פיקדון מובנה שקלי לשלוש שנים וחצי מותנה בשינוי סל מניות מומלצות עם מענק מותנה

תקופת
הפיקדון
נכס
הבסיס
תאריך
תחילת הפיקדון
מטבע וסכום
מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

3.5 שנים

נכס הבסיס

ALLERGAN PLC
COMCAST CORP-CLASS A
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
WIRECARD AG
DELTA AIR LINES INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
HANESBRANDS INC

תאריך תחילת הפיקדון

24.05.2017

מטבע וסכום מינימום להפקדה

15,000 ש"ח

אפשרויות הפקדה:

תשואה מותנית ללקוח:

פיקדון מובנה שקלי ל- 3.5 שנים עם קרן שאינה בסיכון ומענק מותנה. קבלת המענק ושיעורו  תלויים בהתנהגות סל המניות במהלך התקופה, כמפורט להלן. הריבית המותנית אינה צמודה לשע"ח דולר/שקל.
במהלך תקופת הפיקדון תיבדק כל אחת מהמניות שבסל ותרומתה למענק תחושב כדלהלן:

פיקדון מובנה דולרי לשנה וחצי מותנה בשינוי סל מניות מומלצות ללא סיכון קרן ההשקעה

תקופת
הפיקדון
נכס
הבסיס
תאריך
תחילת הפיקדון
מטבע וסכום
מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

שנה וחצי

נכס הבסיס

ALLERGAN PLC
COMCAST CORP-CLASS A
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
WIRECARD AG
DELTA AIR LINES INC
BRISTOL-MYERS SQIBB CO
HANESBRANDS INC

תאריך תחילת הפיקדון

24.05.2017

מטבע וסכום מינימום להפקדה

10,000 דולר

 אפשרויות הפקדה:

תשואה מותנית ללקוח:

פיקדון מובנה דולרי לשנה וחצי עם קרן מובטחת. קבלת התשואה תלויה בהתנהגות סל המניות במהלך התקופה, כמפורט להלן. במהלך תקופת הפיקדון תיבדק כל אחת מהמניות שבסל ותרומתה למענק תחושב כדלהלן: