DCSIMG

לאומי אחרי

 

עמותת "לאומי אחרי – קרן המאה למען דור המחר", שהוקמה על ידי לאומי בשנת 2002, ‏מהווה את אפיק ההשקעה המרכזי של לאומי בקהילה. העמותה פועלת לקידומם של בני נוער וצעירים באמצעות תמיכה בתכניות חינוכיות שונות. תכניות אלה פועלות להעלאת מספר הזכאים לתעודת בגרות, לשיפור איכות תעודת הבגרות, להעלאת מספר המתגייסים לצה"ל לשירות איכותי ולהנגשת ההשכלה האקדמית עבור בני הנוער.

 

נוער מוביל שינוי

עמותת "נוער מוביל שינוי - אחרי" פועלת במטרה לטפח מנהיגות צעירה ולפתח מעורבות חברתית בקרב בני נוער.

 

עמותת "ידידי עתידים"

תוכנית רחבת היקף שמטרתה לפתח מצוינות, להעצים את ההון האנושי ולחזק את התשתית החינוכית בפריפריה.

 

תכנית הכשרה וליווי של צעירים במסגרת התנדבות באזורי הפריפריה, במטרה לקדם שוויון הזדמנויות ולפתח מנהיגות

 

התכנית לקידום הנגישות להשכלה גבוהה בנגב נועדה לצמצם פערים בין תלמידים בדרום לבין חבריהם במרכז הארץ.

 

תכנית חממת היזמות מעודדת ומכשירה סטודנטים מהמכללה להקים ולהפעיל פרויקטים לשינוי חברתי בקהילתם.

 

עמותת "נירים" מפעילה תכנית ייחודית לפיתוח אישי והעצמה עבור בני נוער שנשרו ממסגרות חינוך מסורתיות.

 

התכנית מגייסת צעירים איכותיים ומכשירה אותם להוראה בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, במטרה לסייע בשיפור איכות החינוך.

 

תכנית לקידום צעירים מצטיינים מקרב ערביי הצפון להשכלה גבוהה, במסלולים יוקרתיים ושילובם במקומות תעסוקה איכותיים.