האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 החברה המנהלת 

 החברה המנהלת 

החברה לניהול קופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי

החברה לניהול קופת התגמולים של עובדי לאומי דו"ח מאוחד של נכסי ההשקעה של קופות התגמולים של עובדי בנק לאומי ושל עובדי בלמ"ש איסוף נתונים סטטיסטיים לגבי משיכות והעברות צדדים קשורים דוחות תקופתיים הגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון אמנת השירות התשואה המצטברת מתחילת השנה עד הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים אחזור מידע קישורים נוספים צור קשר