DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.
עולם ההטבות
שר ספא בת ים
שר ספא - אורכידאה יום כיף ועיסוי 45ד' יחיד
יום כיף ועיסוי 45ד' יחיד
גודיז ניתנים לצבירה ע"י שימוש בשירותי הדיגיטל האשראי גלו עוד על גודיז
:הטבת קומבו
20 + ₪299
לרכישה באפליקציה

שר ספא - אורכידאה

יום כיף ועיסוי 45ד' יחיד

יוקרה של ספא - חוויה לגוף ולנפש
גודיז ניתנים לצבירה ע"י שימוש בשירותי הדיגיטל האשראי גלו עוד על גודיז
20 + ₪299:הטבת קומבו