האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 מכתב כוונות לסילוק משכנתא 

 מכתב כוונות לסילוק משכנתא 

מכתב כוונות לסילוק משכנתא

מכתב כוונות" הינו מסמך המציג את היתרה שטרם סולקה של סך ההלוואות שלהבטחתן שועבד נכס לבנק (להלן: "ההלוואות"),  המסמך מציג ללווים את הסכום המדויק של היתרה לצורך הסילוק המלא של ההלוואות ו/או לצורך גרירתן לבטוחה חלופית, במידה ואושרה על ידי הבנק, כך ניתן יהיה להימנע מתשלום ביתר או תשלום חסר, בכפוף לביצוע הסילוק ו/או הגרירה בתנאים שנקבעו במכתב הכוונות.
בין היתר, המכתב כולל את אישור הבנק כי עם סילוק ו/או גרירת יתרת ההלוואות כפי הסכום המופיע במכתב הכוונות, בתשלום אחד ועד למועד שנקבע במכתב, הבנק יסיר את השעבוד מהנכס.
מכתב כוונות יידרש במקרים שונים, לדוגמא במהלך ניהול מו"מ לקראת מכירת הנכס, בתהליך אישור פרי פסו  וכד'.

 

 

לכן, בבואכם להזמין מכתב כוונות, חשוב להבין, ראשית, מהי הפעולה בגינה אתם נדרשים לקבל מכתב כוונות: 

 

פעולה לאן לפנות

מסמכים נדרשים

בשלב הראשוני

תיאור התהליך
מכירת הנכס המשועבד וסילוק מלא של כל ההלוואות שבגינן משועבד הנכס שלא באמצעות הלוואת משכנתא מבנק אחר מרכז שירות הלקוחות  של לאומי למשכנתאות בטלפון 6062* נסח טאבו  ו/או אישור  זכויות עדכניים של הנכס המשועבד 
 • בתוך 3 ימי עסקים ממועד פנייתכם ו/או מעת קבלת כל המסמכים הנדרשים בבנק לשביעות רצונו, לפי המאוחר, יפיק הבנק את מכתב הכוונות.
 • לאחר 5 ימי עסקים מיום הסילוק המלא של כל ההלוואות בגינן משועבד הנכס, לכל המאוחר, הבנק יפיק אישורי סילוק.
 • בתוך  30 יום  מיום הסילוק המלא של כל ההלוואות בגינן משועבד הנכס, יישלחו טפסי הסרת השעבוד מהנכס. 
סילוק מלא של כל ההלוואות שבגינן משועבד הנכס באמצעות הלוואת משכנתא מבנק אחר (פרי פסו)   נציגות לאומי למשכנתאות  (בתיאום מראש)
 • נסח טאבו ו/או אישור זכויות עדכניים של הנכס המשועבד
 • מכתב הפניה והסכמה מהבנק ממנו אתם לוקחים את המשכנתא באמצעותה יסולקו הלוואותיכם בבנק
 • כל הלווים ידרשו להגיע לנציגות הבנק עם תעודות הזהות.
 • מכתב כוונות והסכמת הבנק לביצוע הפעולה יופקו בתוך 3 ימי עסקים ממועד פנייתכם.
 • לאחר 5 ימי עסקים מיום הסילוק המלא של כל ההלוואות בגינן משועבד הנכס, לכל המאוחר,  הבנק יפיק אישורי סילוק
 • בתוך  30 יום  מיום הסילוק המלא של כל ההלוואות בגינן משועבד הנכס, יישלחו טפסי הסרת השעבוד מהנכס.
גרירת המשכנתא לנכס אחר מוקד לאומי ישיר למשכנתאות חייגו 3200*  או מלאו טופס פניה
 • נסח טאבו ו/או אישור זכויות עדכניים לכל אחד מהנכסים (המשועבד והנרכש)
 • חוזה מכירה של הנכס המשועבד.
 • חוזה רכישה של הנכס החדש.
 • כל הלווים ידרשו להגיע לנציגות הבנק עם תעודות הזהות.
 • לאחר  אישור הבנק לביצוע גרירת המשכנתא וחתימת הלווים על כל המסמכים הנדרשים לשביעות רצון הבנק ובכפוף לעמידת הלווים בכל תנאי שהבנק כפי שיפורטו בנציגות ו/או במסמכי הבנק, יופק עבורכם מכתב הכוונות במסגרתו יצוין בין היתר באילו תנאים יסכים הבנק לשחרר את הנכס המשועבד.
 • בתוך  30 יום  מיום הסילוק המלא של כל ההלוואות בגינן משועבד הנכס, יישלחו טפסי הסרת השעבוד מהנכס.
גרירת משכנתא לערבות בנקאית/פיקדון מוקד לאומי ישיר למשכנתאות חייגו 3200*  או מלאו טופס פניה
 • נסח טאבו ו/או אישור זכויות עדכניים של הנכס המשועבד.
 • חוזה מכירה של הנכס  המשועבד / הסכם לפי תמ"א 38/2 (במקרה של גרירה עקב תמ"א 38/2)
 • כל הלווים ידרשו להגיע לנציגות הבנק עם תעודות הזהות.
 • לאחר  אישור הבנק לביצוע גרירת המשכנתא, חתימת הלווים על כל המסמכים הנדרשים ובכפוף לעמידת הלווים בכל התנאים שנקבעו ע"י הבנק, יופק עבורכם מכתב הכוונות במסגרתו יצוין בין היתר באילו תנאים יסכים הבנק לשחרר את הנכס המשועבד.
 • בתוך  30 יום  מיום הסילוק המלא של כל ההלוואות בגינן משועבד הנכס, יישלחו טפסי הסרת השעבוד מהנכס.


האמור אינו כולל הלוואות אשר נמצאות בטיפול משפטי.

 

מה חשוב לדעת בפניה בנושא מכתב כוונות:

 

 • תאריך הפקת מכתב כוונות:
  • היתרה המפורטת במכתב כוונות שהונפק בין התאריכים 11-15 לחודש מסוים מעודכנת ליום ההנפקה בלבד ולצורך סילוק מלא וסופי של ההלוואות יש לברר את גובה היתרה המדויקת טלפונית מול מרכז שרות הלקוחות (6062*) בטרם ביצוע סילוק  ההלוואות.
  • היתרה המפורטת במכתב שהונפק בין התאריכים 16 לחודש מסוים ועד 10 לחודש העוקב (כולל), מעודכנת עד ליום 10 לחודש כאמור.
  • לקוחות לאומי, במידה והנכם מנויים על השירות, לחצו כאן לצפייה בנתוני המשכנתא ליום העסקים האחרון.
 • טרם פירעון ההלוואות יש לעיין בדף ההסבר  בנושא עמלות פירעון מוקדם. במידה ודף ההסבר לא נמסר לכם יש להתקשר למוקד שירות הלקוחות בטלפון *6062  לבקש את דף ההסבר לפני ביצוע פירעון ההלוואות בפועל.

 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

 

שתף בפייסבוק שתף בטוויטר שתף בלינקדין שתף בגוגל