פיקדון מובנה שקלי לשלוש וחצי שנים מותנה בשינוי סל מניות ערך עם מענק מותנה

תקופת
הפיקדון
נכס
הבסיס
תאריך
תחילת הפיקדון
מטבע וסכום
מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

3.5 שנים

נכס הבסיס

DEUTSCHE POST AG-REG
WIRECARD AG
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
CMCSA
DELTA AIR LINES INC
HANESBRANDS INC
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
ALLERGAN PLC
WELLS FARGO & COMPANY

תאריך תחילת הפיקדון

28.2.2017

מטבע וסכום מינימום להפקדה

15,000 ש"ח

אפשרויות הפקדה:

תשואה מותנית ללקוח:

פיקדון מובנה שקלי ל- 3.5 שנים עם קרן שאינה בסיכון ומענק מותנה. קבלת המענק ושיעורו  תלויים בהתנהגות סל המניות במהלך התקופה, כמפורט להלן. הריבית המותנית אינה צמודה לשע"ח דולר/שקל.
במהלך תקופת הפיקדון תיבדק כל אחת מהמניות שבסל ותרומתה למענק תחושב כדלהלן:

פיקדון מובנה דולרי לשנה וחצי מותנה בשינוי סל מניות ערך ללא סיכון קרן ההשקעה

תקופת
הפיקדון
נכס
הבסיס
תאריך
תחילת הפיקדון
מטבע וסכום
מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

שנה וחצי

נכס הבסיס

DEUTSCHE POST AG-REG
WIRECARD AG
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
CMCSA
DELTA AIR LINES INC
HANESBRANDS INC
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
ALLERGAN PLC
WELLS FARGO & COMPANY

תאריך תחילת הפיקדון

28.2.2017

מטבע וסכום מינימום להפקדה

10,000 דולר

 אפשרויות הפקדה:

תשואה מותנית ללקוח:

פיקדון מובנה דולרי לשנה וחצי עם קרן מובטחת. קבלת התשואה תלויה בהתנהגות סל המניות במהלך התקופה, כמפורט להלן. במהלך תקופת הפיקדון תיבדק כל אחת מהמניות שבסל ותרומתה למענק תחושב כדלהלן:

פיקדון מובנה דולרי ל-4 שנים מותנה בריבית הליבור ל- 3 חודשים (USD3mL) עם מינימום של 2.00% ומקסימום של 5.00%

תקופת הפיקדון
נכס הבסיס
תאריך תחילת הפיקדון
מטבע וסכום מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

4 שנים

נכס הבסיס

ריבית הליבור הדולרית ל- 3 חודשים כפי שתתפרסם 2 ימי עסקים לפני כל תחילת תקופת ריבית

תאריך תחילת הפיקדון

28.02.2017

מטבע וסכום מינימום להפקדה

10,000 דולר

 אפשרויות הפקדה:

פיקדון מובנה דולרי ל- 4 שנים המשלם ריבית שנתית בשיעור ריבית הליבור ל- 3 חודשים, עם מינימום ומקסימום. הריבית משולמת כל רבעון.

תשואה מותנית ללקוח: