התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

סקירה לתאריך 25.05.2017

למרות המשך ההתמתנות ההדרגתית במכירות של דירות חדשות, הביקושים נותרו גבוהים בהשוואה לעבר

 

הנתוני משרד האוצר מלמדים כי מספר העסקאות הכולל בשוק הנדל"ן למגורים נותר סביב 10,000 עסקאות בחודש מאז ראשית 2016, להוציא את חודש אוקטובר 2016 בו הפעילות הייתה חלשה באופן משמעותי עקב ריבוי חגים וחודש פברואר בו יש מעט ימי עסקים ביחס לחודשים אחרים.

 

הירידה במכירות של דירות חדשות קוזזה, לפחות באופן חלקי, עם עלייה במכירות של דירות יד-שנייה, שמהוות את הנתח המשמעותי מתוך סך עסקאות הנדל"ן למגורים (70%-75%). דהיינו, מבט כולל על שוק הדיור מצביע על ירידה מתונה יותר.

 

אנו מעריכים כי בטווח הקצר-בינוני (שנה וחצי-שנתיים קדימה) הרמה הגבוהה של הביקושים ביחס לשנים קודמות צפויה להישמר, למרות שחלה התמתנות מסוימת בהשוואה ל-2016, זאת על רקע הערכות ליציבות בסביבה המאקרו כלכלית המקומית.

 

בטווח הארוך יותר, כשתסתיים בנייתן של מרבית הדירות שבבנייה פעילה, שמצויות ברמת שיא בראייה היסטורית (כ-120 אלף דירות), ייתכן שינוי כיוון במחירי הדיור, אך המגמה לא צפויה להיות אחידה בין אזורי הארץ השונים.

 

באזורי הביקוש המובילים, תל אביב והמרכז, הלחצים להמשך עליית מחירים צפויים להישמר, כשהיחלשות הלחצים צפויה להתרחש בעיקר באזורים בהם תהיה עלייה ניכרת בהיצע.

 

 

עוד נושאים שעלו השבוע:

  • שיעור האבטלה בגילאי 25-64 עלה מעט בחודש אפריל השנה ועמד על 3.8%
     
  • ברביע הראשון של השנה נמשך העודף בהשקעות הישירות הנכנסות נטו, אשר תומך בחוסנו של השקל

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

להתקנת התוכנה >>