האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הקפאת תשלומי משכנתא 

 הקפאת תשלומי  
 משכנתא 

	
		stripTwoColor("47035", false);
	

במיוחד לתקופה זו, אנחנו בלאומי למשכנתאות, מאפשרים לכם להקפיא את תשלומי המשכנתא, ולקבל פטור מלא מעמלה בגין ההקפאה ולבצע את הפעולה ללא הגעה לסניף.

 

קיימים 2 מסלולים להקפאת תשלומי משכנתא: 

 • הקפאת תשלומי הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה (גרייס מלא) - עד 6 חודשים. ניתן להגיש בקשות אלו עד ל-30.10.2020.
 • הקפאת תשלומי הקרן בלבד. בתקופה זו ישולמו תשלומי הריבית והפרשי ההצמדה (גרייס חלקי)
  - עד 6 חודשים - 
  ניתן להגיש
  בקשות אלו עד ל- 30.10.2020
  - עד 24 חודשים - ניתן להגיש בקשות אלו החל מחודש אוגוסט

 

הארכת תקופת ההקפאה:

אם כבר הקפאתם את תשלומי המשכנתא מאז תחילת משבר הקורונה במרץ 2020, יש לכם אפשרות לבקש הקפאה לתקופה נוספת, אשר תסתיים עד 31.12.2020, גם אם סך חודשי ההקפאה עולה על 6 חודשים. בקשות אלו ניתן להגיש עד ל- 30.10.2020.

 

מתי להגיש את הבקשה להקפאה?

כדי שנוכל לטפל בזמן בבקשתכם להקפאת תשלומי המשכנתא, נבקש להגיש אותה עד 5 ימים לכל המאוחר, לפני מועד החיוב החודשי הקרוב של המשכנתא שלכם. עבור בקשות שיתקבלו ויאושרו פחות מ-5 ימים לפני מועד החיוב החודשי הקרוב, יתכן כי דחיית התשלומים תחל רק החל מהחודש הבא אחריו.

 

חשוב לדעת:

 • דחיית התשלומים לא תחול על התשלומים הנלווים בהלוואות, לרבות, אך לא רק, עמלות ו/או אגרות ו/או פרמיות ביטוח.
 • אין בדחייה כדי להוות וויתור על התשלומים החודשיים בתקופת הדחייה אלא דחיית תשלומים בלבד. בתום תקופת הדחייה, תשלומי המשכנתא שנדחים, כולל ריבית והפרשי הצמדה בגין התשלומים הנדחים, בהתאם לשיעור הריבית הקיימת בהלוואה, זאת, מהמועד בו התשלום אמור היה להיות משולם ועד למועד תשלומו בפועל, ייפרסו על פני יתרת תקופת המשכנתא, כך שהתשלומים החודשיים שלאחר תקופת הדחייה יהיו מוגדלים.
 • אם במהלך תקופת ההקפאה תבקשו למחזר את הלוואתכם או לקבל הלוואת משכנתא חדשה - ההקפאה תהווה חלק ממכלול השיקולים לבחינת אישור הבקשה למחזור/להלוואה ולתנאיהן.

 

איך מגישים בקשה להקפאה?

מומלץ להגיש את הבקשה באופן דיגיטלי מעמוד זה, אך ניתן לעשות זאת גם טלפונית ב-6062*.

 

 • לבקשת הקפאה עד 6 חודשים (גרייס מלא או חלקי) או להארכת תקופת ההקפאה

 

 

 

 • החל מחודש אוגוסט, תתאפשר הגשת בקשה להקפאת תשלומי קרן ההלוואה, ללא דחיית תשלומי הריבית והפרשי ההצמדה (גרייס חלקי) לתקופה של עד 24 חודשים. 
  עבור משכנתא קיימתניתן להזמין תזכורת במסרון (SMS) שישלח אליכם עם לינק לטופס בקשה להקפאה, כאשר ניתן יהיה להגיש את הבקשה.
  עבור משכנתא חדשה - ניתן לבקש מבנקאי המשכנתאות המטפל בכם.

 

 

 • לבקשות להחלפת סוג ההקפאה (מגרייס חלקי לגרייס מלא או להיפך) יש לפנות למוקד השירות בטלפון 6062*.

 

*הבקשה להקפאת התשלומים כפופה לשיקול הדעת של הבנק, ולקריטריונים שנקבעו על ידו וכן להנחיות בנק ישראל. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 
שתף בפייסבוק שתף בטוויטר שתף בלינקדין שתף בגוגל