התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

סקירה לתאריך 19.07.2017

נמשכת ההתרחבות בפעילות הכלכלית ברביע השני של השנה, תוך האטה קלה בקצב 

 

המדד המשולב לבחינת מצב המשק המתפרסם על ידי בנק ישראל, עלה בחודש יוני ב-0.3% לעומת החודש הקודם. עליית המדד משקפת צמיחה בקצב דומה לממוצע בחודשים האחרונים, אולם מעט נמוך מהממוצע של 2016.


במבט קדימה, אנו צופים כי שנת 2017 תסתכם בצמיחה של התוצר המקומי הגולמי בשיעור ריאלי של 3.2% לאחר צמיחה של 4.0% בשנת 2016, אשר כאמור נבעה בחלקה מגורמים חד-פעמיים.

 

 

עוד נושאים שעלו השבוע:

  • יצוא השירותים של ישראל, אשר ברובו מוטה היי-טק, ממשיך לצמוח בקצב מהיר יחסית, ולתמוך בעודף בחשבון השוטף
     
  • בחודשים האחרונים ניכרת עלייה בהיקף יצוא הסחורות לארה"ב ולמדינות אירופה, וירידה ביצוא לאסיה
     

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

להתקנת התוכנה >>