התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

סקירה לתאריך 21.06.2017

האטה בקצב התחלות וגמר הבנייה בתחילת 2017; נמשכת העלייה במלאי הדירות שבבנייה פעילה 

 

לאחר שנתיים (2015-2016) בהן היקף התחלות הבנייה עמד על למעלה מ-53,000 יחידות, ברביע הראשון של 2017 חלה ירידה בקצב השנתי של התחלות הבנייה לכ-45,500 יחידות. נתון זה, הינו נמוך מהתוספת המינימאלית הדרושה, על פי אומדננו, להיצע הדירות בישראל.


לאורך השנים האחרונות העלייה בגמר הבנייה הייתה מתונה מזו של התחלות הבנייה, זאת בעיקר על רקע התארכות משך הבנייה. התפתחויות אלה, הובילו לעלייה חדה ומתמשכת בהיקף הדירות שבבנייה פעילה לרמת שיא היסטורית של כ-113.8 אלף דירות. המשמעות היא שברגע שתסתיים בנייתן של דירות אלה, כלומר בטווח הארוך יותר (לפחות עוד 2-3 שנים מהיום), תהיה תוספת משמעותית בפועל להיצע הנדל"ן למגורים בישראל.


מאחר ומשתנה היצע הדירות הזמינות למגורים מהווה גורם משמעותי בהתפתחות מחירי הדיור, כך על פי אומדננו, אזי תוספת היצע משמעותית עשויה להוביל להתמתנות הלחצים לעליית מחירי הדיור וייתכן שאף לירידת מחירים מסוימת  בשנים הקרובות.


אולם, יש להדגיש שירידת המחירים, אם וכאשר תתממש, לא צפויה להיות אחידה בכל אזורי הארץ וכאמור גם לא בטווח המיידי. באזורי הביקוש, תל אביב והמרכז, לא צפוי שינוי מגמה במחירים, בעוד שביתר האזורים קצב העלייה צפוי להתמתן. זאת, בדגש על האזורים בהם ישנם היקפי בנייה גדולים, בעיקר ביוזמה ממשלתית, בשילוב עם פיתוח חלקי בלבד של תשתיות חיוניות, כגון: תחבורה, תעסוקה, חינוך, בריאות ועוד.

 

עוד נושאים שעלו השבוע:

  • בחודש אפריל נמשכה ההתמתנות ההדרגתית במכירות של דירות חדשות
     
  • למרות העלייה במדד המחירים לצרכן לחודש מאי, סביבת האינפלציה נותרה מתונה
     

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

להתקנת התוכנה >>