DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 פקדונות מובנים 

 פקדונות מובנים 

פיקדון מובנה דולרי לשנה המשלם ריבית מותנית בשער חליפין דולר שקל. ללא סיכון קרן ההשקעה

תקופת
הפיקדון
נכס
הבסיס
תאריך
תחילת הפיקדון
מטבע וסכום
מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

שנה

נכס הבסיס

שער החליפין של הדולר/ ש"ח

תאריך תחילת הפיקדון

20.06.2019

מטבע וסכום מינימום להפקדה

10,000 דולר

אפשרויות הפקדה:

  • אינטרנט ו/או סניף

תשואה מותנית ללקוח:

השתתפות בשיעור של 100% מעליית שער החליפין של הדולר שקל בין השער הבסיסי לבין שער החליפין של הדולר שקל במועד הקובע עד למענק מקסימלי של 8%. ריבית מובטחת 1%.

מידע נוסף מידע נוסף

פיקדון מובנה שקלי לשנה וחצי מותנה בשינוי בשער החליפין דולר/ש"ח

תקופת
הפיקדון
נכס
הבסיס
תאריך
תחילת הפיקדון
מטבע וסכום
מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

1.5 שנים

נכס הבסיס

שער החליפין של הדולר/ ש"ח

תאריך תחילת הפיקדון

20.6.2019

מטבע וסכום מינימום להפקדה

15,000 ש"ח

אפשרויות הפקדה:

  • אינטרנט ו/או סניף

פיקדון מובנה שקלי לשנה וחצי עם קרן מובטחת מותנה בשינוי בשער החליפין דולר/ש"ח. חסם 5%, ריבייט 1% , משתתף ב- 100% מעליית שער החליפין של הדולר כנגד השקל.

מידע נוסף מידע נוסף

מידע נוסף