האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 מחשבון המשכנתא של לאומי 

 מחשבון המשכנתא של לאומי 

חושבים לקחת משכנתא? מחשבון המשכנתא מאפשר לכם לקבל הערכה לגבי ההחזר החודשי על הלוואת המשכנתא שאתם מתכננים לקחת

מחשבוני משכנתא נועדו לאפשר לכם לבחון, עוד טרם פניה לבנק, הערכה של סכום הלוואת המשכנתא שתוכלו לבקש והערכה של גובה ההחזר החודשי על המשכנתא שאתם רוצים לבקש. מחשבון המשכנתא של לאומי יעזור לכם לעשות את החישובים האלו בקלות ובמהירות. תוכלו גם להמשיך ישירות להגשת בקשה למשכנתא באמצעות שאלון דיגיטלי.

 

רוצים לדעת מה סכום הלוואת המשכנתא שאפשר לבקש, בהתאם לסכום ההחזר החודשי שאתם רוצים לשלם?
המחשבון יבצע את חישוב הסכום עבורכם, בהתחשב בגובה ההחזר החודשי שתבקשו לשלם. כל מה שצריך לעשות הוא לבחור בלשונית "סכום המשכנתא", להזין את סכום ההחזר החודשי המבוקש על הלוואת המשכנתא, כשהוא מתבסס על יכולת ההחזר החודשית שלכם, וכן להזין את תנאי הלוואת המשכנתא שלגביה אתם מבקשים את הנתונים. מחשבון המשכנתא של לאומי יבצע את כל שאר החישובים ויציג לכם את סכום ההלוואה שתוכלו לבקש, בהתאם לנתונים שהזנתם.

 

רוצים לדעת מה יהיה ההחזר החודשי של הלוואת המשכנתא שלכם?
מחשבון המשכנתאות יעשה את החישוב עבורכם בהתאם לסכום ההלוואה המבוקש, ובהתאם לנתוני ההלוואה שתזינו. כל מה שצריך לעשות הוא לבחור בלשונית "ההחזר החודשי הראשון", להזין את סכום הלוואת המשכנתא שאתם רוצים לבקש, את שיעור הריבית על המשכנתא שעל פיה אתם רוצים שיבוצע החישוב, את מספר השנים שיהוו את תקופת ההלוואה המבוקשת על ידכם ואת שיטת החזר המשכנתא (רוב המשכנתאות כיום ניתנות בשיטת החזר שפיצר, אז אפשר לבחור אותה כנקודת התחלה). אחרי שתזינו את הנתונים, המחשבון יציג לכם את סכום ההחזר החודשי של הלוואת המשכנתא, בהתאם לנתונים שהזנתם.

 

 

מחשבון המשכנתא מאפשר בנוסף:

  • אפשרות לבדוק את ההשפעה של צפי לשינויים במדד המחירים לצרכן על ההחזר החודשי ויתרת המשכנתא.
  • אפשרות לשלב בין מספר הלוואות משכנתא לתקופות שונות ושיטות החזר שונות (שפיצר, קרן שווה ובוליט).
  • אפשרות לראות את חלק התשלום בהחזרים החודשיים, לאורך תקופת ההלוואה, שהינו על חשבון קרן ההלוואה, ואת חלק התשלום שהינו על חשבון ריבית ההלוואה (לצפייה לחצו על: "לוח החזרים")

 

חשוב להדגיש שכאשר הבנק יבחן את בקשתכם להלוואה, ישנם שיקולים נוספים שנבחנים על ידו בהקשר זה, ובין היתר, הוראות הדין, שיעור ההחזר מההכנסה החודשית, שווי הבטוחה שתועמד להבטחת ההלוואה וכיו"ב.

 


שימו לב: החישובים במחשבון הינם סימולציה בלבד, ומתייחסים להלוואות שקליות בריבית קבועה (שאינה משתנה לאורך תקופת ההלוואה), ובהתאם לנתונים שהוזנו על ידכם. הסכומים המוצגים במחשבון עשויים להיות שונים לעומת ההלוואה שתועמד בפועל, ככל שתועמד, וזאת בין היתר בהתאם לגובה ההלוואה, תקופת ההלוואה, שיעור הריבית שייקבע בהלוואה, לשינויים שיחולו בריבית בהתאם למנגנון שינוי הריבית (בהלוואות בריבית משתנה), לשינויים שיחולו במדד (בהלוואות צמודות מדד), לשיטת החזר ההלוואה (לוח שפיצר, קרן שווה וכיו"ב), לתשלומים נלווים שיחולו בהלוואות (כגון ביטוחים, אגרות, עמלות, ריבית ביניים, ריבית פיגורים) וכיו"ב. החישובים במחשבון ו/או תוצאותיו אינם מחייבים את הבנק להעמיד את ההלוואה בפועל או להעמידה, ככל שתועמד, בתנאים ו/או בריביות שהוזנו. אישור ההלוואה והמסלולים השונים ותנאיהם ייקבעו בהתאם לקריטריונים הנהוגים בבנק, כפי שיהיו מעת לעת, ותנאי ההלוואות המחייבים הם אלה המפורטים בחוזים שייחתמו בין הלווים לבין הבנק. הסכומים המוצגים מעוגלים לשקל הקרוב. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.