קבוצת לאומי פועלת ליישום והטמעת אחריות תאגידית מתוך תפיסת עולם היוצרת מחויבות לפעול לפיתוח החברה והכלכלה הישראלית, ולהפחתת ההשפעות השליליות של הקבוצה על הסביבה. 

קבוצת לאומי פועלת להעניק ללקוחותיה שירות מקצועי, נגיש, איכותי, אדיב ויעיל, המותאם לצרכיהם ועונה על ציפיותיהם. 

קבוצת לאומי מייחסת חשיבות רבה לרווחת עובדיה, שביעות רצונם והתפתחותם המקצועית והאישית. 

קבוצת לאומי מעניקה תרומות וחסויות לארגונים ועמותות המקדמים מטרות חברתיות ומעודדת מוּדעות ומעורבות חברתית של עובדיה. 

קבוצת לאומי מקדמת התנהלות הוגנת ואתית מול ספקיה וזאת בכדי להשפיע באופן חיובי על הסביבה והקהילה.

קבוצת לאומי פועלת לצמצום צריכת אנרגיה ומשאבים וכן למחזור אחראי של פסולת בכדי למזער את השפעתה על הסביבה.

בשנת 2015 זכה בנק לאומי בדירוג "פלטינה פלוס" – הדירוג הגבוה ביותר, המעיד על אופן ניהול הנושאים ומידת השקיפות הגבוהה.