האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 פקדונות נבחרים 

 פקדונות נבחרים 

שם המוצר
נקודות יציאה
סוג ריבית
אפשרויות הפקדה
שם המוצר

חציוני זמין

כל שבוע

נקודות יציאה
  • כל 7 ימים
סוג ריבית
אפשרויות הפקדה

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

6 חודשים

שקלי זמין חודשי

נקודות יציאה
  • כל חודש
סוג ריבית
אפשרויות הפקדה
שם המוצר

חצי שנה
פריים זמין חודשי

נקודות יציאה
  • כל חודש
סוג ריבית
אפשרויות הפקדה

 טלפון לאומי 5522*

סניף סניפי לאומי

שם המוצר

13 חודשים
שקלי עם נקודות יציאה

נקודות יציאה
  • לאחר 6,3 ו-9 חודשים
סוג ריבית
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי 5522*
סניף סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

16 חודשים
זמין כל 4 חודשים

נקודות יציאה
  • כל 4 חודשים
סוג ריבית
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי 5522*
סניף סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*