התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

סקירה לתאריך 25.04.2017

תיתכן האצה בצמיחה של יצוא שירותי התיירות ברביע הראשון של 2017, על רקע המשך השיפור בנתוני כניסות התיירים 
 

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מלמדים כי ברביע הראשון של השנה נכנסו לישראל בדרך האוויר כ-744 אלף תיירים (נתון מנוכה עונתיות). נתון זה, משקף עלייה של כ-1.6% בהשוואה לרביע הרביעי אשתקד, במהלכו נכנסו כ-732 אלף תיירים, ועלייה של כ-18.7% בהשוואה לרביע הראשון של 2016.


ניתן לצפות להמשך צמיחה ביצוא שירותי התיירות (ייתכן ובקצב מהיר יותר) גם ברביע הראשון של השנה, נתון אשר עתיד להתפרסם בחודש הבא. זאת, בשל המתאם החיובי הקיים בין נתונים אלה על פני זמן, כפי שכבר בא לידי ביטוי בנתוני העבר. התפתחות זו, במידה ותימשך, צפויה לתרום תרומה חיובית לקצב צמיחת התוצר הכולל גם ברביעים הבאים.

 

 

עוד נושאים שעלו השבוע:

 

  • סקרי הציפיות מצביעים על שיפור בפעילות הכלכלית במשק ברביע הראשון של 2017
     

 

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

להתקנת התוכנה >>