DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 פקדונות מובנים 

 פקדונות מובנים 

פיקדון מובנה שקלי לשלוש וחצי שנים המותנה בשינוי סל מניות עם מענק מותנה ותצפיות חיוביות בלבד, וללא סיכון קרן ההשקעה

תקופת
הפיקדון
נכס
הבסיס
תאריך
תחילת הפיקדון
מטבע וסכום
מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

3.5 שנים

נכס הבסיס
ZTO Express Cayman
BAIDU INC
TENCENT HOLDINGS
ALIBABA GROUP HOLDING
Ctrip.com INTERNATIONAL
תאריך תחילת הפיקדון

23.04.2019

מטבע וסכום מינימום להפקדה

15,000 ש"ח

אפשרויות הפקדה:

תשואה מותנית ללקוח:

פיקדון מובנה בשקלים  ל- 3.5 שנים משתתף ב- 100% משיעור השינוי של סל המניות (כולל Rebate), עד לעלייה של 38% (לא כולל), בכל יום ביחס למחיר הבסיסי של אותה מניה, או משלם ריבית של 2% לאותה מניה. תצפיות חיוביות.

מידע נוסף מידע נוסף

מידע נוסף