שם המוצר
תיאור המוצר
מאפיינים
אפשרויות הפקדה
שם המוצר

פיקדון

רב חודשי

תיאור המוצר

פיקדון בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח
 

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל.5522*
סניף סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

פק"מ

רבעוני זמין

כל שבוע

תיאור המוצר

פיקדון בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל  5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

פק"מ פריים

לתקופות

גמישות

תיאור המוצר

פיקדון בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל.5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

פק"מ פריים

ל-365 יום

תיאור המוצר

פיקדון בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל.5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

פריים

180 יום

זמין כל

30 יום 

תיאור המוצר

על בסיס הפריים בניכוי מרווח. נקודות יציאה אחת ל - 30 ימים

                                                                                   

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל.5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

פריים

270 יום

זמין כל

30 יום 

תיאור המוצר

על בסיס הפריים בניכוי מרווח. נקודות יציאה אחת ל - 30 ימים

                                                                                   

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל.5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

"כפתור ופרח"

חיסכון פריים

ל- 3 שנים

תיאור המוצר

חיסכון בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח.
המרווח מהפריים הולך וקטן, ככל שמתמידים בחיסכון.

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל.5522*
סניף סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*