פיקדון מובנה דולרי לשנה המשלם ריבית שנתית מותנית של 5.20% המותנית בשער חליפין דולר/₪

תקופת הפיקדון
נכס הבסיס
תאריך תחילת הפיקדון
מטבע וסכום מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

שנה

נכס הבסיס

ריבית שנתית מותנית בשיעור של 5.20% לשנה היה ובמועד הקובע  שער החליפין יהיה שווה או גבוה מ- 3.6100

תאריך תחילת הפיקדון

29.06.2017

מטבע וסכום מינימום להפקדה

10,000 דולר

 אפשרויות הפקדה:

פיקדון מובנה דולרי לשנתיים מותנה בשינוי  סל מניות BEST ללא סיכון קרן ההשקעה

תשואה מותנית ללקוח:
פיקדון מובנה דולרי לשנה עם קרן מובטחת המציע ריבית מותנית בשער החליפין דולר/ש"ח. כמפורט להלן.

פיקדון מובנה דולרי לשנתיים מותנה בשינוי סל מניות ECOMM ללא סיכון קרן ההשקעה

תקופת
הפיקדון
נכס
הבסיס
תאריך
תחילת הפיקדון
מטבע וסכום
מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

שנתיים

נכס הבסיס

DEUTSCHE POST AG
UNITED PARCEL SERVICE
FEDEX CORP
PAYPAL HOLDINGS INC
ALIBABA GROUP HOLDING
AMAZON COM INC
EBAY INC

תאריך תחילת הפיקדון

29.06.2017

מטבע וסכום מינימום להפקדה

10,000 דולר

 אפשרויות הפקדה:

פיקדון מובנה דולרי לשנתיים עם קרן מובטחת. קבלת התשואה תלויה בהתנהגות סל המניות במהלך התקופה, כמפורט להלן. במהלך תקופת הפיקדון תיבדק כל אחת מהמניות שבסל ותרומתה למענק תחושב כדלהלן: