DCSIMG

סקירות ענפי משק

סקירות ענפי משק

 • פברואר 2018
  הייצור התעשייתי של הענף עלה בחודשים ינואר-נובמבר של 2017 בהשוואה לתקופה המקבילה ב- 2016, אך בקצב איטי יותר בהשוואה לעלייה שחלה בשנת 2016. נראה כי הגורם לכך הוא חולשה במכר הכמותי לשוק המקומי, בעוד שהמכר הכמותי ליצוא התחזק.

   

 • ינואר 2018
  קצב השינוי של ההוצאה הריאלית לצריכה פרטית של מזון ומשקאות עלה ברביע השלישי של 2017, וגורמי המקרו מוסיפים לתמוך בהתרחבות הביקושים של מזון ומשקאות בטווח הזמן הקרוב. בנוסף, קצבי השינוי של יתר האינדיקטורים לצריכה של מזון ומשקאות התחזקו גם הם ברביע זה.

   

 • ינואר 2018

  עיקרי הדברים:

 • דצמבר 2017

  על פי ההערכות, שוק ה-IT צומח בקצב מתון גם בשנת 2017, אם כי גבוה יותר בהשוואה לשנתיים הקודמות. מבין מגזרי הפעילות, מגזר החומרה מכביד על הצמיחה בהכנסות, עקב שיפורים טכנולוגיים והתחזקותן של יצרניות חומרה סיניות, שלוחצים את מחירי המכירה של רכיבי חומרה כלפי מטה.

 • דצמבר 2017

  היצוא של ציוד תקשורת בשנת 2017 שב לרמה נמוכה שאפיינה אותו במחצית הראשונה של שנת 2016, לאחר קפיצה חדה וחד פעמית שחלה בנתוני היצוא במחצית השנייה של שנת 2016. היצואניות מהמזרח- סין, הונג קונג ווייטנאם ממשיכות להגדיל את נתחי השוק שלהן מסך היצוא הגלובלי, ודוחקות מתחרות ממדינות אחרות על בסיס יתרונות יחסיים במבנה העלויות, וביניהן ישראל.

 • ספטמבר 2017

  תת הענף ייצור מוצרי מתכת בהרכבה ממשיך לעלות בביצועיו על תת הענף ייצור מתכות בסיסיות, כמתבטא בכמעט כל המדדים המקרו כלכליים: הייצור התעשייתי, מדד מחירי היצרן לתעשייה המקומית, מדד המכירות במחירים שוטפים ושוק העבודה.

 • אוגוסט 2017

  כניסות התיירים לישראל בחציון הראשון של שנת 2017 העפילו לרמה הגבוהה ביותר בשנים האחרונות, זאת ככל הנראה בעיקר בשל הרגיעה היחסית במצב הביטחוני. עלייה זו תמכה בשאר נתוני הענף - מספר הלינות, שיעור התפוסה והפדיון במחירים קבועים.

 • יולי 2017

  ענף האופנה מאופיין בשנים האחרונות בדינמיות רבה הכוללת כניסה של רשתות זרות, עליה במספר המותגים, רכישות ומיזוגים, גידול במספר הקניונים ושטחי המסחר ועוד.

 • אפריל 2017

  סקטור טכנולוגיות המידע (ICT) מקבץ בתוכו את הפעילות בענפי התעשייה והשירותים המקדמת מידע בעזרת אמצעים אלקטרוניים (עיבוד, הכנה, העברה, שידור והצגה). 

 • מרץ 2017

  החולשה בענף ייצור ציוד תקשורת בישראל נמשכה אף בשנת 2016. התוצר התעשייתי ומספר המועסקים קטנו, לעומתם, נתוני היצוא היוו מקור להפתעה, אם כי במבט קדימה מוקדם לומר האם מסתמן היפוך במגמה אף ביצוא.