DCSIMG

 פקדונות בריבית משתנה 

 פקדונות בריבית משתנה 

שם המוצר
תיאור המוצר
מאפיינים
אפשרויות הפקדה
שם המוצר

פק"מ

רבעוני זמין

כל שבוע

תיאור המוצר

פיקדון בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח

מאפיינים
 • המוצר לשימוש לקוחות פרטיים בלבד
 • תקופת הפיקדון: 91 ימים
 • נקודות יציאה: כל 7 ימים
 • עלון שיעורי ריבית
אפשרויות הפקדה

טלפון טלפון 5524*

פקדונות נוספים בריבית משתנה:

שם המוצר
תיאור המוצר
מאפיינים
אפשרויות הפקדה
שם המוצר

פק"מ

"חציוני עסקי זמין כל שבוע"

תיאור המוצר

פיקדון בריבית משתנה על בסיס פריים בניכוי מרווח

מאפיינים
 • המוצר לשימוש לקוחות עסקיים של חטיבות העסקית והמסחרית בלבד
 • תקופת הפיקדון: 182 ימים
 • נקודות יציאה: כל 7 ימים
 • עלון שיעורי ריבית
אפשרויות הפקדה

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

פריים

180 יום

זמין כל

30 יום 

תיאור המוצר

על בסיס הפריים בניכוי מרווח. נקודות יציאה אחת ל - 30 ימים

                                                                                   

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי .5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

פריים

270 יום

זמין כל

30 יום 

תיאור המוצר

על בסיס הפריים בניכוי מרווח. נקודות יציאה אחת ל - 30 ימים

                                                                                   

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי 5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

פק"מ פריים

לתקופות

גמישות

תיאור המוצר

פיקדון בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי 5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

פק"מ פריים

ל-365 יום

תיאור המוצר

פיקדון בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי 5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

"כפתור ופרח"

חיסכון פריים

ל- 3 שנים

תיאור המוצר

חיסכון בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח.
המרווח מהפריים הולך וקטן, ככל שמתמידים בחיסכון.

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי 5522*
סניף סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

פיקדון

רב חודשי

תיאור המוצר

פיקדון בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח
 

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי 5522* 
סניף סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

לתשומת
לבכם

 • כפתור ההפקדה מיועד ללקוחות פרטיים בלבד.
  לקוחות עסקיים - על מנת להפקיד לפיקדון, יש להיכנס לחשבון באתר לאומי, לבחור ב"פקדונות וחסכונות" בתפריט הראשי ולבצע את ההפקדה הרצויה.
   
 • עלון שיעורי ריבית מוצג בפורמט pdf וניתן לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
  להורדת תוכנת Adobe Reader בחינם.