DCSIMG

אימות נתוני פרויקטים בבניה

אימות נתוני פרויקטים בבניה

לאומי מבצע ליווי פיננסי לפרויקטים בתחום הנדל"ן ומעמיד לרשותך שירות של אימות פרטי הפרויקטים בבניה אותם הוא מלווה.

 

החל מ-1.6.08, התשלומים שמבצעים רוכשי יחידות מפרויקטים המלווים על ידי לאומי בשיטת הליווי הפיננסי*, יבוצעו באמצעות שוברי תשלום המופקים עבור כל יחידה בפרוייקט.

 

ניתן לבצע באתר לאומי אימות של נתוני הפרויקט על ידי הזנת מספר חשבון הפרויקט
ושמו כפי שהם מופיעים על גבי שוברי התשלום שקיבלת מהיזם**.

 

 

*על פי הוראת ניהול בנקאי תקין 326 של בנק ישראל.

**טעות כלשהי בהזנת הנתונים באתר לאומי תמנע אימות תקין של נתוני הפרויקט.