התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

סקירה לתאריך 29.03.2017

בחודש פברואר חלה האצה בקצב קליטת המועסקים בגילאי 25-64


הנתונים מלמדים על המשך השיפור בשוק העבודה בישראל, בדגש על קבוצת גילאי העבודה העיקריים (25-64), שכן כל המועסקים שנוספו בחודש פברואר היו מקבוצה זו.

 

שיעור האבטלה נותר ברמת שפל היסטורית, ומצביע על חוסנו של שוק העבודה בישראל, גורם אשר צפוי לתמוך בפעילות הצריכה הפרטית בהמשך השנה. להערכתנו, שיעור האבטלה בשנת 2017 צפוי להישאר ברמה דומה לזו של 2016, בה עמד שיעור האבטלה הממוצע על 4.6%.

 

עוד נושאים שעלו השבוע:

 

  • המדד המשולב לבחינת מצב המשק בחודש פברואר מצביע על שיפור מסוים בפעילות התעשייתית
  • תחזית בנק לאומי לצמיחת התוצר בשנת 2017 עומדת על 3.4%

 

 

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

להתקנת התוכנה >>