התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

סקירה לתאריך 13.12.2017

לאור נתוני חודש נובמבר, ניתן להעריך כי שנת 2017 תסתכם בגירעון תקציבי נמוך משמעותית מהיעד של 2.9% תוצר

 

פעילות הממשלה בחודש נובמבר הסתכמה בגירעון תקציבי של כ-2.2 מיליארד ₪, זאת לאחר שלושה חודשים רצופים שהסתכמו בעודף תקציבי. מתחילת השנה (ינואר-נובמבר 2017) פעילות הממשלה הסתכמה בגירעון של כ-3.1 מיליארד ₪, שהוא הגירעון הנמוך ביותר שנמדד מאז שנת 2008. הגירעון בתקציב המדינה הינו נמוך בעת הנוכחית, למרות שההוצאות הממשלתיות מתחילת השנה גדלו בקצב גבוה יותר מהמתוכנן.

 

הגירעון הנמוך בעת הנוכחית נתמך בהיקף משמעותי מאוד של הכנסות חד-פעמיות מתחילת השנה (נאמד בלמעלה מ-10 מיליארד ₪), ביניהן: הכנסות ממכירת החברות מובילאיי, כתר פלסטיק ותמר פטרוליום; וכן הכנסות מחלוקת דיבידנדים מוגברת בחודשים ספטמבר-אוקטובר, על רקע הטבת מס מוגבלות זמן מצד רשות המסים.

 

להערכתנו, משימת העמידה ביעדי הגירעון בשנים הבאות צפויה להיות מורכבת יותר מאשר בשנים קודמות, שכן הפעילות הממשלתית בעת הנוכחית נשענת על תנאים נוחים מאוד של ריבוי הכנסות חד-פעמיות, אשר כפי הנראה לא ימשכו באותה עוצמה גם בשנים הבאות. כמו כן, מהלכי הממשלה בשנה החולפת, ובכלל זה התכנית "נטו הוזלות" עליה הכריז שר האוצר בימים האחרונים לצד תכניות אפשריות נוספות (לדוגמא בתחום התחבורה הציבורית), משמעותם גידול פרמננטי בהוצאות הממשלה אשר צפוי להכביד על תקציב המדינה בשנים הבאות.

 

התפתחות זו, בהיעדר מקורות מימון "פרמננטיים" מתאימים, עלולה להוביל לגירעונות תקציביים גדולים יותר בשנים הבאות, זאת במידה ולא ינקטו צעדים משלימים, כגון: מהלך של קיצוץ סלקטיבי בהוצאות הממשלה ו/או רפורמת מיסוי שתרחיב את בסיס המס האפקטיבי בישראל.

 

עוד נושאים שעלו השבוע:

  •  היקף שיא של תיירות נכנסת בחודש נובמבר; המשך המגמה החיובית תלוי רבות בשמירה על היציבות הביטחונית באזור.

 

  • העלייה בשכר הממוצע במשק נמשכה גם ברביע השלישי של השנה, התפתחות אשר תומכת בהמשך צמיחה מהירה יחסית בצריכה הפרטית גם ברביעים הבאים.

 

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

להתקנת התוכנה >>