DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.
עולם ההטבות
שר ספא בת ים
שר ספא - לאונרדו בת ים יום כיף יחיד (ללא עיסוי)
יום כיף יחיד (ללא עיסוי)
גודיז ניתנים לצבירה ע"י שימוש בשירותי הדיגיטל האשראי גלו עוד על גודיז
:הטבת קומבו
20 + ₪149
לרכישה באפליקציה

שר ספא - לאונרדו בת ים

יום כיף יחיד (ללא עיסוי)

יוקרה של ספא - חוויה לגוף ולנפש
גודיז ניתנים לצבירה ע"י שימוש בשירותי הדיגיטל האשראי גלו עוד על גודיז
20 + ₪149:הטבת קומבו