DCSIMG
מעבר לדף הבית (מקש קיצור 1) מעבר לתפריט פעולות (מקש קיצור 2) מעבר לסרגל נווט תחתון (מקש קיצור 3) מעבר למפת האתר (מקש קיצור 4) מעבר לצור קשר (מקש קיצור 5) מעבר לנגישות (מקש קיצור 0)
 
 
תעריפי עמלות - בנק לאומי
... עסקים. תעריפי עמלות. לאומי מעניק הטבות בנקאיות ועמלות מופחתות במגוון שירותים. ... הודעות על שינויים בתעריפי עמלות: הודעה מספר 1 הודעה מספר 1. ...
 
תעריפון עמלות לשרותי הבנק
פרק 1 - חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים, רשימת תת פרקים של הפרק. לצפייה בפירוט עמלות לחץ על תת הפרק הרצוי: 1.3, דמי ניהול בחשבונות עסקיים. ...
 
תעריפון עמלות לשרותי הבנק
פרק 7 - סחר חוץ, רשימת תת פרקים של הפרק. לצפייה בפירוט עמלות לחץ על תת הפרק הרצוי: 7.1, יבוא - אשראי דוקומנטרי. 7.2, יבוא - דוקומנטים לגביה. 7.3, יבוא ישיר. ...
 
תעריפון העמלות המלא ללקוחות יחידים ועסקים קטנים
... אין לגבות עמלה בעד מסירת העתק אחד של הודעה לבקשת לקוח במהלך שישה חודשים מיום סגירת החשבון; לעניין זה,"הודעה"- הודעה שנשלחה בתקשורת ללקוח מכוח דין ...
 
תעריפון עמלות לשרותי הבנק
לנוחותך, לוח תעריפי העמלות מחולק על פי נושאים. כדי לברר את תעריף העמלה לשירות מסויים, בחר את הנושא המבוקש. פרק 1 : חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים. ...
 
תעריפון עמלות לשרותי הבנק
פרק 4 - ניירות-ערך, רשימת תת פרקים של הפרק. לצפייה בפירוט עמלות לחץ על תת הפרק הרצוי: 4.1, קנייה/מכירה של ניירות ערך. 4.2, דמי ניהול פקדון ניירות ערך. ...
 
תעריפון עמלות לשרותי הבנק
פרק 3 - אשראים, ערבויות ובטחונות, רשימת תת פרקים של הפרק. לצפייה בפירוט עמלות לחץ על תת הפרק הרצוי: 3.1, דמי גבייה בגין החזר תקופתי. 3.2, הקצאת אשראי. ...
 
תעריפון עמלות לשרותי הבנק
... לצפייה בפירוט עמלות לחץ על תת הפרק הרצוי: 5.1, עמלת חליפין (נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית). 5.2, פעולות במזומנים. ...
 
תעריפון עמלות לשרותי הבנק
פרק 8 - עסקות ספוט, עתידיות, אופציות מטבע, מתכות יקרות וכד', רשימת תת פרקים של הפרק. לצפייה בפירוט עמלות לחץ על תת הפרק הרצוי: 8.1, עסקאות בהגבלת שער. ...
 
תעריפון עמלות לשרותי הבנק
פרק 9 - שירותים מיוחדים, רשימת תת פרקים של הפרק. לצפייה בפירוט עמלות לחץ על תת הפרק הרצוי: 9.1, שירותים מיוחדים. - אתה נמצא כאן. ...
הבא >
<הקודם
סינון לפי
תוצאות חיפוש
396 תוצאות (0.02 שניות)
הצעות אטרקטיביות
 
משיכת מזומן מהכספומט ללא כרטיס, באמצעות הסלולר בלבד.
חוסכים זמן וכסף
מגוון הטבות בנקאיות ועמלות מופחתות על ביצוע פעולות בערוצי לאומי דיגיטל.
תעריפי עמלות - בנק לאומי
... עסקים. תעריפי עמלות. לאומי מעניק הטבות בנקאיות ועמלות מופחתות במגוון שירותים. ... הודעות על שינויים בתעריפי עמלות: הודעה מספר 1 הודעה מספר 1. ...
תעריפון עמלות לשרותי הבנק
פרק 1 - חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים, רשימת תת פרקים של הפרק. לצפייה בפירוט עמלות לחץ על תת הפרק הרצוי: 1.3, דמי ניהול בחשבונות עסקיים. ...
תעריפון עמלות לשרותי הבנק
פרק 7 - סחר חוץ, רשימת תת פרקים של הפרק. לצפייה בפירוט עמלות לחץ על תת הפרק הרצוי: 7.1, יבוא - אשראי דוקומנטרי. 7.2, יבוא - דוקומנטים לגביה. 7.3, יבוא ישיר. ...
תעריפון העמלות המלא ללקוחות יחידים ועסקים קטנים
... אין לגבות עמלה בעד מסירת העתק אחד של הודעה לבקשת לקוח במהלך שישה חודשים מיום סגירת החשבון; לעניין זה,"הודעה"- הודעה שנשלחה בתקשורת ללקוח מכוח דין ...
תעריפון עמלות לשרותי הבנק
לנוחותך, לוח תעריפי העמלות מחולק על פי נושאים. כדי לברר את תעריף העמלה לשירות מסויים, בחר את הנושא המבוקש. פרק 1 : חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים. ...
תעריפון עמלות לשרותי הבנק
פרק 4 - ניירות-ערך, רשימת תת פרקים של הפרק. לצפייה בפירוט עמלות לחץ על תת הפרק הרצוי: 4.1, קנייה/מכירה של ניירות ערך. 4.2, דמי ניהול פקדון ניירות ערך. ...
תעריפון עמלות לשרותי הבנק
פרק 3 - אשראים, ערבויות ובטחונות, רשימת תת פרקים של הפרק. לצפייה בפירוט עמלות לחץ על תת הפרק הרצוי: 3.1, דמי גבייה בגין החזר תקופתי. 3.2, הקצאת אשראי. ...
תעריפון עמלות לשרותי הבנק
... לצפייה בפירוט עמלות לחץ על תת הפרק הרצוי: 5.1, עמלת חליפין (נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית). 5.2, פעולות במזומנים. ...
תעריפון עמלות לשרותי הבנק
פרק 8 - עסקות ספוט, עתידיות, אופציות מטבע, מתכות יקרות וכד', רשימת תת פרקים של הפרק. לצפייה בפירוט עמלות לחץ על תת הפרק הרצוי: 8.1, עסקאות בהגבלת שער. ...
תעריפון עמלות לשרותי הבנק
פרק 9 - שירותים מיוחדים, רשימת תת פרקים של הפרק. לצפייה בפירוט עמלות לחץ על תת הפרק הרצוי: 9.1, שירותים מיוחדים. - אתה נמצא כאן. ...
  • כלל אתרי לאומי
  • אתר זה בלבד
  • לאומי טרייד
  • כלים ומחשבונים
  • לאומי למשכנתאות
  • לאומי עסקים