DCSIMG

 מקרו בישראל 

 מקרו בישראל 

התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

סקירה לתאריך 16.05.2018

האינפלציה צפויה לעלות בחודשים הקרובים לסביבת הגבול התחתון של היעד (1%-3%), אך ייתכן שלא תתבסס ברמה זו


בחודש אפריל מדד המחירים לצרכן עלה בשיעור של 0.4%, והשלים שלושה חודשים רצופים של עליות. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים (אפריל 2018 לעומת אפריל 2017) עומדת על 0.4% (מעט גבוה מהחודשיים הקודמים), והציפיות שלנו ל-12 החודשים הבאים, הן לעליית מחירים בשיעור של 0.6%, נתון שמצביע על ירידה בהשוואה לחודש שעבר.


העלייה בתת-סעיף שירותי דיור הובילה להאצה מסוימת בקצב השנתי של עליית מחירי חוזי השכירות המתחדשים ל-2.5% מ-2.0% בחודש הקודם. במבט קדימה, אנו מעריכים כי קצב העלייה השנתי של מחירי השכירות הללו צפוי להמשיך ולעלות גם בחודשים הקרובים. אחד הגורמים העיקריים לכך הוא הצמצום המתמשך בהיצע הדירות להשכרה, שחל בשל יציאתם של משקיעים משוק הדיור.


מנגד, נציין כי קצב העלייה השנתי של מחירי הדירות (עפ"י סקר הדירות החודשי של הלמ"ס שאינו נכלל במדד המחירים לצרכן) ירד לתחום השלילי לראשונה מאז ספטמבר 2007, כשעמד על מינוס 0.1%. ירידה זו, משקפת את העלייה במידת חוסר הוודאות בשוק הנדל"ן למגורים בישראל בחודשים האחרונים, ולא מן הנמנע שהמגמה הנוכחית של מחירי הדיור תימשך גם בחודשים הקרובים.


במבט קדימה, להערכתנו, האינפלציה עשויה לעבור באופן זמני את הגבול התחתון של יעד יציבות המחירים (כלומר אינפלציה ב-12 בחודשים האחרונים בשיעור העולה על 1%) לקראת תחילת המחצית השנייה של השנה, עם היציאה של מדדים נמוכים (יוני-יולי 2017) מהחלון הרלוונטי לחישוב האינפלציה בפועל (כלומר 12 חודשים אחורה).


בטווח הארוך יותר, התמתנות העלייה בסעיף הדיור במדד, לצד ההערכות לפוטנציאל פיחות מוגבל בשער החליפין של השקל, מהווים חלק מהגורמים אשר תומכים בחזרתה של האינפלציה לטווח שבין 0.0%-1.0% במהלך שנת 2019. לכך צפויה להיות השפעה ממתנת על ההתפתחות העתידית של ריבית בנק ישראל.

 

 

עוד נושאים שעלו השבוע:

   

  • בשליש הראשון של השנה הגירעון בחשבון הסחר המשיך להתרחב, על רקע צמיחה מהירה יותר ביבוא מאשר ביצוא
  • היקף שיא של תיירות נכנסת בשליש הראשון של 2018

 

 

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
 

להתקנת התוכנה >>


 

שתף בפייסבוק שתף בטוויטר שתף בלינקדין שתף בגוגל