הלוואה במסלול זה מתנהלת על-פי שער האירו. ההחזרים החודשיים משולמים בש"ח, בהתאם לשער היציג של האירו לעומת השקל. כלומר: כאשר השער היציג של האירו עולה לעומת השער היציג במועד נטילת ההלוואה - הסכום לתשלום עולה יחד עמו, וכאשר השער היציג של האירו יורד - הסכום לתשלום יורד בהתאם.

 

עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם

הצמדה למדד המחירים לצרכן

התנהגות הריבית טווחי שנים שיטות החזר מטבע ההלוואה


ללא עמלת היוון בכל עת שמתקיים מסחר באירו, בתנאי הודעה מראש של 10 ימים

 

לא צמודה

 

משתנה מדי 6 חודשים, במועדים מוגדרים מראש, בהתאם לשיעור ריבית הליבור אירו

 

4-30 שפיצר

 

אירו

4-30 קרן שווה
2-4 בוליט

 

 

למה זה יכול להתאים לכם?

  • כי יש לכם הכנסה באירו.
  • כי אתם תושבי חוץ.
  • כי אתם מעוניינים בגמישות לבצע שינויים בהלוואה (או לפרוע אותה), ללא תשלום עמלת היוון.

 

בין היתר כדאי לקחת בחשבון

  • מסלול זה יתכנו תנודות בהחזר החודשי מדי 6 חודשים, כתוצאה משינויים בריבית הליבור אירו.
  • כאשר שער האירו עולה, יתרת הסכום הנותר לתשלום (הקרן) בש"ח - עולה באותו שיעור. באותה מידה תיתכן גם ירידה ביתרת הקרן בש"ח, כששער האירו יורד.
  • על פי  הוראת בנק ישראל ההלוואה נכללת במגבלת בנק ישראל לגבי הלוואות בריבית משתנה.
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.