שם המוצר
תיאור המוצר
מאפיינים
אפשרויות הפקדה
שם המוצר

"פידיום"

בריבית קבועה

תיאור המוצר

פיקדון בריבית שקלית קבועה לא צמודה, חישוב הריבית על בסיס ריבית דריבית יומית. ניתן למשוך בכל יום
 

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל.5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

"פידיום"

בריבית משתנה

תיאור המוצר

פיקדון בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח קבוע, חישוב הריבית על בסיס ריבית דריבית יומית. ניתן למשוך בכל יום

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי Call טל.5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*