DCSIMG

חטיבות ומערכי הבנק

קווי העסקים של קבוצת לאומי

 

לאומי מאורגן במספר קווי עסקים, כאשר כל קו עסקים מתמחה במתן שירותים בנקאיים ופיננסיים למגזרי לקוחות בעלי מאפיינים וצרכים דומים. התמחות זו מאפשרת ללקוחות הבנק ליהנות משירות מקצועי ואיכותי וממגוון רחב של מוצרים המותאמים לצורכיהם. בנוסף, קיימות יחידות מטה הנותנות שירותים שונים לחטיבות העסקיות. 

 

להלן פירוט קווי העסקים:

 

 

 • בנקאות קמעונאית
  קו עסקים זה מעניק שירותים בנקאיים כוללים ללקוחות פרטיים ולעסקים קטנים. הבנקאות הקמעונאית פרוסה בכ-222 סניפים ברחבי הארץ, הכוללים גם את סניפי בנק ערבי-ישראלי לשעבר (החל מיום 1.1.2016 מוזג בנק ערבי-ישראלי עם ולתוך לאומי).
 
 • בנקאות עסקית
  המערך העסקי עוסק במימון וליווי פלח הלקוחות העסקיים הגדולים והחברות הרב-לאומיות לרבות חברות יזמיות וקבלניות המעורבות בפרויקטים גדולים בתחום הנדל"ן והתשתית. בין היתר מנוהלים במערך העסקי ובמערך הנדל"ן לקוחות אשר פעילותם העסקית מורכבת, עסקיהם בינלאומיים ו/או פעילותם מנוהלת במספר שלוחות של הבנק בחו"ל. מטרות הבנקאות העסקית הינן: לשרת את קשת הלקוחות במכלול השירותים הפיננסים הנדרשים להם, תוך ייזום מעורבות של היחידות השונות בקבוצת לאומי בארץ ובחו"ל, ככל הנדרש, כאמצעי להגדלת מגוון המוצרים והשירותים המוצעים ללקוחות.

 

 • בנקאות מסחרית
  המערך המסחרי מתמחה במתן שירותים בנקאיים ופיננסיים לחברות עסקיות בינוניות (Middle Market), באמצעות 25 סניפים עסקיים ייעודיים ברחבי הארץ. המבנה הארגוני של קו עסקים זה  הוא ייחודי במערכת הבנקאית, ומאפשר מתן שירות מקיף וכולל ללקוח (One Stop Shop). לצד מתן שירות בסניפים, הלקוחות המסחריים נהנים משירות באמצעים טכנולוגיים וערוצים ישירים, לרבות שירותי פורטל Cash Management.

 

 • בנקאות פרטית

  מערך הבנקאות הפרטית מרכז את פעילותם בישראל של לקוחות פרטיים ישראליים ותושבי חוץ בעלי עושר פיננסי החל מ- 1.5 מיליון ₪. הבנק פועל באמצעות 7 סניפים ומרכזי בנקאות פרטית ייחודיים בפריסה ארצית, הבנויים לתת מענה לצרכים ולמאפיינים של כל סגמנט לקוחות במערך. כמו כן, המערך אחראי על פעילות לקוחות תושבי חוץ המחזיקים בלאומי מעל 50 אלף $.

 

 • בנקאות בינלאומית

  קו עסקים זה מעניק שירותי בנקאות מסחרית ללקוחות פרטיים ולחברות ישראליות הפועלות בשווקים בינלאומיים. פעילות זו כוללת את שלוחות לאומי ארה"ב, לאומי בריטניה, לאומי רומניה, וכן נציגות של לאומי בסין.

 

 

 • חטיבת שוקי ההון

  קו עסקים זה מנהל את פעילותם של הלקוחות המוסדיים והבנקים הזרים. במסגרתו ניתנים פתרונות פיננסיים מובילים  המותאמים ללקוחות אלו ולשאר לקוחות קווי העסקים של הבנק אשר פועלים ישירות מול חדרי העסקות בני"ע ישראליים, ני"ע זרים, מט"ח ונגזרים. בנוסף, אחראי קו זה על תפעול כל פעילות שוק ההון של לקוחות בנק לאומי.

 

 

 • משכנתאות

  פעילות המשכנתאות מתרכזת בשלושה תחומים: הלוואות לרכישת דירת מגורים, הלוואות לכל מטרה כנגד משכון נכס מקרקעין והלוואות לקבוצות רכישה.  108 נציגויות המשכנתאות פרוסות בכל רחבי הארץ ומספקות את מכלול השירותים ללקוח: החל מתכנון המשכנתא ועד סיום התהליך של לקיחת משכנתא, לרבות מיחזורים וטיפול שוטף בהלוואות קיימות.

