האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 מקרו בישראל 

 מקרו בישראל 

התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע/ בחודש החולף בישראל ובעולם

ספטמבר 2020

צפי לעלייה במידת הפסימיות של משקי הבית בזמן הקרוב, על רקע הסגר של חגי תשרי, מהלך אשר צפוי לפגוע בעיקר במשקי הבית השייכים לעשירוני ההכנסה הנמוכים


על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), אמון הצרכנים במחצית הראשונה של ספטמבר השתפר מעט בהשוואה לחודש אוגוסט. מדובר אמנם ברמה גבוהה בהשוואה לחודש יולי, מועד תחילת הגל השני של ההדבקות, אולם עדיין נמוכה ביחס לרמה טרום משבר הקורונה.


בנק ישראל הציג לאחרונה ניתוח של הפגיעה בהכנסות משקי הבית עקב משבר הקורונה לפיו תקופת הסגר השנייה בה אנו נמצאים עתה צפויה להוביל לפגיעה בפעילות הכלכלית אשר תביא, כפי הנראה, לגל נוסף של עובדים שיוצאו לחל"ת ולמפוטרים. מנגד, מספר נקודות שעשויות לפעול למיתון הפגיעה בפעילות בתקופת הסגר הנוכחי הן: המשק ערוך טוב יותר בתקופה הנוכחית לעבודה מהבית, בדרך כלל ישנם מקומות עבודה רבים אשר נמצאים בחופשה בתקופת החגים, והסיוע מצד הרחבת והארכת התמיכה הממשלתית הן בעסקים והן בעובדים.


בנק ישראל מציין כי החמרת הפגיעה בהכנסות משקי הבית תתרחש תוך שונות בין משקי הבית השונים. הפגיעה תמשיך להתרכז בעיקר בקרב משקי הבית בעשירוני ההכנסה הנמוכים (1-4), ובמשקי בית בהם לפחות אחד המפרנסים הוא עצמאי. אמנם בחודשים מאי-יוני חלה ירידה בעוצמת הפגיעה במשקי הבית בחתכים השונים, אך הוחמרה מעט ביולי וצפויה להחמיר עוד יותר בחודשים ספטמבר-אוקטובר על רקע הסגר של חגי תשרי. זאת, בדגש על משקי בית המועסקים בענפים שנפגעו במידה הרבה ביותר עקב משבר הקורונה. ענפים אלה מתאפיינים בשכר נמוך מהממוצע, כגון: שירותי אירוח ואוכל, אמנות בידור ופנאי, מסחר ושירותים אחרים, ולכן צפויים לפגוע בעיקר במשקי בית בעשירונים הנמוכים.


לסיכום, המשבר הנוכחי מתאפיין בחוסר אחידות בעוצמת הפגיעה במשק ובציבור הישראלי. מדובר לרוב בפגיעה גדולה במיוחד באוכלוסיות ובענפים שהיו חלשים מלכתחילה ובהם לרוב משולם  שכר נמוך. זאת, לצד פגיעה ענפית משמעותית בענפי הפנאי והבידור, תיירות, שירותי אוכל ועוד. הסגר הנוכחי צפוי להחמיר את הפגיעה בקבוצות אלה.

 

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

 

להתקנת התוכנה >>


 

שתף בפייסבוק שתף בטוויטר שתף בלינקדין שתף בגוגל