פיקדון מובנה דולרי ל-5 שנים מותנה בריבית הליבור ל- 3 חודשים (USD3mL) עם מינימום של 2.05% ומקסימום של 6.00%

תקופת
הפיקדון
נכס
הבסיס
תאריך
תחילת הפיקדון
מטבע וסכום
מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

5 שנים

נכס הבסיס
ריבית הליבור הדולרית ל- 3 חודשים כפי שתתפרסם 2 ימי עסקים לפני כל תחילת תקופת ריבית
תאריך תחילת הפיקדון

05.06.2017

מטבע וסכום מינימום להפקדה

10,000 דולר

 

 אפשרויות הפקדה:

תשואה מותנית ללקוח:

פיקדון מובנה דולרי ל- 5 שנים המשלם ריבית שנתית בשיעור ריבית הליבור ל- 3 חודשים, עם מינימום ומקסימום. הריבית משולמת כל רבעון.
מידע נוסף מידע נוסף