שם המוצר
תיאור המוצר
מאפיינים
אפשרויות הפקדה
שם המוצר

"חסכון בטאצ'"
חיסכון שקלי בריבית משתנה
לשנה

תיאור המוצר
  • חיסכון שקלי בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח
מאפיינים
  • תקופת החיסכון: שנה
  • נקודות יציאה: מתום 6 חודשים וכל חודש לאחר מכן
  • ניתן להפקיד לחיסכון מידי יום וכמה פעמים ביום, כפוף ליתרת זכות בחשבון 
אפשרויות הפקדה

ההפקדה לחיסכון במובייל בלבד (אפליקציית לאומי)

שם המוצר

"קפה ומאפה"

חיסכון בריבית קבועה

ל-3 שנים

תיאור המוצר

חיסכון שקלי בתשלומים בריבית שקלית קבועה
 

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון   לאומי Call טל. 5522*

סניף   סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

"קפה ומאפה"

חיסכון בריבית משתנה

ל-6 שנים

תיאור המוצר

חיסכון שקלי בתשלומים בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח.
המרווח מהפריים הולך וקטן ככל שמתמידים בחיסכון.
 

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון   לאומי Call טל. 5522*

סניף   סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

"קפה ומאפה"

חיסכון בריבית משתנה

ל-10 שנים

תיאור המוצר

חיסכון שקלי בתשלומים בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח.
המרווח מהפריים הולך וקטן ככל שמתמידים בחסכון.

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון   לאומי Call טל. 5522*

סניף   סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

"קפה ומאפה"

חיסכון צמוד

ל-13 שנים

קרן לא מובטחת

תיאור המוצר

חיסכון צמוד מדד בתשלומים בתוספת ריבית קבועה.
קרן החיסכון לא מובטחת.

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון   לאומי Call טל. 5522*

סניף   סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*