פיקדון מובנה דולרי ל-5 שנים מותנה בריבית הליבור ל- 3 חודשים (USD3mL) עם מינימום של 1.86% ומקסימום של 6.00%

תקופת
הפיקדון
נכס
הבסיס
תאריך
תחילת הפיקדון
מטבע וסכום
מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

5 שנים

נכס הבסיס
ריבית הליבור הדולרית ל- 3 חודשים כפי שתתפרסם 2 ימי עסקים לפני כל תחילת תקופת ריבית
תאריך תחילת הפיקדון

21.08.2017

מטבע וסכום מינימום להפקדה

10,000 דולר

 

 אפשרויות הפקדה:

תשואה מותנית ללקוח:

פיקדון מובנה דולרי ל- 5 שנים המשלם ריבית שנתית בשיעור ריבית הליבור ל- 3 חודשים, עם מינימום ומקסימום. הריבית משולמת כל רבעון.
מידע נוסף מידע נוסף

פיקדון מובנה דולרי לשנה וחצי מותנה בשינוי סל מניות שונות ללא סיכון קרן ההשקעה

תקופת
הפיקדון
נכס
הבסיס
תאריך
תחילת הפיקדון
מטבע וסכום
מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

שנה וחצי

נכס הבסיס

AMERICAN AIRLINES GROUP INC
ALIBABA GROUP HOLDINGS SP ADR
ELECTRONIC ARTS INC
MATTEL INC
PAYPAL HOLDINGS INC

תאריך תחילת הפיקדון

28.08.2017

מטבע וסכום מינימום להפקדה

10,000 דולר

 אפשרויות הפקדה:

פיקדון מובנה דולרי לשנה וחצי עם קרן מובטחת. קבלת התשואה תלויה בהתנהגות סל המניות במהלך התקופה, כמפורט להלן. במהלך תקופת הפיקדון תיבדק כל אחת מהמניות שבסל ותרומתה למענק תחושב כדלהלן:
מידע נוסף על פיקדון מובנה דולרי לשנה וחצי מותנה בשינוי סל מניות ערך ללא סיכון קרן ההשקעה מידע נוסף