להלן שאלות ותשובות נפוצות בנושא: 

 • הוראת הקבע שלי חזרה, מה יקרה לחיוב החודשי? 
   במידה וחוזרת הוראת הקבע, חשבון ההלוואה יחויב בעמלה (על פי לוח העמלות של הבנק) שתתווסף לחוב הפיגורים. אותה הוראת קבע שחזרה הופכת לחוב הצובר ריבית יומית. חשוב מאוד לפנות למרכז שרות הלקוחות בכדי לברר כיצד ניתן להסדיר את החוב בהקדם האפשרי, בכדי למנוע צבירת ריבית.
   
 • כיצד באפשרותי להסדיר חוב פיגורים בהלוואה? 
  כדי להסדיר חוב פיגורים, יש לפנות למרכז שרות הלקוחות ולברר את חוב הפיגורים המעודכן לאותו היום. לאחר מכן לגשת לכל סניף של לאומי ולהפקיד את הסכום בצ'ק או במזומן, בסוג פעולה 350, לתוך מספר ההלוואה (בן 13 ספרות) למטרת סילוק חוב הפיגור.

  אפשרות נוספת: פניה לצוות הגביה של הבנק באמצעות פקס 03-5648347, ובקשה להגיע להסדר התשלומים. סכום ותנאי ההסדר יקבעו על פי החלטת הבנק ויתווספו לתשלומים השוטפים של ההלוואה. 
   
 • קיבלתי מכתב התראה על חוב שיש לי בהלוואה, מה זה אומר? 
  במידה ובסוף חודש מסוים קיים חוב פיגורים בהלוואה שלא סולק, במהלך החודש הבא ישלח מכתב התראה בגין החוב הנ"ל, וההלוואה תחויב בעמלה על פי לוח העמלות של הבנק .יש להסדיר את החוב בהקדם האפשרי , לפרטים ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות. 
   
 • כיצד ניתן לפנות לוועדה בין-משרדית על רקע מצוקה כלכלית? 
  בנסיבות מיוחדות של מצוקה כלכלית, לווים אשר נהנים מהלוואת זכאות רשאים לפנות בבקשה להקל בפירעון תשלומי החזרי ההלוואה הנ"ל אל וועדה בין-משרדית מיוחדת, הכוללת נציגים ממשרד האוצר, ממשרד הבינוי והשיכון ומנציגי הבנק. 

  את הבקשה ניתן להגיש, בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים (אישורי הכנסה, דפי חשבון עו"ש של שלושת החודשים האחרונים ומסמכים התומכים בבקשה) באמצעות כל אחת מסניפי לאומי למשכנתאות, או לשלוח לכתובת: ת.ד 69, תל- אביב, 61000. שימו לב: בקשה לוועדה יכולים להגיש אך ורק לקוחות בעלי הלוואות זכאות

  תהליך הוועדה כרוך בביצוע חקירה אחת או יותר בהתאם להחלטת הוועדה, בגין עלות החקירה/ות, מחויבת הלוואת הלווים בבנק. ניתן להתעדכן לגבי פרטים בנוגע לוועדה וכן לגבי גובה עלות חקירה במוקד שירות הלקוחות.