> A, B, C   ">
נגישות
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.
תמונת רקע

הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

בקשר לנייר ערך WELLS FARGO & CO, ני"ע מספר 437605 (אייזין US9497461015).

תקופת אחזקה- עפ"י ההודעה שקיבלנו, רשאים להשתתף בהסדר הפשרה לקוחות אשר רכשו או קיבלו בדרך אחרת ני"ע בתקופה שבין 18.11.2012 ל-14.09.2016.

במידה והנכם מעוניינים להשתתף בהסדר, מלאו את הפרטים מטה ולחצו "שלח/י"

*לתשומת לבכם, המועד האחרון להגשת הטפסים לחו"ל הוא 25.6.2021

להורדת טפסים>> A, BC

 

* שדה חובה
 
*
*
 
*
*
-
*
 
*
*
 
*
*
 
*
*
*

אני מאשר/ת יצירת קשר בנושא התביעה

*

אני מאשר כי גילי מעל 18

שלחי

הפרטים שהזנת נקלטו במערכת.

הפנייה לא נשלחה

יש לנסות שוב במועד מאוחר יותר