DCSIMG
מעבר לדף הבית (מקש קיצור 1) מעבר לתפריט פעולות (מקש קיצור 2) מעבר לסרגל נווט תחתון (מקש קיצור 3) מעבר למפת האתר (מקש קיצור 4) מעבר לצור קשר (מקש קיצור 5) מעבר לנגישות (מקש קיצור 0)
 
 
תעריפי עמלות - בנק לאומי
... תעריפי עמלות. עמלות בלאומי - מעכשיו חוסכים זמן וכסף! לאומי מעניק לך מגוון הטבות בנקאיות ועמלות מופחתות על ביצוע פעולות בערוצי לאומי דיגיטל: ... תעריפוני עמלות. ...
 
מסלולי עמלות - בנק לאומי
... לקוח שיבחר שלא להצטרף לאחד המסלולים הנ"ל ישלם עמלה על פי מספר הפעולות ... לקוחות לאומי Total Digital נהנים, בין היתר, מחשבון ללא עמלות בגין פעולות בערוץ ישיר ...
 
תעריפי עמלות - בנק לאומי
... עסקים. תעריפי עמלות. לאומי מעניק הטבות בנקאיות ועמלות מופחתות במגוון שירותים. ... הודעות על שינויים בתעריפי עמלות: הודעה מספר 1 הודעה מספר 1. ...
 
תעריפון עמלות לשרותי הבנק
פרק 1 - חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים, רשימת תת פרקים של הפרק. לצפייה בפירוט עמלות לחץ על תת הפרק הרצוי: 1.3, דמי ניהול בחשבונות עסקיים. ...
 
תעריפון עמלות לשרותי הבנק
פרק 7 - סחר חוץ, רשימת תת פרקים של הפרק. לצפייה בפירוט עמלות לחץ על תת הפרק הרצוי: 7.1, יבוא - אשראי דוקומנטרי. 7.2, יבוא - דוקומנטים לגביה. 7.3, יבוא ישיר. ...
 
עמלת פרעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור - בנק לאומי
... בהתאם לתיקון בהוראות בנק ישראל לגבי עמלת פרעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור ... תעריפי עמלות. מדדים. מחשבונים וכלים לחישוב. הדסק הכלכלי. אימות נתוני פרויקטים לבניה ...
 
תעריפון העמלות המלא ללקוחות יחידים ועסקים קטנים
... אין לגבות עמלה בעד מסירת העתק אחד של הודעה לבקשת לקוח במהלך שישה חודשים מיום סגירת החשבון; לעניין זה,"הודעה"- הודעה שנשלחה בתקשורת ללקוח מכוח דין ...
 
הטבות ייחודיות בעמלות - בנק לאומי
... הלוואה בריבית אישית ללא עמלת טיפול אשראי; פנקסי שיקים שמגיעים עד אליך. * עמלות בגין פעולות המבוצעות באינטרנט ובעמדות המידע. בכפוף לתקנון המלא. ערוצי שירות. ...
 
עמלות מסב לאינטרנט - בנק לאומי
... תעריפי עמלות. תעריפי עמלות. תעריפי עמלות מס"ב. עמלות מסוימות הינן בגין שירותים בגינם משלם הבנק עמלה למרכז סליקה בנקאי בע"מ (להלן- מס"ב). ...
 
החזר עמלות ללקוחות ישיר לאומי - בנק לאומי
... רשימת עמלות* שיש בגינן 20% החזר בסוף שנה: ... חלק 3: אשראי (למעט סעיפים: (2) עמלת טיפול בהלוואות 3(א)(2) ו - 3(א)(13) פירעון מוקדם - עמלה תפעולית). ...
הבא >
<הקודם
סינון לפי
תוצאות חיפוש
1624 תוצאות (0.04 שניות)
הצעות אטרקטיביות
 
משיכת מזומן מהכספומט ללא כרטיס, באמצעות הסלולר בלבד.
חוסכים זמן וכסף
מגוון הטבות בנקאיות ועמלות מופחתות על ביצוע פעולות בערוצי לאומי דיגיטל.
תעריפי עמלות - בנק לאומי
... תעריפי עמלות. עמלות בלאומי - מעכשיו חוסכים זמן וכסף! לאומי מעניק לך מגוון הטבות בנקאיות ועמלות מופחתות על ביצוע פעולות בערוצי לאומי דיגיטל: ... תעריפוני עמלות. ...
מסלולי עמלות - בנק לאומי
... לקוח שיבחר שלא להצטרף לאחד המסלולים הנ"ל ישלם עמלה על פי מספר הפעולות ... לקוחות לאומי Total Digital נהנים, בין היתר, מחשבון ללא עמלות בגין פעולות בערוץ ישיר ...
תעריפי עמלות - בנק לאומי
... עסקים. תעריפי עמלות. לאומי מעניק הטבות בנקאיות ועמלות מופחתות במגוון שירותים. ... הודעות על שינויים בתעריפי עמלות: הודעה מספר 1 הודעה מספר 1. ...
תעריפון עמלות לשרותי הבנק
פרק 1 - חשבונות עו"ש - פעולות ושירותים נוספים, רשימת תת פרקים של הפרק. לצפייה בפירוט עמלות לחץ על תת הפרק הרצוי: 1.3, דמי ניהול בחשבונות עסקיים. ...
תעריפון עמלות לשרותי הבנק
פרק 7 - סחר חוץ, רשימת תת פרקים של הפרק. לצפייה בפירוט עמלות לחץ על תת הפרק הרצוי: 7.1, יבוא - אשראי דוקומנטרי. 7.2, יבוא - דוקומנטים לגביה. 7.3, יבוא ישיר. ...
עמלת פרעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור - בנק לאומי
... בהתאם לתיקון בהוראות בנק ישראל לגבי עמלת פרעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור ... תעריפי עמלות. מדדים. מחשבונים וכלים לחישוב. הדסק הכלכלי. אימות נתוני פרויקטים לבניה ...
תעריפון העמלות המלא ללקוחות יחידים ועסקים קטנים
... אין לגבות עמלה בעד מסירת העתק אחד של הודעה לבקשת לקוח במהלך שישה חודשים מיום סגירת החשבון; לעניין זה,"הודעה"- הודעה שנשלחה בתקשורת ללקוח מכוח דין ...
הטבות ייחודיות בעמלות - בנק לאומי
... הלוואה בריבית אישית ללא עמלת טיפול אשראי; פנקסי שיקים שמגיעים עד אליך. * עמלות בגין פעולות המבוצעות באינטרנט ובעמדות המידע. בכפוף לתקנון המלא. ערוצי שירות. ...
עמלות מסב לאינטרנט - בנק לאומי
... תעריפי עמלות. תעריפי עמלות. תעריפי עמלות מס"ב. עמלות מסוימות הינן בגין שירותים בגינם משלם הבנק עמלה למרכז סליקה בנקאי בע"מ (להלן- מס"ב). ...
החזר עמלות ללקוחות ישיר לאומי - בנק לאומי
... רשימת עמלות* שיש בגינן 20% החזר בסוף שנה: ... חלק 3: אשראי (למעט סעיפים: (2) עמלת טיפול בהלוואות 3(א)(2) ו - 3(א)(13) פירעון מוקדם - עמלה תפעולית). ...
  • כלל אתרי לאומי
  • אתר זה בלבד
  • לאומי טרייד
  • כלים ומחשבונים
  • לאומי למשכנתאות
  • לאומי עסקים