התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

סקירה לתאריך 16.08.2017

סביבת האינפלציה צפויה להישאר מתונה, בטווח שבין 0.0%-1.0%

 

שבחודש יולי השנה מדד המחירים לצרכן ירד בשיעור של 0.1%, הנמוך ממרבית ההערכות המוקדמות. ירידה זו, באה בהמשך לירידה החדה בחודש יוני אשר החזירה את האינפלציה לתחום השלילי. לאור זאת, "סביבת האינפלציה", שמביאה בחשבון את ההתפתחות בפועל של המחירים בחודשים האחרונים ובשנה האחרונה, כמו גם את ההתפתחות הצפויה לשנה הקרובה, ירדה בהשוואה לחודש הקודם. כך, האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים (יולי 2017 בהשוואה ליולי 2016) ירדה בחדות ועומדת על מינוס 0.7%. באשר לאינפלציה הצפויה, אנו מעריכים כי ב-12 החודשים הבאים המדד צפוי לעלות בכ-1.0%.

 

 

עוד נושאים שעלו השבוע:
 

  • עלייה חדה יחסית במכירות של דירות חדשות בחודש יוני. עם זאת, מוקדם עדיין לקבוע אם מדובר בשינוי מגמה
     
  • ירידה חדה יחסית ביצוא הסחורות בחודש יולי 

     

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

להתקנת התוכנה >>