האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הקפאת תשלומי משכנתא 

 הקפאת תשלומי  
 משכנתא 

במיוחד לתקופה זו, אנחנו בלאומי למשכנתאות, מאפשרים לכם להקפיא את תשלומי המשכנתא, ולקבל פטור מלא מעמלה בגין ההקפאה ולבצע את הפעולה ללא הגעה לסניף.

 

קיימים 2 מסלולים להקפאת תשלומי משכנתא: 

 • הקפאת תשלומי הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה (גרייס מלא) - לתקופה של עד 6 חודשים. ניתן להגיש בקשות אלו עד ל-30.10.2020.
 • הקפאת תשלומי הקרן בלבד. בתקופה זו ישולמו תשלומי הריבית והפרשי ההצמדה (גרייס חלקי)
  - לתקופה של עד 6 חודשים - 
  ניתן להגיש
  בקשות אלו עד ל- 30.10.2020
  - לתקופה של עד 24 חודשים - במקרים שבהם כבר בוצעה בעבר דחיית תשלומים בהלוואה, שאינה קשורה למשבר הקורונה, יופחתו מספר חודשי הדחייה הקודמים מסך 24 חודשי הדחייה האפשריים.

 

הארכת תקופת ההקפאה ואפשרויות השילוב בין מסלולי ההקפאה:

- אם כבר הקפאתם את תשלומי המשכנתא מאז תחילת משבר הקורונה במרץ 2020 - יש לכם אפשרות לבקש הקפאה לתקופה נוספת, באחת מבין האפשרויות הבאות:

 • גרייס מלא או חלקי לתקופה אשר תסתיים עד 31.12.2020, גם אם סך חודשי ההקפאה עולה על 6 חודשים. ניתן להגיש בקשות אלו עד ל-30.10.2020.
 • גרייס חלקי לתקופה של עד 24 חודשים.
 • גרייס מלא או חלקי לתקופה שתסתיים עד 31.12.2020 גם אם סך חודשי ההקפאה עולה על 6 חודשים (הקפאה ראשונה), וגם תקופת הקפאה נוספת במסלול של גרייס חלקי לתקופה של עד 24 חודשים, שתחל עם סיום ההקפאה הראשונה. ניתן להגיש בקשות אלו עד ל-30.10.2020.

- אם טרם הקפאתם את תשלומי המשכנתא מאז תחילת משבר הקורונה במרץ 2020- יש לכם אפשרות לבקש גריס מלא או חלקי לתקופה של עד 6 חודשים.

כאשר בנוסף, באפשרותכם גם לבקש הקפאה במסלול של הגרייס החלקי לתקופה של עד 24 חודשי דחייה נוספים.

 

בכל המקרים בהם הגרייס החלקי לתקופה של עד 24 חודשים, יחל לאחר שכבר בוצעה הקפאה במסגרת משבר הקורונה, סך חודשי הדחייה לאורך כל חיי ההלוואה לא יעלה על 30 חודשים, (כולל הקפאות שבוצעו בעבר והקפאות במסגרת משבר הקורונה).

 

מתי להגיש את הבקשה להקפאה?

כדי שנוכל לטפל בזמן בבקשתכם להקפאת תשלומי המשכנתא, נבקש להגיש אותה עד 5 ימים לכל המאוחר, לפני מועד החיוב החודשי הקרוב של המשכנתא שלכם. עבור בקשות שיתקבלו ויאושרו פחות מ-5 ימים לפני מועד החיוב החודשי הקרוב, יתכן כי דחיית התשלומים תחל רק החל מהחודש הבא אחריו.

 

חשוב לדעת:

 • דחיית התשלומים לא תחול על התשלומים הנלווים בהלוואות, לרבות, אך לא רק, עמלות ו/או אגרות ו/או פרמיות ביטוח.
 • אין בדחייה כדי להוות וויתור על התשלומים החודשיים בתקופת הדחייה אלא דחיית תשלומים בלבד. בתום תקופת הדחייה, תשלומי המשכנתא שנדחים, כולל ריבית והפרשי הצמדה בגין התשלומים הנדחים, בהתאם לשיעור הריבית הקיימת בהלוואה, זאת, מהמועד בו התשלום אמור היה להיות משולם ועד למועד תשלומו בפועל, ייפרסו על פני יתרת תקופת המשכנתא, כך שהתשלומים החודשיים שלאחר תקופת הדחייה יהיו מוגדלים.
 • לדוגמאות להמחשת הגידול בהחזר החודשי, שיחול לאחר דחיית התשלומים לחצו כאן
 • אם במהלך תקופת ההקפאה תבקשו למחזר את הלוואתכם או לקבל הלוואת משכנתא חדשה - ההקפאה תהווה חלק ממכלול השיקולים לבחינת אישור הבקשה למחזור/להלוואה ולתנאיהן.

 

איך מגישים בקשה להקפאה?

 • עבור משכנתא קיימתמומלץ להגיש את הבקשה באופן דיגיטלי מעמוד זה, אך ניתן לעשות זאת גם טלפונית ב-6062*.
                                                 להגשת הבקשה
   
 • עבור משכנתא חדשה - ניתן לבקש מבנקאי המשכנתאות המטפל בכם.

 

 • לבקשות להחלפת סוג ההקפאה (מגרייס חלקי לגרייס מלא או להיפך) יש לפנות למוקד השירות בטלפון 6062*.

 

*הבקשה להקפאת התשלומים כפופה לשיקול הדעת של הבנק, ולקריטריונים שנקבעו על ידו וכן להנחיות בנק ישראל. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 
שתף בפייסבוק שתף בטוויטר שתף בלינקדין שתף בגוגל