DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 פקדונות בתשלומים 

 פקדונות בתשלומים 

שם המוצר
תיאור המוצר
מאפיינים
אפשרויות הפקדה
שם המוצר

"חסכון בטאצ'"
חיסכון שקלי בריבית משתנה
לשנה

תיאור המוצר
 • חיסכון שקלי בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח
מאפיינים
 • תקופת החיסכון: שנה
 • נקודות יציאה: מתום 6 חודשים וכל חודש לאחר מכן
 • ניתן להפקיד לחיסכון מידי יום וכמה פעמים ביום, כפוף ליתרת זכות בחשבון 
אפשרויות הפקדה

ההפקדה לחיסכון במובייל בלבד (אפליקציית לאומי)

שם המוצר

"קפה ומאפה"

חיסכון בריבית קבועה

ל-3 שנים

תיאור המוצר

חיסכון שקלי בתשלומים בריבית שקלית קבועה
 

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון   לאומי 5522*

סניף   סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

"קפה ומאפה"

חיסכון בריבית משתנה

ל-6 שנים

תיאור המוצר

חיסכון שקלי בתשלומים בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח.
המרווח מהפריים הולך וקטן ככל שמתמידים בחיסכון.
 

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון   לאומי  5522*

סניף   סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

שם המוצר

"קפה ומאפה"

חיסכון בריבית משתנה

ל-10 שנים

תיאור המוצר

חיסכון שקלי בתשלומים בריבית משתנה על בסיס הפריים בניכוי מרווח.
המרווח מהפריים הולך וקטן ככל שמתמידים בחסכון.

מאפיינים
אפשרויות הפקדה

טלפון   לאומי 5522*

סניף   סניפי לאומי

טלפון טלפון 5524*

לתשומת
לבכם

 • כפתור ההפקדה מיועד ללקוחות פרטיים בלבד.
  לקוחות עסקיים - על מנת להפקיד לפיקדון, יש להיכנס לחשבון באתר לאומי, לבחור ב"פקדונות וחסכונות" בתפריט הראשי ולבצע את ההפקדה הרצויה.
   
 • עלון שיעורי ריבית מוצג בפורמט pdf וניתן לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
  להורדת תוכנת Adobe Reader בחינם.