DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 פקדונות בריבית משתנה 

 פקדונות בריבית משתנה 

שם המוצר
תיאור המוצר
מאפיינים
אפשרויות הפקדה
שם המוצר

פק"מ

רבעוני זמין

כל שבוע

תיאור המוצר

פיקדון בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח

מאפיינים
 • המוצר לשימוש לקוחות פרטיים בלבד
 • תקופת הפיקדון: 91 ימים
 • נקודות יציאה: כל 7 ימים
 • עלון שיעורי ריבית
אפשרויות הפקדה

טלפון טלפון 5524*

פקדונות נוספים בריבית משתנה:

שם המוצר
תיאור המוצר
מאפיינים
אפשרויות הפקדה
שם המוצר

פק"מ

"חציוני עסקי זמין כל שבוע"

תיאור המוצר

פיקדון בריבית משתנה על בסיס פריים בניכוי מרווח

מאפיינים
 • המוצר לשימוש לקוחות עסקיים של חטיבות העסקית והמסחרית בלבד
 • תקופת הפיקדון: 182 ימים
 • נקודות יציאה: כל 7 ימים
 • עלון שיעורי ריבית
אפשרויות הפקדה

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

חיסכון פריים

לחצי שנה - זמין חודשי

תיאור המוצר

חיסכון בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי 5522*
סניף סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

פק"מ פריים

לתקופות

גמישות

תיאור המוצר

פיקדון בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי 5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

פק"מ פריים

ל-365 יום

תיאור המוצר

פיקדון בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי 5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

"כפתור ופרח"

חיסכון פריים

ל- 3 שנים

תיאור המוצר

חיסכון בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח.
המרווח מהפריים הולך וקטן, ככל שמתמידים בחיסכון.

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי 5522*
סניף סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

לתשומת
לבכם

 • כפתור ההפקדה מיועד ללקוחות פרטיים בלבד.
  לקוחות עסקיים - על מנת להפקיד לפיקדון, יש להיכנס לחשבון באתר לאומי, לבחור ב"פקדונות וחסכונות" בתפריט הראשי ולבצע את ההפקדה הרצויה.
   
 • עלון שיעורי ריבית מוצג בפורמט pdf וניתן לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
  להורדת תוכנת Adobe Reader בחינם.