שדה חובה
לקוח בנק לאומי?
נושא הפנייה
אני מאשר/ת כי הנני נדרש/ת לקבלת השירות באופן מונגש, ובהתאם אני מעוניין/ת כי בנקאי המשכנתאות יחזרו אלי בדואר אלקטרוני בהתאם לפרטים כפי שמולאו על ידי בטופס המקוון – וידוע לי כי שירות זה יינתן על בסיס אישורי האמור.