DCSIMG

 רישום זכויות מקרקעין 

 רישום זכויות מקרקעין 

פרטים על רישום בטאבו ומנהל מקרקעי ישראל

 

הטאבו ומנהל מקרקעי ישראל הם שני מוסדות בהם מנוהלים תהליכי רישום זכויות על נכסים במדינת ישראל, המוקמים על אדמה פרטית או על אדמת מדינה. את ענייני הבעלות על הנכס יש להסדיר במוסדות המתאימים השונים, לאחר שהנכס כבר נרכש בפועל.

 

להלן הסוגיות הנפוצות בנושא זה:

 

  • למי לפנות לקבלת טפסים בכדי לרשום את הבית על שמנו בטאבו? 
    לצורך רישום הלווים כבעלי הנכס בטאבו ואת לאומי למשכנתאות כבעלי המשכנתא על הנכס, יש צורך במסמך הנקרא שטר משכנתא.

    לצורך הנפקת שטר המשכנתא יש לפנות למרכז שירות הלקוחות. משך זמן קבלת שטרות המשכנתא מהבנק הוא כ- 14 יום מיום קבלת כל המסמכים הרלוונטיים במרכז שירות הלקוחות. 

    לאחר מסירת השטרות בטאבו וחתימתו על גביהם, יש לשלוח עותק מקור חתום ע"י הטאבו לת"ד 69, תל אביב, מיקוד 61000, לצורך טיוב בטחונות. 

  • קיבלנו מכתב על פיו טרם המצאנו את כתב ההתחייבות של מנהל מקרקעי ישראל/החברה לרישום משכנתא לטובת הבנק. מה לעשות?  

    במקרים מסוימים ההלוואה מתבצעת כנגד התחייבות הלווים לספק התחייבות מנהל מקרקעי ישראל/חברה משכנת במועד מאוחר יותר כפי שנקבע בחוזה ההלוואה. אם מסמך זה לא סופק עד אותו מועד,ישלח הבנק ללקוחות מכתב המתריע על כך וההלוואה תחויב בעמלה על פי לוח העמלות של הבנק כל חצי שנה עד שהנושא יטופל (המכתב הראשון אינו מחויב בעמלה).

 

שתף בפייסבוק שתף בטוויטר שתף בלינקדין שתף בגוגל