הלוואה צמודת מדד בריבית שמשתנה בתום כל תקופה של שנתיים.
 
במסלול זה הריבית משתנה  בתום כל שנתיים בהתאם:

 

לשינוי "עוגן אג"ח צמוד". עוגן זה, בהתייחס לריבית משתנה כל שנתיים, הינו שיעור התשואה הריאלי הממוצע הקלנדרי של תשואות אגרות חוב ממשלתיות במגזר הצמוד, אשר נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, כפי שהוא מתפרסם על-ידי בנק ישראל,בטבלת " התשואה הריאלית הנגזרת מאמידת עקום אפס (ממוצעים חודשיים, אחוזים)", בשורת "ממוצע קלנדרי" בעמודות המתייחסות לתקופות לפידיון של שלוש שנים ארבע שנים וחמש שנים בממוצע,  שהינו תוצאה של חיבור כל שיעורי התשואה המפורטים בעמודות הרלוונטיות כאמור וחילוקה ב-3.

 

 

עמלת היוון במקרה של פירעון מוקדם הצמדה למדד המחירים לצרכן התנהגות הריבית טווחי שנים שיטות החזר
ללא עמלת היוון בנקודת שינוי הריבית מדי שנתיים צמוד משתנה בתום כל שנתיים בהתאם ל"  עוגן אג"ח צמוד" בהתייחס לריבית משתנה כל שנתיים
4-30 (בדילוגים של שנתיים)
 
שפיצר

 

 

למה מסלולים  אלו יכולים להתאים לכם?

  • כי אתם מעוניינים בגמישות לבצע שינויים בהלוואה (או לפרוע אותה) ללא תשלום עמלת היוון, אחת לשנתיים.
  • כי במקרים מסוימים הריבית המוצעת במסלול זה נמוכה, יחסית למסלולים אחרים, ואז התשלומים הראשוניים בהלוואה נמוכים יותר לפחות בשנתיים הראשונות.

 

בין היתר כדאי לקחת בחשבון

 

  • מסלול זה יתכנו תנודות בהחזר החודשי מדי כל שנתיים, כתוצאה מהשינויים בעוגנים.
  • הלוואה זו צמודה למדד. כלומר, אם המדד יעלה או ירד– הסכום הנותר לתשלום וההחזרים החודשיים יעלו או יירדו, בהתאם למדד. 
  • ההלוואה נכללת במגבלת בנק ישראל לגבי תמהיל הלוואות בריבית משתנה 
  • לצפיה בטבלת הריבית המשמשת לחישוב עמלת פירעון מוקדם לחצו כאן