פיקדון מובנה דולרי לשנה מותנה בשינוי סל מניות מומלצות ללא סיכון קרן ההשקעה

תקופת
הפיקדון
נכס
הבסיס
תאריך
תחילת הפיקדון
מטבע וסכום
מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

שנה

נכס הבסיס

CELGENE CORP
GENERAL ELECTRIC CO
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
UNDER ARMOUR INC

תאריך תחילת הפיקדון

26.12.2017

מטבע וסכום מינימום להפקדה

10,000 דולר

 אפשרויות הפקדה:

פיקדון מובנה דולרי לשנה עם קרן מובטחת. קבלת התשואה תלויה בהתנהגות סל המניות במהלך התקופה, כמפורט להלן. במהלך תקופת הפיקדון תיבדק כל אחת מהמניות שבסל ותרומתה למענק תחושב כדלהלן:

מידע נוסף מידע נוסף