החזון של קבוצת לאומי

להנהיג בנקאות יוזמת וחדשנית עבור הלקוח

אנחנו שואפים לעצב סביבה עסקית דינמית, המשלבת את ערכי הבנק עם חדשנות מוצרית וטכנולוגית. סביבה שתהיה, עבור לקוחותינו, מקום בו יוכלו למצוא את המענה הטוב והמתאים ביותר לצרכיהם הפיננסיים. זאת תוך חתירה לרווחיות נאותה, שמירה על יציבות הבנק ויצירת איזון עם צרכי העובדים ובעלי המניות.
 

כקבוצה פיננסית בעלת השפעה מרכזית על התרבות העסקית והציבורית בישראל, אנו רואים במחויבותנו לקהילה עוגן חברתי וערכי שנמשיך לטפח.