DCSIMG

חטיבות ומערכי הבנק

קווי העסקים של קבוצת לאומי


לאומי מאורגן במספר קווי עסקים, כאשר כל קו עסקים מתמחה במתן שירותים בנקאיים ופיננסיים למגזרי לקוחות בעלי מאפיינים וצרכים דומים. התמחות זו מאפשרת ללקוחות הבנק ליהנות משירות מקצועי ואיכותי וממגוון רחב של מוצרים המותאמים לצורכיהם. בנוסף, קיימות יחידות מטה הנותנות שירותים שונים לחטיבות העסקיות.להלן פירוט קווי העסקים:

 

 • בנקאות קמעונאית 
  הבנקאות הקמעונאית מעניקה שירותים בנקאיים כוללים ללקוחות פרטיים ולעסקים קטנים באמצעות כ-212 סניפים ברחבי הארץ. קו עסקים זה כולל את מערך המשכנתאות ואת מערך הבנקאות הפרטית, אשר מרכז את הפעילות הבנקאית של לקוחות פרטיים, ישראלים ותושבי-חוץ, בעלי עושר פיננסי של מעל 1.5 מיליון ₪. במסגרת קו עסקים זה מנוהלים גם השירותים המתקדמים של 'לאומי דיגיטל' : אתרי האינטרנט של לאומי, אפליקציות לאומי במובייל, המוקד הטלפוני לאומי Call,  הכספומטים ועמדות המידע המוצבות בסניפים.
   
 • בנקאות מסחרית
  המערך המסחרי מתמחה במתן שירותים בנקאיים ופיננסיים לחברות עסקיות בינוניות (Middle Market) באמצעות 22 סניפי עסקים ייעודיים ברחבי הארץ. המבנה הארגוני של המערך הוא ייחודי במערכת הבנקאית, ומאפשר מתן שירות מקיף וכולל ללקוח (One Stop Shop).

   
 • בנקאות עסקית
  המערך העסקי עוסק במימון וליווי של לקוחות עסקיים גדולים וחברות רב-לאומיות, לרבות חברות יזמיות וקבלניות המעורבות בפרויקטים גדולים בתחום הנדל"ן והתשתיות. המערך העסקי, הכולל את מערך בנייה ונדל"ן ומערך אשראים מיוחדים, מטפל בלקוחות שפעילותם העסקית מורכבת, בלקוחות שעסקיהם בינלאומיים ובלקוחות שפעילותם מנוהלת  בשלוחות  הבנק בחו"ל.

   
 • בנקאות בינלאומית
  קו עסקים זה מעניק שירותי בנקאות מסחרית ללקוחות פרטיים ולחברות ישראליות הפועלים בשווקים בינלאומיים. פעילות זו כוללת את שלוחות לאומי ארה"ב, לאומי בריטניה, לאומי רומניה וכן את נציגות לאומי בשנגחאי, סין.

   
 • שוקי הון
  קו עסקים זה מנהל את תיק הנוסטרו של הבנק ואת פעילותם של לקוחות מוסדיים ובנקים זרים. במסגרתו, ניתנים פתרונות פיננסיים המותאמים ללקוחות אלו ולשאר לקוחות קווי  העסקים של הבנק, הפועלים ישירות מול חדרי העסקות של לאומי (ני"ע ישראליים, ני"ע זרים, מט"ח ונגזרים). נוסף על כך, קו העסקים אחראי על תפעול פעילות שוק ההון של לקוחות הבנק.

   
 • לאומיטק
  לאומיטק מספקת ליווי פיננסי מקיף לחברות הייטק בכל שלבי פעילותן, לרבות מימון בנקאי וחוץ-בנקאי, מוצרים בנקאיים ייחודיים, פלטפורמה ייעודית לניהול השקעות, כרטיס אשראי ייעודי וכן גישה לקרנות, למשקיעים, לחברות ולגורמי מפתח בתעשייה - בארץ ובחו"ל. ללאומיטק נוכחות גם במרכזי הייטק גלובליים כגון לונדון, ניו-יורק ועמק הסיליקון.

