DCSIMG
מעבר לדף הבית (מקש קיצור 1) מעבר לתפריט פעולות (מקש קיצור 2) מעבר לסרגל נווט תחתון (מקש קיצור 3) מעבר למפת האתר (מקש קיצור 4) מעבר לצור קשר (מקש קיצור 5) מעבר לנגישות (מקש קיצור 0)
 
 
תשלומים לספקים ומשכורות - בנק לאומי
... העברה לחשבון בבנק לאומי תתבצע במהלך יום העסקים. ... לאחר הכניסה לחשבון במערכת "גלישה ישירה" יש לבחור ב"העברות ותשלומים" > "העברות לחשבונות אחרים". ...
 
תשלומים לספקים ומשכורות - בנק לאומי
... העברה לחשבון בבנק לאומי תתבצע במהלך יום העסקים. ... לאחר הכניסה לחשבון במערכת "גלישה ישירה" יש לבחור ב"העברות ותשלומים" > "העברות לחשבונות אחרים". ...
 
הטבות בביצוע פעולות באינטרנט לעסקים גדולים - בנק לאומי
... הטבה של 73% על עמלת העברה לחשבון לקוח אחר בבנק (תעריף בערוץ ישיר 2.43 ₪) או הטבה אישית או הטבה מגזרית, הגבוהה מביניהן, העברה לחשבון לקוח אחר ...
 
חשבון מרכז מתרכז - בנק לאומי
... בסוף כל יום עסקים לנקז את תנועות החשבונות (מתרכזים) לחשבון אחד (מרכז ... כניסה לחשבונך. גלישה בטוחה באחריות. שירות ותמיכה. Cash Management. בואו להכיר את ...
 
הגדרות "יחיד", "עסק קטן" ו"עסק גדול" - בנק לאומי
... יחיד. כל מי שאינו תאגיד וכן נציגות בית משותף. לתשומת לבכם, חשבון משותף של "יחיד" ו"עסק קטן" ייחשב לחשבון "עסק קטן", לצורך גביית עמלות. עסק קטן. ...
 
תשלומים לספקים ומשכורות - בנק לאומי
... לחשבון בודד בבנק אחר. 1.73, 90%, 17.30 לכל מוטב, העברה לרשימת חשבונות. * עמלה לעסקים גדולים. העברת כסף לביצוע תשלום העברות כספים – איך זה עובד? כניסה ...
 
הגדרת הרכב הרשאות בחשבון - בנק לאומי
... והרכבי חתימות שונים, שישמשו את בעלי התפקידים בכניסה לחשבון החברה ובביצוע ... כניסה לחשבונך. גלישה בטוחה באחריות. שירות ותמיכה. ערוצי דיגיטל. הערוצים הישירים. ...
 
מידע חו"ל - בנק לאומי
... הצטרפות לשירות*. אם הינך בעל גלישה ישירה לחשבון באינטרנט: ... כלים נוספים. כניסה לחשבונך. גלישה בטוחה באחריות. שירות ותמיכה. תמיכה באתר גלישה ישירה. ...
 
הטבות בביצוע פעולות באינטרנט ליחידים ועסקים קטנים - בנק לאומי
... פעולה, הטבה. העברות כספיות, העברה לחשבון אחר - בלאומי או בבנק אחר, 1.65 ש"ח. העברת זה''ב במהלך אותו יום העסקים (תוך יומית), הטבה של 30% על עמלת העברה. ...
 
תשלום אגרות ומיסים - בנק לאומי
... התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי לאומי קארד (שהונפק על ידי הבנק), תוך בחירת הכרטיס הרצוי מרשימת הכרטיסים המשויכים לחשבון, וללא צורך בהקלדת פרטי ...
הבא >
<הקודם
סינון לפי
תוצאות חיפוש
12 תוצאות (0.02 שניות)
הצעות אטרקטיביות
 
משיכת מזומן מהכספומט ללא כרטיס, באמצעות הסלולר בלבד.
להיות תמיד מחובר
הצטרף לשירות "גלישה ישירה" וקבל מידע על חשבונותיך 24 שעות ביממה
תשלומים לספקים ומשכורות - בנק לאומי
... העברה לחשבון בבנק לאומי תתבצע במהלך יום העסקים. ... לאחר הכניסה לחשבון במערכת "גלישה ישירה" יש לבחור ב"העברות ותשלומים" > "העברות לחשבונות אחרים". ...
תשלומים לספקים ומשכורות - בנק לאומי
... העברה לחשבון בבנק לאומי תתבצע במהלך יום העסקים. ... לאחר הכניסה לחשבון במערכת "גלישה ישירה" יש לבחור ב"העברות ותשלומים" > "העברות לחשבונות אחרים". ...
הטבות בביצוע פעולות באינטרנט לעסקים גדולים - בנק לאומי
... הטבה של 73% על עמלת העברה לחשבון לקוח אחר בבנק (תעריף בערוץ ישיר 2.43 ₪) או הטבה אישית או הטבה מגזרית, הגבוהה מביניהן, העברה לחשבון לקוח אחר ...
חשבון מרכז מתרכז - בנק לאומי
... בסוף כל יום עסקים לנקז את תנועות החשבונות (מתרכזים) לחשבון אחד (מרכז ... כניסה לחשבונך. גלישה בטוחה באחריות. שירות ותמיכה. Cash Management. בואו להכיר את ...
הגדרות "יחיד", "עסק קטן" ו"עסק גדול" - בנק לאומי
... יחיד. כל מי שאינו תאגיד וכן נציגות בית משותף. לתשומת לבכם, חשבון משותף של "יחיד" ו"עסק קטן" ייחשב לחשבון "עסק קטן", לצורך גביית עמלות. עסק קטן. ...
תשלומים לספקים ומשכורות - בנק לאומי
... לחשבון בודד בבנק אחר. 1.73, 90%, 17.30 לכל מוטב, העברה לרשימת חשבונות. * עמלה לעסקים גדולים. העברת כסף לביצוע תשלום העברות כספים – איך זה עובד? כניסה ...
הגדרת הרכב הרשאות בחשבון - בנק לאומי
... והרכבי חתימות שונים, שישמשו את בעלי התפקידים בכניסה לחשבון החברה ובביצוע ... כניסה לחשבונך. גלישה בטוחה באחריות. שירות ותמיכה. ערוצי דיגיטל. הערוצים הישירים. ...
מידע חו"ל - בנק לאומי
... הצטרפות לשירות*. אם הינך בעל גלישה ישירה לחשבון באינטרנט: ... כלים נוספים. כניסה לחשבונך. גלישה בטוחה באחריות. שירות ותמיכה. תמיכה באתר גלישה ישירה. ...
הטבות בביצוע פעולות באינטרנט ליחידים ועסקים קטנים - בנק לאומי
... פעולה, הטבה. העברות כספיות, העברה לחשבון אחר - בלאומי או בבנק אחר, 1.65 ש"ח. העברת זה''ב במהלך אותו יום העסקים (תוך יומית), הטבה של 30% על עמלת העברה. ...
תשלום אגרות ומיסים - בנק לאומי
... התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי לאומי קארד (שהונפק על ידי הבנק), תוך בחירת הכרטיס הרצוי מרשימת הכרטיסים המשויכים לחשבון, וללא צורך בהקלדת פרטי ...
  • כלל אתרי לאומי
  • אתר זה בלבד
  • לאומי טרייד
  • כלים ומחשבונים
  • לאומי למשכנתאות
  • לאומי עסקים