התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

סקירה לתאריך 14.03.2018

בחודשיים הראשונים של 2018 יצוא הסחורות מצוי בהתאוששות מסוימת, בהובלת ענף הרכיבים האלקטרוניים

 

יצוא הסחורות של ישראל הסתכם בחודש פברואר בכ-3.95 מיליארד דולר (נתונים מנוכי עונתיות, ללא אניות, מטוסים ויהלומים). נתונים אלה, מצביעים על התאוששות יצוא הסחורות בתחילת שנת 2018.

 

יצוא ענף הרכיבים האלקטרוניים (שמהווה חלק מיצוא ענף האלקטרוניקה) מצוי במגמת עלייה, ומנגד, יצוא התרופות בירידה. כך, היצוא של רכיבים אלקטרוניים רשם עלייה חדה ביותר של כ-95% בחודשים ינואר-פברואר 2018 (בממוצע) לעומת הרביע הרביעי אשתקד, כשבאותו הזמן חלה ירידה של כ-25% ביצוא התרופות.

 

ניתן לייחס את הגידול ביצוא הרכיבים האלקטרוניים לסיום פרויקט שדרוג המפעל של "אינטל" בקריית-גת, אשר במהלכו חלה ירידה חדה בהיקף היצוא שלה. במקביל, ענף התרופות מושפע לרעה מהמשבר שפקד את חברת "טבע", בגינו חלה ירידה בפעילות. אנו צופים כי מגמות אלה ימשיכו להשפיע על התפתחות יצוא הסחורות של ישראל גם בהמשך השנה.

 


עוד נושאים שעלו השבוע:

 

  • בשנת 2017 העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים עמד על 3.0% תוצר. צפוי עודף גם בשנים הבאות

 

  • שנת 2018 עשויה להסתכם בגירעון תקציבי נמוך מהיעד (2.9%), זאת בהמשך למגמה ב-3 השנים האחרונות (2015-2017)

 

  • המגמה החיובית בכניסות תיירים לישראל נמשכת גם בתחילת 2018

 

 

 

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
 

להתקנת התוכנה >>