חברי לשכת רואי חשבון יכולים לקבל הטבות מיוחדות בלאומי