DCSIMG
מעבר לדף הבית (מקש קיצור 1) מעבר לתפריט פעולות (מקש קיצור 2) מעבר לסרגל נווט תחתון (מקש קיצור 3) מעבר למפת האתר (מקש קיצור 4) מעבר לצור קשר (מקש קיצור 5) מעבר לנגישות (מקש קיצור 0)
 
 
מערכת זה"ב - העברת כספים בין חשבונות תוך דקות - בנק לאומי
... כיצד מתבצעת העברת זה"ב? כדי לבצע העברת זה"ב, באינטרנט או בסניף, עליך לקבל מהמוטב את מספר הזה"ב (IBAN) שלו. ברר את מספר הזה"ב (IBAN). ...
 
Sachbal - בנק לאומי
... שם בנק המוטב (BENEFICIARY BANK). כתובת בנק המוטב. מדינה. כתובת מלאה של הבנק המוטב. בהעברה למדינות גוש היורו ההעברה מתבצעת לפי קוד IBAN. ...
 
Sachbal - בנק לאומי
... שם בנק המוטב (BENEFICIARY BANK). כתובת בנק המוטב. מדינה. כתובת מלאה של הבנק המוטב. בהעברה למדינות גוש היורו ההעברה מתבצעת לפי קוד IBAN. ...
 
מערכת זה"ב - העברת כספים בין חשבונות תוך דקות - בנק לאומי
... כיצד מתבצעת העברת זה"ב? כדי לבצע העברת זה"ב, באינטרנט או בסניף, עליך לקבל מהמוטב את מספר הזה"ב (IBAN) שלו. ברר את מספר הזה"ב (IBAN). ...
 
מערכת זה"ב - העברת כספים בין חשבונות תוך דקות - בנק לאומי
... כיצד מתבצעת העברת זה"ב? כדי לבצע העברת זה"ב, באינטרנט או בסניף, עליך לקבל מהמוטב את מספר הזה"ב (IBAN) שלו. ברר את מספר הזה"ב (IBAN). ...
 
איך למצוא את קודי זיהוי לאומי בממסרי Swift - בנק לאומי
... 8 הספרות האחרונות (11111111) הינן מספר החשבון שלך. מספר חשבון לקוח במבנה IBAN. ISRAEL ISRAELI, ... מספר חשבון במבנה ה - IBAN ניתן לקבל בסניף הלקוח. ...
 
איך למצוא את קודי זיהוי לאומי בממסרי Swift - בנק לאומי
... 8 הספרות האחרונות (11111111) הינן מספר החשבון שלך. מספר חשבון לקוח במבנה IBAN. ISRAEL ISRAELI, ... מספר חשבון במבנה ה - IBAN ניתן לקבל בסניף הלקוח. ...
 
תשלומים לספקים ומשכורות - בנק לאומי
... ברר את מספר הזה"ב (IBAN) כדי לבצע העברת זה"ב, בסניף או בלאומי דיגיטל, עליך לקבל ממקבל התשלום את מספר הזה"ב (IBAN) שלו. ...
 
תשלומים לספקים ומשכורות - בנק לאומי
... ברר את מספר הזה"ב (IBAN) כדי לבצע העברת זה"ב, בסניף או בלאומי דיגיטל, עליך לקבל ממקבל התשלום את מספר הזה"ב (IBAN) שלו. ...
 
ניהול מוטבים בסחר בינלאומי - בנק לאומי
... תשלום. בתהליך הוספת מוטב תוכל לבחור את הבנק ע"פ מפתחות חיפוש שונים: Swift; IBAN account number; Routing Number; שם בנק. ...
הבא >
<הקודם
סינון לפי
תוצאות חיפוש
33 תוצאות (0.02 שניות)
הצעות אטרקטיביות
העבר כספים לצד ג'
בצע העברה דרך אתר לאומי וחסוך עד 94% מעמלת ההעברה בגין ביצוע פעולה זו בסניף.
לכניסה לחשבונכם
 
משיכת מזומן מהכספומט ללא כרטיס, באמצעות הסלולר בלבד.
העברת כספים בין חשבונות תוך דקות
לאומי מציע לך ליהנות מהיתרונות של העברת כספים באמצעות מערכת זה"ב.
מערכת זה"ב - העברת כספים בין חשבונות תוך דקות - בנק לאומי
... כיצד מתבצעת העברת זה"ב? כדי לבצע העברת זה"ב, באינטרנט או בסניף, עליך לקבל מהמוטב את מספר הזה"ב (IBAN) שלו. ברר את מספר הזה"ב (IBAN). ...
Sachbal - בנק לאומי
... שם בנק המוטב (BENEFICIARY BANK). כתובת בנק המוטב. מדינה. כתובת מלאה של הבנק המוטב. בהעברה למדינות גוש היורו ההעברה מתבצעת לפי קוד IBAN. ...
Sachbal - בנק לאומי
... שם בנק המוטב (BENEFICIARY BANK). כתובת בנק המוטב. מדינה. כתובת מלאה של הבנק המוטב. בהעברה למדינות גוש היורו ההעברה מתבצעת לפי קוד IBAN. ...
מערכת זה"ב - העברת כספים בין חשבונות תוך דקות - בנק לאומי
... כיצד מתבצעת העברת זה"ב? כדי לבצע העברת זה"ב, באינטרנט או בסניף, עליך לקבל מהמוטב את מספר הזה"ב (IBAN) שלו. ברר את מספר הזה"ב (IBAN). ...
מערכת זה"ב - העברת כספים בין חשבונות תוך דקות - בנק לאומי
... כיצד מתבצעת העברת זה"ב? כדי לבצע העברת זה"ב, באינטרנט או בסניף, עליך לקבל מהמוטב את מספר הזה"ב (IBAN) שלו. ברר את מספר הזה"ב (IBAN). ...
איך למצוא את קודי זיהוי לאומי בממסרי Swift - בנק לאומי
... 8 הספרות האחרונות (11111111) הינן מספר החשבון שלך. מספר חשבון לקוח במבנה IBAN. ISRAEL ISRAELI, ... מספר חשבון במבנה ה - IBAN ניתן לקבל בסניף הלקוח. ...
איך למצוא את קודי זיהוי לאומי בממסרי Swift - בנק לאומי
... 8 הספרות האחרונות (11111111) הינן מספר החשבון שלך. מספר חשבון לקוח במבנה IBAN. ISRAEL ISRAELI, ... מספר חשבון במבנה ה - IBAN ניתן לקבל בסניף הלקוח. ...
תשלומים לספקים ומשכורות - בנק לאומי
... ברר את מספר הזה"ב (IBAN) כדי לבצע העברת זה"ב, בסניף או בלאומי דיגיטל, עליך לקבל ממקבל התשלום את מספר הזה"ב (IBAN) שלו. ...
תשלומים לספקים ומשכורות - בנק לאומי
... ברר את מספר הזה"ב (IBAN) כדי לבצע העברת זה"ב, בסניף או בלאומי דיגיטל, עליך לקבל ממקבל התשלום את מספר הזה"ב (IBAN) שלו. ...
ניהול מוטבים בסחר בינלאומי - בנק לאומי
... תשלום. בתהליך הוספת מוטב תוכל לבחור את הבנק ע"פ מפתחות חיפוש שונים: Swift; IBAN account number; Routing Number; שם בנק. ...
  • כלל אתרי לאומי
  • אתר זה בלבד
  • לאומי טרייד
  • כלים ומחשבונים
  • לאומי למשכנתאות
  • לאומי עסקים