התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

סקירה לתאריך 18.10.2017

מדד המחירים לצרכן בחודש ספטמבר הפתיע כלפי מעלה; עם זאת, סביבת האינפלציה נותרה מתונה

 

בחודש ספטמבר השנה מדד המחירים לצרכן עלה בשיעור של 0.1%, הגבוה בהשוואה לחודשי ספטמבר בשנים האחרונות.
למרות עליית המדד, "סביבת האינפלציה", שמביאה בחשבון את ההתפתחות בפועל של המחירים בחודשים האחרונים ובשנה האחרונה, כמו גם את ההתפתחות הצפויה לשנה הקרובה, נותרה נמוכה. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים (ספטמבר 2017 בהשוואה לספטמבר 2016) עומדת על 0.1%, וב-12 החודשים הבאים המדד צפוי, להערכתנו, לעלות בכ-0.8%, עדיין נמוך מהגבול התחתון של יעד יציבות המחירים (1%-3%).


עליית המדד בחודש ספטמבר חלה, בין היתר, כתוצאה מעלייה בסעיף פירות וירקות לצד עלייה בסעיף הדיור. זאת, על רקע עלייה של 0.4% בתת-סעיף שירותי דיור בבעלות דייריהם (המשקף את מחירי שכר הדירה בחוזים מתחדשים). אנו מעריכים כי בסיכום שנת 2017, קצב העלייה השנתי של מחיר שירותי הדיור צפוי להיות כ-2% .


במקביל, חלה התמתנות מתונה בקצב העלייה השנתי של מחירי הדירות (על פי סקר הדירות החודשי של הלמ"ס שאינו נכלל במדד המחירים לצרכן). בחודשים יולי-אוגוסט 2017 היו מחירי הדירות גבוהים בשיעור של 4.2% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה הקודמת, זאת לעומת קצב של 4.7% בחודשיים הקודמים.


במבט קדימה, להערכתנו, האינפלציה צפויה לעלות באופן הדרגתי ולהגיע לסביבת הגבול התחתון של יעד יציבות המחירים רק לקראת סוף שנת 2018. במבט לטווח ארוך יותר, לא מן הנמנע שהאינפלציה תישאר בטווח שבין 0.0%-1.0% גם לאחר שנת 2018, התפתחות אשר צפויה להשפיע גם על התוואי העתידי של ריבית בנק ישראל, שלא צפויה להשתנות בזמן הקרוב.

 

עוד נושאים שעלו השבוע:

  • פעילות הממשלה בחודש ספטמבר הסתכמה בעודף תקציבי, על רקע שני אירועים חריגים בעלי אופי חד-פעמי
     
  • ההיקף הגבוה של התיירות הנכנסת לישראל נשמר גם ברביע השלישי של השנה. לאור זאת, אנו צופים המשך צמיחה מהירה יחסית ביצוא שירותי התיירות ברביע זה
     

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

להתקנת התוכנה >>