DCSIMG

 פקדונות יומיים 

 פקדונות יומיים 

שם המוצר
תיאור המוצר
מאפיינים
אפשרויות הפקדה
שם המוצר

"פידיום"

בריבית קבועה

תיאור המוצר

פיקדון בריבית שקלית קבועה לא צמודה, חישוב הריבית על בסיס ריבית דריבית יומית. ניתן למשוך בכל יום
 

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי 5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

"פידיום"

בריבית משתנה

תיאור המוצר

פיקדון בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח קבוע, חישוב הריבית על בסיס ריבית דריבית יומית. ניתן למשוך בכל יום

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון לאומי 5522*
עמדות לאומי דיגיטל עמדות לאומי דיגיטל
סניף סניפי לאומי 

טלפון טלפון 5524*

לתשומת
לבכם

  • כפתור ההפקדה מיועד ללקוחות פרטיים בלבד.
    לקוחות עסקיים - על מנת להפקיד לפיקדון, יש להיכנס לחשבון באתר לאומי, לבחור ב"פקדונות וחסכונות" בתפריט הראשי ולבצע את ההפקדה הרצויה.
     
  • עלון שיעורי ריבית מוצג בפורמט pdf וניתן לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
    להורדת תוכנת Adobe Reader בחינם.