DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 פקדונות יומיים 

 פקדונות יומיים 

שם המוצר
תיאור המוצר
מאפיינים
אפשרויות הפקדה
שם המוצר

"פידיום"

בריבית קבועה

תיאור המוצר

פיקדון בריבית שקלית קבועה לא צמודה, חישוב הריבית על בסיס ריבית דריבית יומית. ניתן למשוך בכל יום
 

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי 5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

"פידיום"

בריבית משתנה

תיאור המוצר

פיקדון בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח קבוע, חישוב הריבית על בסיס ריבית דריבית יומית. ניתן למשוך בכל יום

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי 5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

לתשומת
לבכם

  • כפתור ההפקדה מיועד ללקוחות פרטיים בלבד.
    לקוחות עסקיים - על מנת להפקיד לפיקדון, יש להיכנס לחשבון באתר לאומי, לבחור ב"פקדונות וחסכונות" בתפריט הראשי ולבצע את ההפקדה הרצויה.
     
  • עלון שיעורי ריבית מוצג בפורמט pdf וניתן לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
    להורדת תוכנת Adobe Reader בחינם.