עובדים בארגונים החברים בקהילת Pituah Valley - מצטרפים ונהנים!

עובדים בארגונים החברים בקהילת Pituah Valley - מצטרפים ונהנים!

פותחים חשבון חדש או מעבירים משכורת חדשה ומקבלים: פטור מעמלות עו"ש ל-3 שנים* או הלוואה ללא ריבית* בסך 50,000 ₪ ב-50 תשלומים חודשיים

*בכפוף לעמידה בתנאים>>

 

ומגוון הטבות נוספות:

• הלוואה לכל מטרה (למעט דיור) בתנאים מיוחדים
• הטבות בעמלות בניירות ערך
• הטבות במט"ח-הנחה בעמלת חליפין, בשער חליפין והנחה בהעברת מט"ח לחו"ל ומחו"ל

 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפעול. פרסום זה אינו מהווה הצעה/התחייבות של הבנק למתן ההלוואה. אישור ההלוואה ותנאיה, כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו, ולחתימה על מסמכים מתאימים

 

לפרטים נוספים ולתנאים המלאים למבצעי פתיחת חשבון ולהטבות לניהול חשבון  לחצו כאן

באפשרותכם להצטרף גם באמצעות יצירת קשר עם שרון גרנות - מנהלת לקוחות

טלפון בסניף 076-86-94910, נייד 052-5448773, מייל Sharon.Granot2@BankLeumi.co.il

 

*ההצטרפות לכל אחת מההטבות מותנית בחתימה על מסמכים מתאימים ובאישור הבנק.  הבנק רשאי להפסיק או לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי או באתר הבנק.