הלוואה להקמת מתקן סולארי ללקוחות פרטיים

הלוואה להקמת מתקן סולארי ללקוחות פרטיים

הידעתם שהגג שלכם יכול להרוויח עבורכם? בשנים האחרונות עלויות ההתקנה למערכת סולארית על גג הבית פחתו באופן ניכר.

ההשקעה בהקמת מערכת סולארית תורמת לסביבה ירוקה יותר, ולאחר מספר שנים עשויה להניב הכנסה שנתית ממכירת החשמל המופק לחברת החשמל.

 

  • סכום ההלוואה
    ללקוחות לאומי
    - עד 100% משווי העסקה ולא יותר מ- 200,000 ₪ (הנמוך מבניהם).
    ללקוחות בנקים אחרים- עד 80% משווי העסקה ולא יותר מ- 100,000 ₪ (הנמוך מבניהם), לתקופה של עד 84 חודשים. הבהרות >>

 

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

מלאו פרטים ונחזור אליכם

שדה חובה
טלפון נייד
לקוח בנק
אני מאשר כי:
כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והנני רשאי למסרם.
ידוע לי שלא חלה עלי חובה חוקית למסור את פרטי וכי פרטים אלה יוחזקו במאגרי המידע של הבנק ויעשה בהם שימוש לצרכים שיווקיים ושירותיים וכן לצרכי דיוור ישיר כמשמעו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981.