חברי לשכת עורכי הדין, רק בבנק לאומי תקבלו עו"ד ועו"ד ועו"ד!

חברי לשכת עורכי הדין, רק בבנק לאומי תקבלו עו"ד ועו"ד ועו"ד!

פותחים חשבון פרטי ונהנים מהטבה מיוחדת לבחירה:

-בכפוף לעמידה בתנאים המזכים ולתנאי המבצע. הטבה מיועדת ללקוחות פרטיים מצטרפים חדשים ללאומי שיפתחו חשבון פרטי או חשבון פרטי עם פעילות עסקית (עוסק מורשה/עוסק פטור) שמחזור ההכנסות השנתי אינו עולה על 1,800,000 ₪. מענק כספי בסך 1,200 ₪ לפותחי חשבון בסניף, מענק בסך 1,800 ₪ לפותחי חשבון באפליקציית לאומי.

 

וגם, מחזיקי כרטיס אשראי של מועדון MEMBERS EXTRA נהנים מהטבות המועדון ומהחזר דמי החבר לשנת 2024

 

לפרטים המלאים ולכל ההטבות לחברי לשכת עורכי הדין בבנק לאומי (גם לקוחות קיימים, וגם מצטרפים חדשים). בחרו: 

 

מדיניות פרטיות  ן  הצהרת נגישות

*אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן הלוואה. אישור ההלוואה, סכומה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק. גובה החזר דמי החבר יהיה עד לסכום דמי החבר לתשלום (בהנחה) עד 16.1.2024 הנקוב בשובר שיציג עו"ד לבנק לא יאוחר מיום  31.12.2024. ההחזר ישולם ב-12 תשלומים חודשיים בכפוף לביצוע חיובים בכרטיס אשראי המשויך למועדון EXTRA MEMBERS או מועדון עורכי הדין שהונפק על ידי לאומי בחשבון הלקוח, בסכום חודשי של 4,000 ש"ח לפחות, ובכפוף לתנאי המבצע. ההחזר לא יינתן לחבר לשכה אשר קיבל החזר דומה מהבנק בגין דמי חבר אחרים. סוג כרטיס האשראי, העמדת המסגרת וסכומה כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו. הטבות המועדון הינן בכפוף לתנאים המפורטים באתר המועדון ובאחריותו, ועשויות להשתנות מעת לעת. ההצטרפות למבצע מותנית בחתימה על מסמכים מתאימים ובאישור הבנק. לאומי רשאי להפסיק או לשנות את תנאי המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אין כפל הטבות. במקרה של זכאות להטבות נוספות כלשהן, לרבות כתוצאה מהשתייכות לקבוצות אוכלוסיה/הטבות אישיות/הטבות הנובעות מהסדרים אחרים (כגון הסדרים החלים על שותפים בחשבון), על הלקוחות לבחור את ההסדר/הטבות שיחולו בחשבון ולהודיע על כך לבנק. כל ההטבות כפופות לעמלת מינימום ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי או באתר הבנק.