DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 פקדונות בריבית קבועה 

 פקדונות בריבית קבועה 

שם המוצר
תיאור המוצר
מאפיינים
אפשרויות הפקדה
שם המוצר

פק"מ

קבוע

תיאור המוצר

פיקדון בריבית שקלית קבועה

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי  5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

"חלב ודבש"

חיסכון ל-6

חודשים

תיאור המוצר

גם ריבית קבועה ומובטחת וגם נקודות יציאה

מאפיינים
אפשרויות הפקדה
שם המוצר

פיקדון

דיגיטלי

ל- 9 חודשים

תיאור המוצר

פיקדון בריבית שקלית קבועה, להפקדות בערוצי הדיגיטל בלבד

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

עמדות לאומי דיגיטל

שם המוצר

"חלב ודבש"

חיסכון ל-13 חודשים

תיאור המוצר

גם ריבית קבועה ומובטחת וגם נקודת יציאה

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי 5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

פיקדון

רב חודשי

פר"ח שקלים

תיאור המוצר

פיקדון בריבית שקלית קבועה

מאפיינים

תקופת הפיקדון:

 • 13-35 חודשים

עלון שיעורי ריבית

 • 48-180 חודשים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי 5522*
סניף סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

פיקדון ל - 16 חודשים זמין כל 4 חודשים

תיאור המוצר

גם ריבית קבועה ומובטחת וגם נקודת יציאה

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי 5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

פיקדון

דיגיטלי

ל- 18 חודשים

תיאור המוצר

פיקדון בריבית שקלית קבועה, להפקדות בערוצי הדיגיטל בלבד

מאפיינים
אפשרויות הפקדה
שם המוצר

"חלב ודבש"

חיסכון לשנתיים וחצי

תיאור המוצר

גם ריבית קבועה ומובטחת וגם נקודת יציאה

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי  5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

"חלב ודבש"

חיסכון ל-4

שנים

תיאור המוצר

גם ריבית קבועה ומובטחת וגם נקודות יציאה

מאפיינים
 • תקופת החיסכון:  4 שנים
 • נקודות יציאה אחרי שנתיים ולאחר מכן בכל רבעון
אפשרויות הפקדה
שם המוצר

פיקדון

דיגיטלי

ל-6 שנים

תיאור המוצר

פיקדון בריבית שקלית קבועה, להפקדות בערוצי הדיגיטל בלבד

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

לתשומת
לבכם

 • כפתור ההפקדה מיועד ללקוחות פרטיים בלבד.
  לקוחות עסקיים - על מנת להפקיד לפיקדון, יש להיכנס לחשבון באתר לאומי, לבחור ב"פקדונות וחסכונות" בתפריט הראשי ולבצע את ההפקדה הרצויה.
   
 • עלון שיעורי ריבית מוצג בפורמט pdf וניתן לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
  להורדת תוכנת Adobe Reader בחינם.