   
 • בנקאות דיגיטלית
  קו עסקים זה אחראי על הובלת ויישום חדשנות דיגיטלית מתקדמת בכל קווי העסקים של הבנק, לצד ניהול מערך השיווק ופעילויות ה- Big Data, כך שלאומי ימשיך לעמוד בקדמת הבמה, הן בחדשנות דיגיטלית והן בחוויית הלקוח על פני כלל ערוצי ההתקשרות עם הבנק.

 

יחידות המטה

 

 • החטיבה הפיננסית

אחראית על תכנון המס וביטוח הבנק והקבוצה, הכנת התקציב ומעקב לביצועו, ריכוז תוכנית העבודה של הבנק, מעקב אחר ההתפתחויות במשק, והכנת סקירות ענפיות ותחזיות כלכליות.

 

 • חטיבת החשבונאות
  אחראית על ניהול, פיתוח וקביעת הנהלים החשבונאיים בבנק, הכנת הדוחות הכספיים של הבנק והקבוצה והכנת דיווחים לבנק ישראל.

 

 • חטיבת משאבי אנוש
  אחראית על גיבוש מדיניות משאבי אנוש בבנק ויישומה, ובכלל זה מיון והשמה, תגמול עובדים, נושאי שכר, יחסי עבודה, פיתוח וקידום עובדים, הכשרה בנקאית-ניהולית וכללית, הטמעת הקוד האתי "דרך לאומי", טיפול בפרט, רווחת העובדים, ועוד.

 

 • חטיבת לאומי טכנולוגיות
  אחראית על מערך המחשוב. מרכזת את העשייה בנושאי מחשב, מיכון, טכנולוגיה, אבטחת מידע, תפעול שלוחות בחו"ל.

 

 • חטיבת הייעוץ המשפטי
  אחראית על הייעוץ והליווי המשפטי הכולל של הבנק. היועץ המשפטי הראשי אחראי על קצין הציות הראשי של הבנק.

 

 • מערך ציות ואכיפה
  אחראי ליישום תוכנית הציות בבנק לגבי הוראות צרכניות וליישום החקיקה בנושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור. כן אחראי האגף על הלשכה לפניות הציבור.

 

 • מערך הייעוץ בהשקעות
  אחראי על תורת הייעוץ בהשקעות בניירות ערך ומכשירים פיננסיים, פיתוח מערכות בתחום ההשקעות ומחקר בנושאי שוקי ההון והכספים.

 

 • מערך שיווק, פרסום ודוברות
  אחראי על הפרסום, דוברות ויחסי ציבור, תרומות, חסויות, קשר עם הקהילה ונושאי רגולציה. 

 

 • חטיבת הביקורת הפנימית
  אחראית על הביקורת הפנימית בקבוצת לאומי. הביקורת מבוצעת על פי חוק הביקורת, הוראות בנק ישראל, ותקנים מקצועיים מקובלים. הביקורת עוסקת, באופן עצמאי ובלתי תלוי, בבחינה והערכה של מערכות הבקרה הפנימית בקבוצה. 

 

 • מערך אסטרטגיה
  עוסק בגיבוש האסטרטגיה ברמת הקבוצה, גיבוש האסטרטגיה ברמת החטיבות בראיה חוצת ארגון והובלת פרויקטים בנושאים בעלי חשיבות אסטרטגית.

 

 • חטיבת ניהול סיכונים
  אחראית על מיפוי, זיהוי ומדידת כלל הסיכונים בקבוצה ויצירת תשתית לבחינת הסיכונים הגלומים בפעילויות חדשות. החטיבה מבצעת בקרת סיכונים בארץ ובחו"ל, מפתחת מתודולוגיה למדידת סיכונים ובקרתם, כולל פיתוח מתודולוגיה להון כלכלי. החטיבה מבקרת ומתאמת מסמכי מדיניות ניהול סיכונים ומבצעת הליך בחינת אשראי,ויישום כללי אמנת בזל בפעילות הבנק.

 

מידע נוסף

 

 

המידע המובא לעיל מעודכן ל- 11.2014 והוא עשוי להשתנות מעת לעת.