התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

סקירה לתאריך 17.05.2017

למרות העלייה במדד המחירים לצרכן לחודש אפריל סביבת האינפלציה נותרה מתונה


בחודש אפריל השנה מדד המחירים לצרכן עלה בשיעור של 0.2%, אשר הינו נמוך יותר מזה של חודש אפריל 2016 (0.4%). האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים (אפריל 2017 בהשוואה לאפריל 2016) עמדה על 0.7% לעומת 0.9% בחודש הקודם, ונותרה נמוכה מהגבול התחתון של יעד יציבות המחירים של הממשלה, 1%-3%.


נרשמה ירידה בסעיף הדיור עקב ירידה של 0.2% בתת-סעיף שירותי דיור בבעלות דייריהם (המשקף את מחירי שכר הדירה בחוזים מתחדשים). על רקע זה, קצב העלייה השנתי של מחירי השכירות (שיעור השינוי ב-12 החודשים האחרונים) ירד ל-1.8%, זאת לאחר שלושה חודשים רצופים של עליות.


יש לציין שבארבעת החודשים הראשונים של השנה (ינואר-אפריל), תקופה אשר איננה מתאפיינת בעונתיות חיובית גדולה במיוחד, עלה תת-סעיף זה ב-0.5%, ובחודשים הבאים צפויה עלייה משמעותית יותר, בדגש על חודשי הקיץ (יולי-אוגוסט), כך שיש בסיס להערכה ששיעור עליית סעיף הדיור (מבוסס שכירות) יואץ בתקופה שנותרה עד לסוף השנה יחסית לקצב השנתי הנוכחי של 1.8% שהוזכר דלעיל.


במקביל, קצב העלייה השנתי של מחירי הדירות (על פי סקר הדירות החודשי של הלמ"ס שאינו נכלל במדד המחירים לצרכן) מצוי במגמה של התמתנות בחודשים האחרונים. כך, בחודשים פברואר-מרץ 2017 היו מחירי הדירות גבוהים בשיעור של 4.7% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה הקודמת, לאחר עלייה שנתית של 6.0% בחודש הקודם.


לסיכום, אנו מעריכים כי "סביבת האינפלציה" צפויה לעלות באופן הדרגתי ולהגיע לסביבת הגבול התחתון של יעד יציבות המחירים (1%-3%) במהלך המחצית הראשונה של 2018. חזרתה של האינפלציה לטווח היעד (ואולי אף לאמצע הטווח), מהווה תנאי הכרחי, אך לא מספיק, להעלאת ריבית ראשונה בישראל במהלך המחצית הראשונה של 2018.

 

 

עוד נושאים שעלו השבוע:

 

  • אומדן צמיחה נמוך לרביע הראשון של 2017, בעיקר על רקע ירידה חדה ברכישות של כלי רכב
     
  • למעט רכישות של כלי רכב, לצריכה ולהשקעה, מרבית רכיבי הפעילות הציגו צמיחה חיובית ברביע הראשון של השנה
     

  • ירידה ביצוא הסחורות בתחילת הרביע השני של השנה

 

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

להתקנת התוכנה >>