פיקדון מובנה שקלי לשלוש וחצי שנים מותנה בשינוי סל מניות BEST עם מענק מותנה

תקופת
הפיקדון
נכס
הבסיס
תאריך
תחילת הפיקדון
מטבע וסכום
מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

3.5 שנים

נכס הבסיס

APPLE INC (USD)
AMERICAN EXPRESS CO (USD)
BANK OF AMERICA CORP
CHARTER COMMUNICATIONS INC
COCA COLA COMPANY
DELTA AIR LINES INC. (USD)
GOLDMAN SACHS GROUP INC (USD 1
INTL BUSINESS MACHINES CORP(USD)
MOODY'S CORP
PHILLIPS 66
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC
US BANCORP (USD)
U S G CORP
WELLS FARGO & CO (USD)

תאריך תחילת הפיקדון

03.04.2017

מטבע וסכום מינימום להפקדה

15,000 ש"ח

אפשרויות הפקדה:

תשואה מותנית ללקוח:

פיקדון מובנה שקלי ל- 3.5 שנים עם קרן שאינה בסיכון ומענק מותנה. קבלת המענק ושיעורו  תלויים בהתנהגות סל המניות במהלך התקופה, כמפורט להלן. הריבית המותנית אינה צמודה לשע"ח דולר/שקל.
במהלך תקופת הפיקדון תיבדק כל אחת מהמניות שבסל ותרומתה למענק תחושב כדלהלן:

פיקדון מובנה דולרי לשנתיים מותנה בשינוי סל מניות BEST ללא סיכון קרן ההשקעה

תקופת הפיקדון
נכס הבסיס
תאריך תחילת הפיקדון
מטבע וסכום מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

שנתיים

נכס הבסיס

APPLE INC (USD)
AMERICAN EXPRESS CO (USD)
BANK OF AMERICA CORP
CHARTER COMMUNICATIONS INC
COCA COLA COMPANY
DELTA AIR LINES INC. (USD)
GOLDMAN SACHS GROUP INC (USD 1
INTL BUSINESS MACHINES CORP(USD)
MOODY'S CORP
PHILLIPS 66
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC
US BANCORP (USD)
U S G CORP
WELLS FARGO & CO (USD)

תאריך תחילת הפיקדון

03.04.2017

מטבע וסכום מינימום להפקדה

10,000 דולר

 אפשרויות הפקדה:

פיקדון מובנה דולרי לשנתיים מותנה בשינוי  סל מניות BEST ללא סיכון קרן ההשקעה

תשואה מותנית ללקוח:
פיקדון מובנה דולרי לשנתיים עם קרן מובטחת. קבלת התשואה תלויה בהתנהגות סל המניות במהלך התקופה, כמפורט להלן. במהלך תקופת הפיקדון תיבדק כל אחת מהמניות שבסל ותרומתה למענק תחושב כדלהלן: