DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 מקרו בישראל 

 מקרו בישראל 

התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע/בחודש החולף בישראל ובעולם

17.07.2019

בעקבות פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש יוני, סביבת האינפלציה במשק המקומי התמתנה באופן משמעותי
 
  • מדד המחירים לצרכן ירד בחודש יוני 2019 בשיעור חד של 0.6% (בהשוואה לחודש הקודם), והיה נמוך בהשוואה לקונצנזוס החזאים. ירידות המחירים הבולטות נרשמו בסעיפים: פירות וירקות – ירידת מחירים חריגה ביחס לעונתיות; הלבשה והנעלה, מסיבות שקשורות בעונתיות בעיקר; ותחבורה ותקשורת, בין היתר, על רקע ירידה במחירי המכוניות, זאת לאחר שהיו בעלייה מתחילת 2019.
  • ב-12 החודשים האחרונים (יוני 2019 לעומת יוני 2018) עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.8% בלבד, דהיינו מתחת לגבול התחתון של יעד יציבות המחירים של הממשלה (1%-3%). דהיינו, סביבת האינפלציה התמתנה באופן משמעותי לאחר פרסום המדד של חודש יוני, וכעת היא רחוקה יחסית מתחזית בנק ישראל ומן היעד הנקודתי אליו בנק ישראל שואף להגיע – 2%, ובמבט קדימה צפוי שהתרחקות זו אף תלך ותתעצם במהלך השנה הקרובה. לאור זאת, נראה שההפתעה כלפי מטה במדד מפחיתה את הסיכויים להעלאת ריבית בהחלטה הריבית הקרובה שעתידה להתקיים ב-28.8. עם זאת, ישנם נתונים חשובים נוספים הצפויים להתפרסם עד אז, שעשויים להשפיע על ההחלטה.
  • קצב העלייה השנתי של מחירי השכירות (בחוזים מתחדשים וחדשים) העולה מתת-הסעיף שירותי דיור בבעלות דייריהם המשיך להתמתן, כשעמד ביוני על 2.0% לעומת 2.4% ו-2.6% בחודשיים הקודמים. במקביל, מדד מחירי הדירות, עפ"י סקר הדירות החודשי של הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) שלא כלול במדד המחירים לצרכן המשיך לעלות גם בחודשים אפריל-מאי. לאור זאת, קצב העלייה השנתי של מדד זה, עלה לכ-1.6% לעומת 1.1% ו-0.9% בשתי התקופות הקודמות.
  •  
  • נתון זה, משקף למעשה שיעור עלייה ריאלי אפסי של מחירי הדירות, שכן האינפלציה בחודשים אלה הייתה דומה (כ-1.5%). שיעור זה, משקף את המגמות המאקרו-כלכליות שתומכות ביציבות עד עלייה מתונה במחירי הדירות, בהן: גידול בגמר הבנייה שתומך בגידול בהיצע הדירות ורמת פעילות (ביקושים) מתונה בשוק הדיור ביחס לשנים קודמות, כפי שעולה מהאינדיקטורים השונים. להערכתנו, מגמות אלה צפויות להימשך גם בחודשים הבאים.
     

 

עוד נושאים שעלו השבוע:

 

• ברביע השני של 2019 הגירעון בחשבון הסחר הבסיסי התרחב על רקע ירידה חדה יותר ביצוא מאשר ביבוא
• ענפי התרופות והרכיבים האלקטרוניים ממשיכים להכביד על התפתחות היצוא התעשייתי של ישראל
 

 

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
 

להתקנת התוכנה >>


 

שתף בפייסבוק שתף בטוויטר שתף בלינקדין שתף בגוגל