למעלה משני עשורים מפעילה המדינה קרנות למתן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל שקיימת הצדקה כלכלית לקיומם והם בעלי פוטנציאל להתפתח וליצור מקומות עבודה חדשים בישראל.

 

ההלוואות המועמדות במסגרת הקרנות, לצרכי הון חוזר, הקמת עסקים והשקעה, ומאפשרות לעסקים למצות את פוטנציאל ההתפתחות שלהם ואת תרומתם לתעסוקה, לתוצר, ולטובת הכלכלה הישראלית.

 

במסגרת הקרן, החשב הכללי בשם מדינת ישראל, מתוקף סמכותו לפי חוק ערבויות מטעם המדינה, יערוב כלפי נותן האשראי לפירעון הלוואות שיינתנו על ידו לעסקים קטנים ובינוניים בהתאם לשיעור ערבות המדינה שנקבע לגבי כל הלוואה.

1. נכנסים לאחד האייקונים שלמעלה וממלאים פרטים
2. אנו ניצור אתכם קשר בתוך 24 שעות ונסייע לכם בהגשת הבקשה לקבלת הלוואה באתר הקרן
3. ניתן גם להגיש את הבקשה לקבלת הלוואת הקרן ישירות באתר הקרן במשרד האוצר בקישור מעלה
4. הגוף המתאם יבצע בדיקה ראשונית של תקינות הבקשה ועמידה בתנאי הסף לקבלת הלוואה
5. במידה שתבחרו בלאומי כגוף מממן, הבקשה תועבר לדיון ולבחינה בלאומי
6. אנחנו ניצור אתכם קשר לגבי סטטוס בקשת ההלוואה

במידה שוועדת האשראי דנה בבקשת ההלוואה והחליטה על דחייתה, תוכלו להעביר את בקשתכם פעם אחת בלבד לנותן אשראי אחר, תוך 45 ימים ממועד ההודעה על הדחייה. אם בקשתכם תדחה בשנית או שלא תעבירו אותה תוך 45 ימים, תוכלו להגיש בקשה נוספת לקבלת הלוואה מהקרן רק בחלוף 6 חודשים ממועד ההודעה האחרונה על דחיית הבקשה.

 
*מיום העברת הבקשה לבנק לאומי.

 

**למעט קבלת ערבות בעלים  מבעלי המניות בלווה. כמו כן, במקרה שהלוואת הקרן תשמש לרכישת רכוש קבוע , יידרשו בטחונות בהתאם לתנאי הקרן ושיקול דעת הבנק. בנוסף מובהר כי בהלוואה בסכום העולה על 500 אש"ח, ידרשו בטחונות בהתאם לתנאי הקרן ושיקול דעת הבנק.

 

***אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אישור כל הלוואה, סכומה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק ויפורטו בהסכם שיחתם עם הלקוחות. בנוסף אישור הלוואת הקרן, סכומה ותנאיה כפופים גם  לתנאים ולקריטריונים של הקרן.

 

***תנאי ההלוואה בערבות מדינה האמורים בדף זה אינם חלים על ההלוואה הנוספת. אישור הלוואה זו, סכומה ותנאיה הינם בכפוף לשיקול דעת הבנק.

 

-פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת ההלוואה. הבנק רשאי להפסיק או לשנות את ההטבות המפורטות בדף זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פרטים מלאים בסניפי לאומי או במוקד הטלפוני 5522*