פיקדון מובנה שקלי לשלוש וחצי שנים מותנה בשינוי סל מניות שונות עם מענק מותנה

תקופת
הפיקדון
נכס
הבסיס
תאריך
תחילת הפיקדון
מטבע וסכום
מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

3.5 שנים

נכס הבסיס

Broadcom Ltd
Delta Airlines Inc
General Motors Co
Jupiter Networks Inc
Southwest Airlines Co
Priceline group Inc
Skyworks Solutions Inc
Union Pacific Corp

תאריך תחילת הפיקדון

08.05.2017

מטבע וסכום מינימום להפקדה

15,000 ש"ח

אפשרויות הפקדה:

תשואה מותנית ללקוח:

פיקדון מובנה שקלי ל- 3.5 שנים עם קרן שאינה בסיכון ומענק מותנה. קבלת המענק ושיעורו  תלויים בהתנהגות סל המניות במהלך התקופה, כמפורט להלן. הריבית המותנית אינה צמודה לשע"ח דולר/שקל.
במהלך תקופת הפיקדון תיבדק כל אחת מהמניות שבסל ותרומתה למענק תחושב כדלהלן:

פיקדון מובנה דולרי לשנה וחצי מותנה בשינוי סל מניות מומלצות ללא סיכון קרן ההשקעה

תקופת
הפיקדון
נכס
הבסיס
תאריך
תחילת הפיקדון
מטבע וסכום
מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

שנה וחצי

נכס הבסיס

Broadcom Ltd
Delta Airlines Inc
General Motors Co
Jupiter Networks Inc
Southwest Airlines Co
Priceline group Inc
Skyworks Solutions Inc
Union Pacific Corp

תאריך תחילת הפיקדון

08.05.2017

מטבע וסכום מינימום להפקדה

10,000 דולר

 אפשרויות הפקדה:

תשואה מותנית ללקוח:

פיקדון מובנה דולרי לשנה וחצי עם קרן מובטחת. קבלת התשואה תלויה בהתנהגות סל המניות במהלך התקופה, כמפורט להלן. במהלך תקופת הפיקדון תיבדק כל אחת מהמניות שבסל ותרומתה למענק תחושב כדלהלן:

פיקדון מובנה דולרי לשנה המשלם ריבית שנתית מותנית של עד 5% המותנית בשער חליפין דולר/₪

תקופת הפיקדון
נכס הבסיס
תאריך תחילת הפיקדון
מטבע וסכום מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

שנה

נכס הבסיס

שער החליפין של הדולר לעומת השקל ב-4 במאי 2017

תאריך תחילת הפיקדון

04.05.2017

מטבע וסכום מינימום להפקדה

10,000 דולר

 אפשרויות הפקדה:

פיקדון מובנה דולרי לשנתיים מותנה בשינוי  סל מניות BEST ללא סיכון קרן ההשקעה

תשואה מותנית ללקוח:
פיקדון מובנה דולרי לשנה עם קרן מובטחת המציע ריבית מותנית בשער החליפין דולר/ש"ח. כמפורט להלן.