 

 • לאומיטק

  לאומיטק מקבוצת לאומי מספקת ליווי פיננסי מקיף לחברות ההייטק בכל שלבי החיים שלהם. הצעת הערך של לאומיטק עונה לכלל הצרכים הפיננסיים של חברות הטכנולוגיה, והיא כוללת מימון בנקאי וחוץ-בנקאי, מוצרים בנקאיים ייחודיים, פלטפורמה ייעודית לניהול השקעות וכרטיס אשראי ייעודי; זאת לצד גישה לקרנות, משקיעים, חברות וגורמי מפתח בתעשייה בארץ ובחו"ל. בנוסף לפעילות בישראל, ללאומיטק נציגויות במרכזי הייטק גלובליים: לונדון, ניו יורק ועמק הסיליקון. 

 

 • החטיבה לבנקאות דיגיטלית
  לראשונה בישראל ובדומה לבנקים מובילים בעולם, הוקמה בלאומי ב- 1.1.2016 חטיבה לבנקאות דיגיטלית. הקמת חטיבה זו מהווה צעד נוסף ומשמעותי במהפיכת הדיגיטל שמוביל לאומי. החטיבה לבנקאות דיגיטלית אחראית על הובלת ויישום החדשנות הדיגיטלית המתקדמת בכל קווי העסקים של הבנק והקבוצה, וזאת לצד ניהול מערך השיווק ופעילויות ה-Big Data  של הבנק. 

 

יחידות המטה

 

 • החטיבה הפיננסית

אחראית על תכנון המס וביטוח הבנק והקבוצה, הכנת התקציב ומעקב לביצועו, ריכוז תוכנית העבודה של הבנק, מעקב אחר ההתפתחויות במשק, והכנת סקירות ענפיות ותחזיות כלכליות.

 

 • חטיבת החשבונאות
  אחראית על ניהול, פיתוח וקביעת הנהלים החשבונאיים בבנק, הכנת הדוחות הכספיים של הבנק והקבוצה והכנת דיווחים לבנק ישראל.

 

 • חטיבת משאבי אנוש
  אחראית על גיבוש מדיניות משאבי אנוש בבנק ויישומה, ובכלל זה מיון והשמה, תגמול עובדים, נושאי שכר, יחסי עבודה, פיתוח וקידום עובדים, הכשרה בנקאית-ניהולית וכללית, הטמעת הקוד האתי "דרך לאומי", טיפול בפרט, רווחת העובדים, ועוד.

 

 • חטיבת לאומי טכנולוגיות
  אחראית על מערך המחשוב. מרכזת את העשייה בנושאי מחשב, מיכון, טכנולוגיה, אבטחת מידע, תפעול שלוחות בחו"ל.

 

 • חטיבת הייעוץ המשפטי
  אחראית על הייעוץ והליווי המשפטי הכולל של הבנק. היועץ המשפטי הראשי אחראי על קצין הציות הראשי של הבנק.

 

 • מערך ציות ואכיפה
  אחראי ליישום תוכנית הציות בבנק לגבי הוראות צרכניות וליישום החקיקה בנושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור. כן אחראי האגף על הלשכה לפניות הציבור.

 

 • מערך הייעוץ בהשקעות
  אחראי על תורת הייעוץ בהשקעות בניירות ערך ומכשירים פיננסיים, פיתוח מערכות בתחום ההשקעות ומחקר בנושאי שוקי ההון והכספים.

 

 • מערך שיווק, פרסום ודוברות
  אחראי על הפרסום, דוברות ויחסי ציבור, תרומות, חסויות, קשר עם הקהילה ונושאי רגולציה. 

 

 • חטיבת הביקורת הפנימית
  אחראית על הביקורת הפנימית בקבוצת לאומי. הביקורת מבוצעת על פי חוק הביקורת, הוראות בנק ישראל, ותקנים מקצועיים מקובלים. הביקורת עוסקת, באופן עצמאי ובלתי תלוי, בבחינה והערכה של מערכות הבקרה הפנימית בקבוצה. 

 

 • מערך אסטרטגיה
  עוסק בגיבוש האסטרטגיה ברמת הקבוצה, גיבוש האסטרטגיה ברמת החטיבות בראיה חוצת ארגון והובלת פרויקטים בנושאים בעלי חשיבות אסטרטגית.

 

 • חטיבת ניהול סיכונים
  אחראית על מיפוי, זיהוי ומדידת כלל הסיכונים בקבוצה ויצירת תשתית לבחינת הסיכונים הגלומים בפעילויות חדשות. החטיבה מבצעת בקרת סיכונים בארץ ובחו"ל, מפתחת מתודולוגיה למדידת סיכונים ובקרתם, כולל פיתוח מתודולוגיה להון כלכלי. החטיבה מבקרת ומתאמת מסמכי מדיניות ניהול סיכונים ומבצעת הליך בחינת אשראי,ויישום כללי אמנת בזל בפעילות הבנק.

 

מידע נוסף

 

 

המידע המובא לעיל מעודכן ל- 11.2014 והוא עשוי להשתנות מעת לעת.