DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 פקדונות מיוחדים 

 פקדונות מיוחדים 

שם המוצר
תיאור המוצר
מאפיינים
אפשרויות הפקדה
שם המוצר

שוקו וניל משולב

לשנתיים

תיאור המוצר
בפירעון יקבל המפקיד
עבור תקופה ראשונה - שנה: ריבית שיקלית קבועה.
עבור תקופה שנייה - שנה: ריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח קבוע.
מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון   לאומי 5522*

סניף   סניפי לאומי

טלפוןטלפון 5524*

שם המוצר

שוקו וניל משולב פריים - שקל
לשנתיים

תיאור המוצר

בפירעון יקבל המפקיד
עבור תקופה ראשונה - שנה
ריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח קבוע עבור תקופה שנייה ריבית שיקלית קבועה.
 

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון   לאומי 5522*

סניף   סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

שוקו וניל משולב

ל-3 שנים

קרן לא מובטחת

תיאור המוצר

בפירעון יקבל המפקיד
עבור תקופה ראשונה: שנתיים - ריבית שקלית קבועה, ללא הצמדה.
עבור תקופה שנייה: שנה - קרן וריבית צמודים למדד המחירים לצרכן (קרן לא מובטחת)

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון   לאומי 5522*

סניף   סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

פקדונות משולבים וברירה פקדונות להכנסה חודשית

לתשומת
לבכם

  • כפתור ההפקדה מיועד ללקוחות פרטיים בלבד.
    לקוחות עסקיים - על מנת להפקיד לפיקדון, יש להיכנס לחשבון באתר לאומי, לבחור ב"פקדונות וחסכונות" בתפריט הראשי ולבצע את ההפקדה הרצויה.
     
  • עלון שיעורי ריבית מוצג בפורמט pdf וניתן לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
    להורדת תוכנת Adobe Reader בחינם.