האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 אחריות תאגידית 

 אחריות תאגידית 

אחריות תאגידית בלאומי

אחריות
תאגידית
בלאומי

כקבוצה פיננסית בעלת השפעה מרכזית על התרבות העסקית והציבורית בישראל, אנו רואים במחויבותנו לחברה ולסביבה כעוגן ערכי שנמשיך לטפח.

	
		stripImgSide("36001", false);
	
פגישה עיסקית של בנקאית ולקוח עם טאבלט

אסטרטגיית
אחריות
תאגידית

אסטרטגיית האחריות התאגידית של קבוצת לאומי גובשה בהתאם לליבה העסקית של הקבוצה ועומדת על שלוש אבני יסוד מרכזיות - הצמחת הכלכלה והחברה בישראל, חדשנות ודיגיטל, ופיתוח ההון האנושי.

למידע נוסף
	
		stripImgTop("37493", false);
	
בניינים

התנהלות
עסקית
הוגנת

תפיסת העולם של לאומי והנורמות שהקבוצה מחויבת להן צמחו והתפתחו מתוך ההכרה בתפקיד המשמעותי שיש לקבוצה בשימור המרקם הכלכלי והחברתי בישראל. הקבוצה חותרת באופן מתמיד לעמידה באמות-מידה הגבוהות ביותר של התנהלות ערכית, מוסרית ואחראית מול כל מחזיקי העניין.

למידע נוסף
	
		stripImgTop("37494", false);
	
אישה

ממשל
תאגידי
וביצועים
סביבתיים

לקבוצה סטנדרטים גבוהים לניהול הממשל התאגידי מעבר לדרישות הדין, מתוך תפיסה שתחום זה מהותי להצלחתה העסקית. בהיבטי סביבה, ההשפעות הסביבתיות של הפעילות העסקית של חברות במשק הן חלק בלתי-נפרד ממערכת השיקולים העסקית, פיננסית של קבוצת לאומי בכלל השווקים בהם היא פועלת.

למידע נוסף
	
		stripImgTop("37495", false);
	
מכשיר נייד

חדשנות
ודיגיטל

בבסיס חזון הבנק עומדת השאיפה לעצב מערכת עסקית דינמית, המשלבת את ערכי הבנק עם חדשנות מוצרית וטכנולוגית עבור צרכיהם הפיננסיים של לקוחותינו.

למידע נוסף
	
		stripImgTop("37509", false);
	
בחורה במאפיה

הצמחת
הכלכלה
והחברה
בישראל

לקבוצת לאומי, כאחת הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל, יש השפעה רחבת-היקף על כלכלת ישראל ועל יציבות המשק. כארגון הפועל בתוך הקהילה, אנו מכירים באחריותנו לפעול להעצמת החברה והכלכלה בישראל

למידע נוסף
	
		stripImgTop("36762", false);
	
אנשים במעגל

הון
אנושי

קבוצת לאומי מעסיקה עובדים בארץ ובעולם ורואה אותם כגורם מרכזי בהצלחתה. הקבוצה מייחסת חשיבות רבה לרווחת העובדים ולהתפתחותם המקצועית והאישית, ופועלת לקידום הוגנות בהעסקה, שוויון הזדמנויות וגיוון תעסוקתי.

למידע נוסף
	
		stripImgTop("36004", false);
	

יצירת קשר

לפרטים נוספים בנושא אחריות תאגידית בלאומי, ניתן לפנות לגב' הדר מנור - מנהלת תחום אחריות תאגידית
קבוצת לאומי
מייל: Hadar.Manor@BankLeumi.co.il
טלפון: 076-8851445

שתף בפייסבוק שתף בטוויטר שתף בלינקדין שתף בגוגל