לאומי נותן לכם יותר בניהול החשבון העסקי

לאומי נותן לכם יותר בניהול החשבון העסקי

הלוואה עד 250,000 ש"ח 

 

  • לחברה/ עוסק מורשה בעל ותק מתחת ל- 3 שנים
     
  עד 48 חודשים עד 72 חודשים עד 120 חודשים
ללקוחות לאומי פריים + 0.95% פריים + 1.3% פריים + 1.8%


 

  • לחברה/ עוסק מורשה בעל ותק מעל ל- 3 שנים
     
  עד 48 חודשים עד 72 חודשים עד 120 חודשים
ללקוחות לאומי פריים + 0.65% פריים + 1% פריים + 1.5%

 

אי עמידה בפרעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה מיועדת ללקוחות קיימים וחדשים מעבירי פעילות ללאומי. אישור ההלוואה, הסכום, התנאים, הריביות והביטחונות, הינם בכפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם למחזור הפעילות בחשבון, לכושר ההחזר של הלווה ולמקורות הסילוק. ריבית הפריים – כמפורט באתר לאומי. פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי. פרסום זה בתוקף עד ליום 31.12.2024 הבנק רשאי לבטל או לשנות את תנאי ההלוואות וההטבות בכל עת ללא הודעה מוקדמת. פרטים נוספים מלאים ומחייבים לגבי ההלוואה יינתנו בסניפי לאומי בהם קיימת מחלקת עסקים.

הטבות בשנה הראשונה לניהול החשבון העסקי

 

עסק קטן

שם העמלה שיעור הטבה            
250  שיקים מסחריים רגילים (רק בהזמנה ראשונה) 50%
הפקדת שיק דחוי (לגביה .ביטחון, ניכיון) 48%
טיפול באשראי ובטחונות 42%
הקצאת אשראי 42%

 

עסק גדול

שם העמלה שיעור הטבה
250 שיקים מסחריים רגילים (רק בהזמנה ראשונה) 50%
הפקדת שיק דחוי (לגביה .ביטחון, ניכיון) 48%
טיפול באשראי ובטחונות 42%
הקצאת אשראי 42%

 

 

הכוונה מקצועית להשקעה חכמה!
יש לכם סכום כסף פנוי? מעוניינים להשקיע בשוק ההון? 
הצטרפו לשירותי הייעוץ האישי בהשקעות של לאומי 
ותיהנו מהכוונה מקצועית תוך ראייה כוללת של תיק הנכסים וההשקעות.
הייעוץ במרכזי ייעוץ בפריסה ארצית רחבה ובמספר דרכים לבחירת הלקוח: 

  • פגישה פרונטלית עם יועץ ההשקעות
  • פגישה בשיחה טלפונית 
  • פגישת ייעוץ בוידאו

שעות פעילות המרכז בימים א'-ה' בין השעות 08:30-18:30.

שירותי הייעוץ בלאומי מבוססים על קשר אישי ותדירות פנייה יזומה בהתאם למאפייני הלקוחות.

 

ייעוץ בהשקעות יינתן בכפוף לשווי תיק מינימלי ולקריטריונים הנהוגים בבנק.

 

יותר הטבות בניירות ערך

שווי תיק הלקוח שיעור העמלה לאחר הטבה ללקוח בעל תיק בשווי 50,000 - 249,999  שיעור העמלה לאחר הטבה ללקוח בעל תיק בשווי 250,000 – 499,999 ₪ שיעור העמלה לאחר הטבה ללקוח בעל תיק בשווי 500,000 ₪ ומעלה
קניה/מכירה/פדיון של ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א- סניף 0.21% 0.18% 0.15%
קניה/מכירה של ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א- לאומי טרייד 0.17% 0.14% 0.12%
קניה/מכירה/פדיון של ני"ע בחוץ לארץ- סניף 0.26% 0.22% 0.18%
קניה/מכירה של ני"ע בחוץ לארץ- לאומי טרייד 0.19% 0.17% 0.15%
דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בארץ- רבעוני 0.0375%  0.03%  0.0225% 
דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בחו"ל- רבעוני 0.05%  0.04%  0.03%

 

 

כללי: הזכאות לקבלת ההטבות המופיעות בעלון זה הינה עד ליום 31.12.2024 הבנק רשאי להפסיק או לשנות את התנאים ו/או ההטבות בכל עת, ללא הודעה מוקדמת < ההטבות ללקוח המפורטות בעלון תהינה בתוקף שנה ממועד דיווח ההטבות לראשונה< על מנת לממש את הזכאות להטבות שבעלון זה, על המבקש להזדהות כרופא שיניים בכל פניה לבנק, ולדרוש מימוש ההטבות המפורטות בעת קבלת כל שירות לגביו ניתנת הטבה. האחריות למסירה ופרסום ההודעות בדבר הצעת ההטבות לכל אחד מרופאי השיניים מוטלת על ההסתדרות לרפואת שיניים. ההצטרפות לכל אחת מההטבות מותנית בחתימה על מסמכים מתאימים ובאישור הבנק.
אשראי: אישור ההלוואה, סכומה, התנאים והביטחונות, כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו ובהתאם למחזור הפעילות בחשבון, לכושר ההחזר של הלווה ולמקורות הסילוק < אופן ההחזר: קרן + ריבית מידי חודש. < על מנת לקבל את ההלוואה, על הלווה להזדהות כרואה חשבון ולהציג תעודת זהות, כולל ספח, 3 תלושי משכורת אחרונים ו- 3 דפי חשבון בנק.< < ריבית הפריים כמפורט באתר לאומי. < פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי. לא תועמדנה הלוואות המיועדות לרכישה/חכירה/בניה/הרחבה/שיפוץ של דירת מגורים, רכישת מגרש לבניית דירת מגורים/זכות בדירת מגורים בדמי מפתח או מימון פירעון הלוואה ששימשה למטרות הנ"ל.
ניירות ערך: ההטבות בקניה/מכירה/פדיון של ני“ע בבורסה בת“א אינן תקפות לקרנות נאמנות, אופציות מעו“ף וחוזים עתידיים במעו“ף < ההטבות בקניה/מכירה/פדיון של ני“ע בחו"ל אינן תקפות לאופציות בני“ע זרים < כל ההטבות כפופות לעמלת מינימום ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ בהשקעות יינתנו בכפוף לשווי תיק מינימלי, לקריטריונים הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעתו. < אין לראות באמור לעיל משום הצעה לקבלת פקדון ניירות ערך ו/או ייעוץ השקעות ו/או מס, המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או עסקאות כלשהן, ואין באמור משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעת עצמאי. אין לראות באמור לעיל משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי ו/או התחייבות למתן ייעוץ פנסיוני מטבע חוץ: שער חליפין הינו שער הקניה והמכירה של מטבע חוץ כפי שמפורסם באתר הבנק > כל ההטבות במטבע חוץ כפופות לעמלת מינימום ולקריטריונים הנהוגים בבנק
פרסום זה אינו משקף את מכלול השירותים הקיימים בבנק.
אין כפל הטבות. במקרה של זכאות להטבות נוספות כלשהן, לרבות כתוצאה מהשתייכות לקבוצות אוכלוסיה/הטבות אישיות/הטבות הנובעות מהסדרים אחרים (כגון הסדרים החלים על שותפים בחשבון), על הלקוחות לבחור את ההסדר/הטבות שיחולו בחשבון ולהודיע על כך לבנק. כל ההטבות כפופות לעמלת מינימום ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי או באתר הבנק.