האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 הקפאת תשלומי משכנתא 

 הקפאת תשלומי  
 משכנתא 

	
		stripTwoColor("47035", false);
	

במיוחד לתקופה זו, אנחנו מאפשרים לכם לדחות את תשלומי המשכנתא, לקבל פטור מלא מעמלה בגין דחיית התשלומים ולבצע את הפעולה ללא הגעה לסניף.

 

דחיית תשלומים ע"פ מתווה בנק ישראל: 

 

בהתאם למתווה בנק ישראל מיום 30.11.2020,  באפשרותכם לדחות את תשלומי קרן ההלוואה, לתקופה של עד 24 חודשים, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

  • הנכם נמצאים בסטטוס של דחיית תשלומים על פי המתווה הקודם, נכון למועד הגשת הבקשה להצטרפות למתווה החדש.
  • הכנסת משק הבית שלכם אינה עולה על 20,000 ₪ נטו נכון ליום 28.2.20
  • הפגיעה בהכנסתכם הינה בשיעור של 40% ומעלה

 

באפשרותכם לבחור בין 2 אפשרויות:

  • דחיית תשלומים ללא שינוי בתקופת ההלוואה כך שבתום תקופת הדחייה, התשלומים החודשיים יהיו מוגדלים ביחס לתשלומים ששולמו עד לדחייה, וזאת מאחר שהתשלומים הנדחים, כולל ריבית והפרשי הצמדה בגינם, בהתאם לשיעור הריבית הקיימת בהלוואה, ייפרסו על פני יתרת תקופת המשכנתא.
  • דחיית תשלומים על ידי הארכת תקופת ההלוואה בהתאם למספר חודשי הדחייה, כך שכל התשלומים אשר מועד פירעונם נדחה, ישולמו, בצרוף  הריבית והפרשי הצמדה שנצברו עליהם, בתום תקופת פירעון ההלוואה על פי חוזה ההלוואה, שתוארך בהתאם למספר חודשי הדחייה. התשלום החודשי בסיום תקופת הדחייה יהיה זהה לתשלום החודשי טרם הדחייה (בהלוואות בריבית משתנה ו/או צמודה למדד ו/או מט"ח, סכום התשלום החודשי עשוי להשתנות במהלך תקופת ההלוואה או במהלך תקופת הדחייה  עקב שינוי הריבית ו/או עקב הצמדה ו/או עקב שינוי שער המט"ח).

 

להגשת בקשה לדחיית תשלומים, צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות בטלפון 6062* או השאירו פרטים כאן >>

 

חשוב שתדעו, גם אם אינכם עומדים בתנאים של בנק ישראל, באפשרותכם לפנות למרכז שרות הלקוחות בטלפון 6062* ולבדוק את האפשרויות העומדות בפניכם להקלה בהחזרי המשכנתא*.

*בכפוף לשיקול הדעת של הבנק, ולקריטריונים שנקבעו על ידו.

 

חשוב לדעת:

  • הדחייה על פי המתווה החדש חלה בהתייחס לתשלומי קרן ההלוואה בלבד, ולא תחול על תשלומי הריבית והפרשי ההצמדה, אשר אותם יש להמשיך ולשלם מדי חודש גם בתקופת הדחייה ("גרייס חלקי"). נציין כי תשלומי הריבית והפרשי ההצמדה במהלך תקופת הדחייה יהיו על כל יתרת הקרן הצמודה הבלתי מסולקת. לאור האמור, לא ניתן לדחות תשלומים בהלוואה מסוג בוליט כהגדרתה בחוזה ההלוואה.
  • דחיית התשלומים לא תחול על התשלומים הנלווים בהלוואות, לרבות, אך לא רק, עמלות ו/או אגרות ו/או פרמיות ביטוח.
  • אין בדחייה כדי להוות וויתור על התשלומים החודשיים בתקופת הדחייה אלא דחיית תשלומים בלבד.
  • לדחיית תשלומים השפעה על סך תשלומי הקרן והריבית שתשלמו במצטבר לטובת החזר ההלוואות וכן על גובה ההחזר החודשי. על מנת לאמוד את ההשפעה, ניתן להיעזר במידע המפורט כאן >>
  • נא תשומת לבכם כי עליכם לוודא אם יש צורך בביצוע התאמה כלשהי בפוליסת ביטוח החיים המשועבדת לטובת הבנק במסגרת המשכנתא, בעקבות דחיית התשלומים שתתבצע. לידיעתכם, אם נדרש לבצע התאמה והיא לא תתבצע, ייתכן מצב בו הלוואותיכם לא יהיו מבוטחות באופן הנדרש על ידי הבנק.

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

שתף בפייסבוק שתף בטוויטר שתף בלינקדין שתף בגוגל