DCSIMG

 מקרו בישראל 

 מקרו בישראל 

התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

סקירה לתאריך 17.07.2018

נמשכת העלייה המתונה בהיקף המכירות של דירות חדשות, אם כי, בהשוואה לשנים האחרונות הוא נותר מתון 

 

בחודש מאי השנה נמכרו 1,883 דירות חדשות (נתונים מנוכי עונתיות), כך עולה מנתונים שפורסמו בימים האחרונים על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס). נתון זה, משקף עלייה של כ-7% לעומת החודש הקודם, זאת בהמשך למגמה מהחודשיים האחרונים. העלייה במכירות של דירות חדשות בחודשים האחרונים, חלה, בין היתר, על רקע עלייה הדרגתית במכירת הדירות במסגרת התכנית "מחיר למשתכן", כך על-פי נתוני משרד האוצר. כמו כן, במשרד האוצר מציינים שבחודש מאי השנה חל גידול מתון במכירות של דירות חדשות בשוק החופשי (שוק הנדל"ן למגורים בנטרול עסקאות "מחיר למשתכן"), זאת בשונה מהמגמה הכללית בחודשים קודמים, נתון שמצביע גם כן

 

במבט קדימה, נראה שמחירי הדיור עשויים להמשיך ולרדת בחודשים הקרובים, אם כי, כנראה שלא לאורך זמן. זאת, לאור ההתאוששות המתונה בהיקף מכירת הדירות, בשילוב עם רמת התחלות וגמר בנייה נמוכה במידה ניכרת מהרמה המינימאלית הדרושה לפי צרכי המשק (כ-50,000 יחידות לכל הפחות), והערכות להמשך התארכות משך הבנייה.

 

עוד נושאים שעלו השבוע:

 

  • שנת 2018 צפויה להסתכם באינפלציה של מעט יותר מ-1%, אולם במהלך 2019 האינפלציה עשויה להתמתן
  • הגירעון המסחרי המשיך להתרחב גם ברביע השני של 2018, כתוצאה מירידת היצוא ועליית היבוא

 

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
 

להתקנת התוכנה >>


 

שתף בפייסבוק שתף בטוויטר שתף בלינקדין שתף בגוגל