האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הקפאת תשלומי משכנתא 

 הקפאת תשלומי  
 משכנתא 

בימים אלו, אנחנו כאן בשבילכם!

במיוחד לתקופה זו, אנחנו מאפשרים לכם להקפיא את תשלומי המשכנתא לתקופה של עד 6 חודשים (פרוט בהמשך), ולקבל פטור מלא מעמלה בגין ההקפאה - ללא הגעה לסניף!

 

לתשומת ליבכם: כדי שנוכל לטפל בזמן בבקשתכם להקפאת משכנתא, נבקש להגיש אותה עד 5 ימים לכל המאוחר לפני מועד החיוב החודשי הקרוב של המשכנתא שלכם. בקשות שיתקבלו ויאושרו פחות מ-5 ימים לפני מועד החיוב החודשי הקרוב, דחיית התשלומים בגינן עשויה להתחיל רק החל מהחודש הבא אחריו.

 

חשוב למלא את פרטי כל הלווים במשכנתא. אם יש משכנתאות נוספות עם הרכב לווים שונה, יש להגיש בקשה להקפאה נפרדת לכל הרכב לווים. הבקשה לדחיית תשלומים זו תבוצע רק עבור המשכנתאות בלאומי למשכנתאות שבהן הרכב הלווים הוא כמפורט בבקשה זו.

 

אנחנו ממליצים על הגשת הבקשה באופן דיגיטלי מעמוד זה, אך ניתן לעשות זאת גם טלפונית ב-6062*.

באפשרותך לבחור בין 2 סוגי דחיית תשלומים:

– דחייה שתחול על תשלומי הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה (גרייס מלא)
– דחייה שתחול על תשלומי הקרן בלבד, ולא תחול על תשלומי הריבית והפרשי הצמדה (גרייס חלקי)

 

חשוב להדגיש שדחיית התשלומים לא תחול על התשלומים הנלווים בהלוואות, לרבות, אך לא רק, עמלות ו/או אגרות ו/או פרמיות ביטוח.

 

מה קורה עם התשלומים שיידחו?

אין בדחייה כדי להוות וויתור על התשלומים החודשיים בתקופת הדחייה אלא דחיית תשלומים בלבד. בתום תקופת הדחייה, תשלומי המשכנתא שנדחים, כולל ריבית והפרשי הצמדה בגין התשלומים הנדחים, בהתאם לשיעור הריבית הקיימת בהלוואה, ייפרסו על פני יתרת תקופת המשכנתא, כך שהתשלומים החודשיים שלאחר תקופת הדחייה יהיו מוגדלים.

 

משלוח הטופס מהווה הסכמה לכך שעל הפעולה יחולו:     תנאי בנקאות בתקשורת תנאי בנקאות בתקשורת >> ו-תנאי טופס הצטרפות לשירותי בנקאות בתקשורת תנאי טופס הצטרפות לשירותי בנקאות בתקשורת, תוך בחירת ערוץ האינטרנט לביצוע פעולות.

 

 

*הזכאות להקפאת התשלומים הינה בכפוף לקריטריונים של הבנק. *אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. *הדחייה לא תחול על הלוואה/ות שנמצאת/ות בטיפול משפטי.*ניתן להגיש בקשה לדחייה של עד 6 תשלומים חודשיים, עבור כל הבקשות לדחיית תשלומים בהלוואות. אם כבר ביצעתם הקפאת תשלומים עבור ההלוואות החל מחודש מרץ 2020, אז סך התשלומים שניתן לדחות יהיה מקסימום 6 תשלומים, כולל תקופת ההקפאה הראשונה שבוצעה.
למרות האמור, במקרים שקיים חוב בהלוואה, שהחל לפני 28.2.2020, תקופת דחיית התשלומים עשויה להיות קצרה יותר מ-6 חודשים, והיא תבחן בהתאם להנחיות בנק ישראל בנושא.
 
שתף בפייסבוק שתף בטוויטר שתף בלינקדין שתף בגוגל