שם המוצר
תיאור המוצר
מאפיינים
אפשרויות הפקדה
שם המוצר

חיסכון

צמוד מדד

ל- 4 שנים

תיאור המוצר

חיסכון צמוד מדד בתוספת ריבית קבועה. קרן החיסכון מובטחת 

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל .5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

חיסכון

צמוד מדד

ל-6 שנים

 

תיאור המוצר

חיסכון צמוד מדד בתוספת ריבית קבועה. קרן החיסכון מובטחת 

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל. 5522*
סניף סניפי לאומי 

 טל. 5524*

שם המוצר

חיסכון

צמוד מדד

ל-11 שנים

תיאור המוצר

חיסכון צמוד מדד בתוספת ריבית קבועה. קרן החיסכון מובטחת 

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל .5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

פקדונות צמודי מדד פקדונות צמודי מטבע חוץ